Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilor


Autor: Roşca Oleg
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Eugenia Soldatenco
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.27 Mb / în română

Teza

CZU 663.225.25:631.5 (478)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
199 pagini


Cuvinte Cheie

factori agrotehnici, grad de maturare, portaltoi, soiuri autohtone, vinuri

Adnotare

Teza constă dinintroducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie ce include 163 titluri, 10 anexe, 123 pagini de conţinut de bază, 41 tabele, 18 figuri. Rezultatele au fost expuse în 10 publicaţii.

Domeniul de studii: Ştiinţe inginereşti şi tehnologice.

Scopul şi obiectivele lucrării: perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza studiului diferitor procedee agrotehnice de cultivare a strugurilor.

Obiectivele: studiul influenţei gradului de maturare a strugurilor, diferitor scheme de încărcătură la butuc, influenţa diferitor soiuri de portaltoi asupra indicilor fizico-chimici şi de calitate a vinurilor spumante albe. Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante albe în baza utilizării soiurilor de struguri autohtone Viorica şi Floricica.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată a fost stabilită influenţa gradului de maturare a strugurilor şi a recoltei la ha asupra proprietăţilor de spumare a vinurilor spumante albe. A fost elaborată componenţa optimală a cupajelor pentru vinuri spumante în baza utilizării soiurilor autohtone Viorica şi Floricica (brevetele de invenţii Nr. 1700 şi 1701 din 30.10.2017).

Problema ştiinţifică soluţionată în lucrare constă în argumentarea ştiinţifică a rolului diferitor procedee agrotehnice utilizate la cultivarea strugurilor şi soiurilor autohtone ca elemente de bază la formarea indicilor fizico-chimici şi calităţilor specifice a vinurilor spumante albe.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Au fost obţinute rezultate ştiinţifice noi, referitoare la influenţa pragului de maturare a strugurilor, schemelor de încărcătură la butuc, soiului de portaltoi asupra indicilor fizico-chimici, parametrilor de spumare şi calităţii vinurilor spumante albe. Au fost elaborate instrucţiuni tehnologice de fabricare a vinurilor spumante albe „Floral” şi „Floarea viei”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost verificate şi implementate în condiţii de producere la fabrica de vinuri „Univers-Vin” (s. Brătuleni, r-l Nisporeni) prin producerea unor loturi experimentale de vinuri (V=1000 dal). A fost produs un lot experimental de vin spumant „Floral” (1500 st.).

Cuprins


1 STUDIUL INFORMATIV REFERITOR LA FACTORII, CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA VINURILOR SPUMANTE
 • 1.1 Rolul factorului agrotehnic asupra calităţii strugurilor şi vinurilor materie primă
 • 1.1.1 Studiul influenţei portaltoiului asupra calităţii vinurilor materie primă
 • 1.1.2 Rolul clonelor de struguri asupra calităţii vinurilor materie primă pentru spumante
 • 1.1.3 Rolul condiţiilor ecologice de cultivare a strugurilor asupra indicilor fizico-chimici a vinurilor materie primă pentru spumante
 • 1.2 Rolul factorilor tehnologici de prelucrare a strugurilor asupra calităţii vinurilor materie primă pentru spumante albe
 • 1.2.1 Rolul vinurilor materie primă asupra calităţii vinurilor spumante albe
 • 1.2.2 Rolul soiurilor de struguri de selecţie nouă în producerea vinurilor spumante
 • 1.2.3 Rolul regimurilor tehnologice de prelucrare a strugurilor asupra indicilor de calitate a vinurilor materie primă pentru spumante
 • 1.3 Rolul complexului volatil asupra calităţii vinurilor
 • 1.3.1 Rolul compuşilor terpenici asupra formării aromelor varietale a vinurilor
 • 1.3.2 Rolul alcoolilor superiori în formarea complexului aromatic al vinurilor
 • 1.3.3 Rolul esterilor în formarea complexului volatil al vinurilor
 • 1.3.4 Rolul aldehidelor şi acetalilor în formarea aromei vinurilor
 • 1.3.5 Schimbările complexului aromatic pe parcursul fabricării vinurilor
 • 1.3.6 Concluzii la capitolul 1

2 MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Obiecte de cercetare
 • 2.2 Metodica şi metodologia de efectuare a cercetărilor
 • 2.3 Metode de analiză
 • 2.3.1 Metoda determinării concentraţiei alcoolilor terpenici în vinuri materie primă şi vinuri spumante
 • 2.3.2 Metoda determinării concentraţiei alcoolilor superiori în vinuri materie primă şi vinuri spumante
 • 2.3.3 Metoda de determinare a concentraţiei de esteri în vinuri materie primă şi vinuri spumante
 • 2.3.4 Metoda de determinare a concentraţiei de aldehide în vinuri materie primă şi spumante
 • 2.3.5 Metoda instrumentală de determinare a indicilor de spumare în vinuri materie primă şi vinuri spumante
 • 2.3.6 Metode de analiză generală a componenţei mustului, vinurilor materie primă şi spumantelor
 • 2.3.7 Prelucrarea matematică a datelor experimentale
 • 2.3.8 Concluzii la capitolul 2

3 STUDIUL INFLUENŢEI FACTORILOR AGROTEHNICI ASUPRA CALITĂŢII ŞI INDICILOR FIZICO-CHIMICI AI VINURILOR SPUMANTE ALBE
 • 3.1 Influenţa gradului de maturare a strugurilor asupra calităţii vinurilor spumante albe
 • 3.2 Influenţa diferitor scheme de încărcătura la butuc asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor materie primă pentru spumante albe
 • 3.3 Influenţa diferitor scheme de încărcătură la butuc asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor spumante albe
 • 3.4 Influenţa diferitor portaltoiuri asupra indicilor fizico-chimici şi calităţii vinurilor materie primă pentru spumante
 • 3.5 Influenţa diferitor portaltoiuri asupra indicilor fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor spumante albe
 • 3.6 Concluzii la capitolul

4 ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A VINURILOR SPUMANTE ALBE PE BAZA SOIURILOR DE SELECŢIE AUTOHTONĂ
 • 4.1 Optimizarea componenţei cupajelor pentru vinuri spumante albe în baza utilizării vinurilor materie primă din soiurile de struguri Viorica şi Floricica
 • 4.2 Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica
 • 4.3 Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante albe pe baza soiurilor Viorica şi Floricica
 • 4.4 Concluzii la capitolul 4

BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE.