Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Viabilitatea și variabilitatea tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac02 după liofilizare în prezența compușilor de origine cianobacteriană și vegetală


Autor: Bîrsa Maxim
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Svetlana Burţeva
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Consultant ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Teza

CZU 579.69: 579.22: 579.24: 579.873.1

Adobe PDF document 7.79 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

Streptomyces canosus, liofilizare, viabilitate, lioprotectori, variabilitate, preparate de origine cianobacteriană și vegetală, lipide

Adnotare

Teza constă din 130 pagini text de bază și conține introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 268 titluri, 51 figuri, 18 tabele și 12 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 25 publicații științifice.

Scopul lucrării: evaluarea influenței preparatelor biologic active de origine cianobacteriană şi vegetală asupra viabilităţii și stabilității tulpinii Streptomyces canosus CNMNAc-02 în procesul liofilizării.

Obiectivele cercetării:
1) Evaluarea efectului lioprotector al substanțelor biologic active de origine cianobacteriană prin estimarea viabilității tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare;
2) Estimarea efectului lioprotector al extractelor glicozidice vegetale prin estimarea viabilității tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare;
3) Aprecierea acțiunii preparatelor cianobacteriene asupra caracterelor morfo-culturale ale S. canosus CNMN-Ac-02 în procesul liofilizării;
4) Evaluarea acțiunii preparatelor vegetale asupra caracterelor morfo-culturale ale S. canosus CNMN-Ac-02 în procesul liofilizării;
5) Evidențierea acțiunii agenților lioprotectori asupra productivității și lipidogenezei la S. canosus CNMN-Ac-02 în vederea elucidării răspunsului celular la acțiunea factorilor de stres.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică:
1) Pentru prima dată a fost demonstrată eficiența extractelor biologic active de origine cianobacteriană și vegetală în calitate de lioprotectori și substanțe rehidratante la păstrarea de lungă durată a S. canosus CNMN-Ac-02;
2) Au fost elaborate și brevetate medii de protecție noi pentru liofilizarea eficientă și păstrarea durabilă a tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 cu utilizarea extractelor de origine cianobacteriană și vegetală;
3) În premieră a fost studiată influența extractelor de origine cianobacteriană și vegetală ca reglatori ai creșterii și lipidogenezei la tulpina S. canosus CNMN-Ac-02.

Rezultatul obținut, care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în elucidarea acțiunii preparatelor de origine cianobacteriană și vegetală în calitate agenți lioprotecori pentru liofilizarea tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02, ceea ce a dus la evidențierea eficienței acestor preparate în menținerea viabilității și stabilității streptomicetei în procesul păstrării în stare liofilizată, fapt ce a permis perfecționarea metodelor de păstrare a culturii în cadrul Colecției Naţionale de Microorganisme Nepatogene.

Semnificaţia teoretică: a fost adusă o contribuție importantă la fundamentarea științifică și demonstrarea posibilității utilizării extractelor de origine cianobacteriană și vegetală atât în calitate de protectori la liofilizarea streptomicetelor, cât și stimulatori ai productivității și lipidogenezei la tulpina Streptomyces canosus CNMN-Ac-02.

Valoarea aplicativă a lucrării: au fost elaborate și brevetate 4 medii de protecție noi pentru liofilizarea și păstrarea durabilă a tulpinii studiate; au fost propuse medii nutritive noi pentru sporirea potențialului biosintetic și modelarea raportului fracțiilor lipidice la tulpina Streptomyces canosus CNMN-Ac-02.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele obținute au fost implementate în cadrul Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie și Biotehnologie: Actele de implementare nr. 1, 2, 5 şi 6 din 03.12.2018.

Cuprins


ADNOTARE
LISTA TABELELOR
LISTA FIGURILOR
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE
1. STREPTOMICETELE – OBIECTE BIOTEHNOLOGICE IMPORTANTE, CONSERVAREA ȘI PĂSTRAREA LOR
 • 1.1. Substanțe biologic active sintetizate de streptomicete
 • 1.2. Metode de păstrare a microorganismelor și eficiența lor
 • 1.3. Medii protectoare și de rehidratare pentru liofilizarea microorganismelor și mecanismul acțiunii acestora
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTUL DE STUDIU ŞI METODELE APLICATE ÎN CERCETARE
 • 2.1. Obiectul de studiu
 • 2.2. Medii, condiţii şi preparate pentru cultivarea şi păstrarea tulpinii
 • 2.3. Metodele de cercetare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. INFLUENȚA PREPARATELOR DE ORIGINE CIANOBACTERIANĂ ȘI VEGETALĂ ASUPRA VIABILITĂȚII TULPINII Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 ÎN PROCESUL LIOFILIZĂRII
 • 3.1. Acțiunea preparatelor de origine cianobacteriană asupra viabilității culturii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02, la utilizarea lor în componența mediilor de liofilizare și reactivare a tulpinii
 • 3.2. Acțiunea glicozidelor de origine vegetală asupra viabilității culturii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02, la utilizarea lor în componența mediilor de liofilizare și reactivare a tulpinii
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3
4. INFLUENȚA PREPARATELOR BIOLOGIC ACTIVE DE ORIGINE CIANOBACTERIANĂ ȘI VEGETALĂ ASUPRA CARACTERELOR MORFO-CULTURALE ALE TULPINII Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 ÎN PROCESUL LIOFILIZĂRII
 • 4.1. Proprietățile morfo-culturale ale tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 până și după liofilizare în mediu lioprotector suplimentat cu substanțe biologic active de origine
 • cianobacteriană
 • 4.2. Proprietățile morfo-culturale ale tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 până și după liofilizare în prezența substanțelor biologic active de origine vegetală
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. ACŢIUNEA PREPARATELOR ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII ŞI SINTEZEI LIPIDELOR LA Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
 • 5.1. Evaluarea acțiunii preparatelor de origine cianobacteriană asupra productivității și sintezei lipidelor la Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
 • 5.2. Evaluarea acțiunii preparatelor de origine vegetală asupra productivității și sintezei lipidelor la Streptomyces canosus CNMN-Ac-02
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV-ul candidatului