Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dreptul constituţional al omului şi cetăţeanului privind activitatea de antreprenoriat în Republica Moldova


Autor: Vasile Traghira
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vasile Ignatiev
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română
Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 342. 7: 334 012. 2

Adobe PDF document 0.78 Mb / în rusă
169 pagini


Cuvinte Cheie

activitate de antreprenoriat, antreprenor, economie de piaţă, drept constituţional al omului şi cetăţeanului la activitatea de antreprenoriat, mecanismul de realizare a dreptului omului şi cetăţeanului la activitatea de antreprenoriat, ocrotirea dreptului omului şi cetăţeanului la activitatea de antreprenoriat, Piaţă, relaţii de piaţă, activitate de gospodărire, Concurenţă, activitate de antreprenoriat, îndreptată spre monopolizare şi concurenţă neloială, ocrotirea concurenţei loiale, concurenţă loială, business, business neloial, lipsa de răspundere a antreprenorului, educaţie de antreprenoriat, experienţă de activitate de antreprenoriat, activitate de antreprenoriat civilizată, activitate de antreprenoriat liberă, proprietate privată, activitate privată inovaţională, iniţiativă privată de gospodărire, concurenţă liberă, activitate economică liberă, libertatea antreprenoriatului, аsigurarea şi ocrotirea activităţii antreprenoriale, bariere în realizarea dreptului de activitate antreprenorială, răspunderea antreprenorului, limitarea activităţii de antreprenoriat etc

Adnotare

Teza de doctorat este consacrată cercetării complexe a problemelor ştiinţifico-practice legate de realizarea dreptului constituţional al omului şi cetăţeanului la activitatea de antreprenoriat în Republica Moldova. Studiul începe cu investigarea delimitării noţiunii de „activitate de antreprenoriat” de-a lungul istoriei, evoluţia ei în timp în dependenţă de condiţiile social-politice şi economice.Se cercetează bazele juridice şi esenţa dreptului constituţional al omului şi cetăţeanului la activitatea de antreprenoriat în condiţiile economiei de piaţă.

Un loc aparte este acоrdat studierii consacrării acestui drept în Constituţia Republicii Moldova, în actele normative privind activitatea de antreprenoriat, în constituţiile ţărilor dezvoltate şi a celor de democraţie tînără, cum sunt cele din Europa Centrală şi de Est. În lucrare se analizează o serie de probleme care împiedică realizării dreptului constituţional al omului şi cetăţeanului la activitatea de antreprenoriat în Republica Moldova. În acest plan un loc aparte este rezervat cercetării mecanismului de realizare constituţională a dreptului în cauză.

O atenţie deosebită se acordă limitării dreptului constituţional al omului şi cetăţeanului la activitatea de antreprenoriat în Constituţia Republicii Moldova, în actele normative de specialitate, în constituţiile mai multor ţări, precum şi în tratatele şi documentele internaţionale. Un loc important în lucrare îl ocupă cercetarea garanţiilor constituţionale, politico-economice şi de drept ca necesitate obiectivă de asigurare a dreptului constituţional al omului şi cetăţeanului la activitatea de antreprenoriat în Republica Moldova.

În final se fac unele concluzii şi recomandări ştiinţifice, inclusiv de lege ferenda, menite de a ameliora situaţia în domeniu.

Teza de doctorat poate fi folosită atît în calitate de izvor didactic în cadrul facultăţilor de drept ale universităţilor şi creaţie legislativă, cît şi pentru antreprenori şi alte persoane interesate, graţie editării în anul curent de către autor a monografiei cu titlul „Конституционное право человека и гражданина на предпринимательскую деятельность в Республике Молдова”.