Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Câmpul semantic al intonației viorii în contextul problematicii generale a Concertului pentru vioară și orchestră simfonică Momente


Autor: Ciobanu Ghenadie
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Victoria Melnic
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Teza

CZU [785.6:780.614.332]:781.62(043.3)785.6:780.614.332(478)

Adobe PDF document 1.00 Mb / în română
92 pagini


Cuvinte Cheie

Concert pentru vioară și orchestră simfonică Momente, Ghenadie Ciobanu, concert instrumental, intonație, vioară, muzică cu program, monolog, dialog Domeniul de studiu: istoria muzicii naționale, istoria şi teoria compoziției muzicale contemporane.

Adnotare

Lucrarea cuprinde: introducere, 2 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 193 de titluri, 72 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: istoria muzicii naționale, istoria şi teoria compoziției muzicale contemporane.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul tezei constă în identificarea unor soluții noi, inedite în tratarea genului de concert pentru vioară și orchestră, căutate în primul rând în domeniul intonației viorii ceea ce ar permite realizarea adecvată a concepției autorului, contribuind astfel la completarea și îmbogățirea repertoriului violonistic național. Obiectivele lucrării – compunerea unui nou Concert pentru vioară și orchestră care se propune a fi un exemplu de căutare a unui nou univers de imagini sonore, a unor căi noi de întruchipare sonoră a lumii contemporane; analiza Concertului Momente atât sub aspectul valențelor semantice ale genului de concert instrumental, cât și din punctul de vedere al proceselor muzicale contemporane; sistematizarea ideilor, problematicii, tehnicilor componistice și procedeelor utilizate de compozitor.

Noutatea şi originalitatea științifică este condiționată de faptul că teza reprezintă o primă încercare de teoretizare a propriei creații de către un compozitor într-un proiect de cercetare de asemenea anvergură; este prima lucrare consacrată examinării Concertului pentru vioară și orchestră Momente; pentru prima dată în cadrul unei teze de doctorat se îmbină aspectele practice materializate în compunerea Concertului Momente și cele teoretice manifestate prin analiza muzicologică a partiturii; lucrarea se bazează pe o cercetare complexă îmbinând mai multe metode de investigație.

Valoarea aplicativă a lucrării. Concertul pentru vioară și orchestră Momente a devenit o contribuție importantă de creație artistică a autorului îmbogățind și diversificând repertoriul violonistic național. Teza poate servi drept baza studiilor teoretice ulterioare, poate fi recomandată în calitate de material complementar necesar violoniștilor și dirijorilor care își propun să interpreteze Concertul pentru vioară și orchestră Momente. De asemenea, ea poate fi folosită și ca material didactic ilustrativ în cadrul studierii disciplinelor Compoziție muzicală, Tehnici componistice moderne, Istoria muzicii naționale. Materialele tezei pot fi utilizate și în activitatea studenților violoniști și a profesorilor de vioară din instituțiile de învățământ muzical superior.

Aprobarea rezultatelor. Teza a fost realizată în cadrul Școlii doctorale Studiul artelor și Culturologie de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova fiind discutată în repetate rânduri în ședințele Comisiei de îndrumare. Teza a fost recomandatăpentru susținere de Comisia de îndrumare și de Consiliul Școlii Doctorale. Rezultatele cercetării au fost reflectate în 4 articole și 4 rezumate publicate precum și în comunicările prezentate la conferințele științifice naționale și internaționale.