Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile tratamentului chirurgical neurofiziologic ghidat în tumorile cerebrale supratentoriale în zonele elocvente


Autor: Maxian Viorel
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.28 - Neurochirurgie
Anul:2020
Consultanţi ştiinţifici: Grigore Zapuhlih
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Stanislav Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Teza

CZU 616.831-006.04-089

Adobe PDF document 6.26 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

tumori cerebrale în zone elocvente motorii, deficit motor postoperatoriu, monitoring neurofiziologic intraoperatoriu, potențiale somatosenzitive, stimulare directă corticală

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este compusă din introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 156 de tit luri, 4 anexe. Teza este ilustrată prin 18 tabele, 76 de figuri și conține 137 de pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrăr i ştiinţifice.

Domeniul de studiu: neurochirurgie – 321.21.

Scopul lucrării: evaluarea particularităților tratamentului chirurgical neurofiziologic ghidat al tumorilor cerebrale supratentoriale din zonele elocvente în scopul elaborării unui șir de recomandări de optimizare a managementului perioperatoriu al pacienților.

Obiectivele lucrării: aprecierea aspectelor monit orizării neurofiziologice intraoperatorii (PES, PEM, SCD) în tratamentul tumorilor cerebrale supratentoriale din zonele elocvente; evaluarea prin monitorizare intraoperatorie a parametrilor neurofiziologici corelați cu manifestările clinico-imagist ice și topografice, importanți în determinarea tacticilor de tratament neurochirurgical; determinarea importanței utilizării monitoringului neurofiziologic intraoperatoriu în ameliorarea prognosticului neurologic postoperator iu imediat și la distanță; elaborarea unui șir de recomandări pentru optimizarea managementului chirurgical și a monitorizării neurofiziologice intraoperatorii cu scop de creștere a gradului de ablație a tumorii și de scădere a deficitului neurologic postoperatoriu.

Noutatea și originalitatea științifică constă în argumentarea utilizării monitoringului neurofiziologic intraoperatoriu în tratamentul neurochirurgical al tumorilor cerebrale supratentoriale din zonele elocvente, iar rezultatele cercetării au sugerat necesitatea efectuării intervenției prin ablație totală în 78,6% cazuri, a celei subtotale – în 8,9%, a ablației parțiale – în 5,4%, iar a biopsiei tumorii – în 7,1% cazuri. În 21,4% din cazurile intervențiilor pe tumorile cerebrale supratentoriale din zonele elocvente, monitoringul neurofiziologic intraoperatoriu (MNI) a permis modificarea tacticii chirurgicale în scopul evitării instalării deficitului neurologic postoperatoriu.

Semnificația teoretică. Rezultatele obţinute în studiu au completat datele privind principiile teoretice ale MNI în tratamentul neurochirurgical al tumorilor cerebrale supratentoriale din zonele elocvente motorii, de asemenea au sugerat necesitatea de a întreprinde măsuri curativ-profilactice de rigoare pentru scăderea bruscă a amplitudinii potenţialului evocat, apărut posibil ca rezultat al dereglărilor ischemice locale din creier în timpul ablaţiei tumorii, semn ce caracterizează evoluția spre un final nefavorabil, cu deficit neurologic postoperatoriu.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost optimizată metodica monitoringului neurofizio logic, ceea ce permite depistarea şi localizarea zonelor motorii intraoperator iu, în scopul ameliorării rezultatelor tratamentului chirurgical al tumorilor cerebrale supratentoriale din zonele funcționale ale creierului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului efectuat sunt aplicate în sala de operații a Inst itutului de Neurologie şi Neurochirurgie. De asemenea, datele obținute în studiu, precum şi principiile de bază ale monitoringului neurofiziologic intraoperator iu vor fi incluse în curriculumul Catedrei de neurochirurgie a IP USMF Nicolae Testemițanu.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI DIN DOMENIUL TRATAMENTULUI CHIRURGICAL NEUROFIZIOLOGIC GHIDAT AL TUMORILOR CEREBRALE SUPRATENTORIALE DIN ZONELE ELOCVENTE
 • 1.1. Zone elocvente: definiție, anatomie, scurt istoric
 • 1.2. Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie (PES, PEM, SCD)
 • .2.1. Utilizarea metodelor electrofiziologice în sălile de operație
 • 1.2.2. Cartografierea electrostimulatorie a zonelor funcționale ale scoarței cerebrale
 • 1.3. Tumorile cerebrale supratentoriale. Gliomurile cerebrale: clasificare, tabloul clinic și cel imagistic, tactici moderne de tratament chirurgical
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a studiului și a eșantionului reprezentativ
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a datelor obținute
 • 2.4. Datele generale privind eșantionul de cercetare
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. STUDIUL CLINIC AL PACIENȚILOR CU TUMORI CEREBRALE SUPRATENTORIALE ÎN ZONELE ELOCVENTE
 • 3.1. Particularitățile clinico-imagistice și cele histologice ale tumorilor supratentoriale din zonele elocvente
 • 3.2. Evaluarea clinică preoperatorie a pacienților din loturile de cercetare în perioada preoperatorie
 • 3.3. Evoluția clinică postoperatorie a pacienților cercetați
 • 3.4. Evoluția clinică comparativă a subiecților din loturile de cercetare în perioada postoperatorie la distanță (1, 3 și 6 luni)
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL NEUROFIZIOLOGIC GHIDAT AL TUMORILOR CEREBRALE SUPRATENTORIALE DIN ZONELE ELOCVENTE
 • 4.1. Managementul anestezic în intervențiile chirurgicale cu utilizarea monitorizării neurofiziologice intraoperatorii
 • 4.2. Particularitățile tratamentului neurochirurgical în ablația tumorilor cerebrale supratentoriale din zonele elocvente
 • 4.3. Cartografierea intraoperatorie a zonelor motorii
 • 4.4. Complicații intraoperatorii și postoperatorii
 • 4.5. Particularitățile monitoringului neurofiziologic utilizat în ablația tumorilor cerebrale supratentoriale din zonele elocvente (PES, PEM, SCD)
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE