Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Hemodinamica intrarenală în hipertensiunea arterială și disglicemie - veriga de conexiune între afectarea microvasculară și macrovasculară


Autor: Cabac-Pogorevici Irina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valeriu Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română
Adobe PDF document0.84 Mb / în română

Teza

CZU [616.12-008.331.1+616.379-008.6]:616.61:612.13

Adobe PDF document 2.67 Mb / în română
123 pagini


Cuvinte Cheie

hemodinamica intrarenală, indice de rezistență renal, hipertensiune arterială, disglicemie, afectare asimptomatică de organ țintă

Cuprins


1. HEMODINAMICA INTRARENALĂ – DETERMINANTE FIZIOLOGICE ȘI AFINITATEA FAȚĂ DE PATOLOGIILE CARDIOVASCULARE
 • 1.1 Fiziopatologia fluxului vascular renal
 • 1.2 Determinantele fiziologice ale hemodinamicii intrarenale.
 • 1.3 Hemodinamica intrarenală – implicații clinice în evaluarea pacientului cu patologie cardiovasculară
 • 1.4 Parametrii hemodinamicii intrarenale și ateroscleroza sistemică
 • 1.5 Indicele de rezistență renal și afectarea asimptomatică de organ țintă în hipertensiunea arterială
 • 1.6 Hemodinamica carotidiană în hipertensiunea arterială
 • 1.7 Hemodinamica intrarenală la pacienții cu disglicemie
 • 1.8 Conexiuni speciale în contextul patologiilor cardiovasculare: hemodinamica intrarenală, microcirculația și macrocirculația
 • 1.9 Hemodinamica intrarenală în insuficiența cardiacă
 • 1.10 Hemodinamica intrarenală la pacienții cu boală renală cronică
 • 1.11 Hemodinamica intrarenală: impactul clinic și aplicabilitate convențională

2. MATERIALE ȘI METODE
 • 2.1 Caracteristica loturilor de studiu
 • 2.2 Metode de investigare
  • Evaluarea clinică
  • Investigații de laborator
  • Ultrasonografia Doppler a arterelor renale
  • Examenul ecocardiografic
  • Ultrasonografia Doppler carotidiană
  • Metode de prelucrare statistică

3. PARTICULARITĂȚILE CLINICO-HEMODINAMICE ȘI ECOCARDIOGRAFICE ÎN FUNCȚIE DE PARAMETRII HEMODINAMICII INTRARENALE LA PACIENȚII CU HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ ȘI DISGLICEMIE.
 • 3.1 Particularitățile clinico-hemodinamice ale pacienților cu hipertensiune arterială .....53
 • 3.2 Parametrii hemodinamicii intrarenale în funcție de variabilele clinico-hemodinamice și antropometrice la pacienții cu hipertensiune arterială
 • 3.3 Geometria ventriculului stâng, parametrii funcției sistolice și diastolice și indicii hemodinamicii intrarenale la pacienții cu hipertensiune arterială
 • 3.4 Concordanța parametrilor hemodinamicii carotidiene și intrarenale cu severitatea aterosclerozei carotidiene în hipertensiunea arterială.
 • 3.5 Variabilitatea nictimerală a valorilor tensiunii arteriale și afinitatea patternurilor nictimerale tensionale față de parametrii hemodinamicii intrarenale

4. APRECIEREA HEMODINAMICII INTRARENALE ÎN FUNCȚIE DE AFECTAREA MICROVASCULARĂ ȘI MACROVASCULARĂ LA PACIENȚII CU HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ ÎN ASOCIERE CU DISGLICEMIA
 • 4.1 Hemodinamica intrarenală la pacienții cu hipertensiune arterială în funcție de tipul alterării metabolismului glucidic
 • 4.2 Aprecierea hemodinamicii intrarenale în funcție de afectarea microvasculară și macrovasculară la pacienții cu hipertensiune arterială în asociere cu disglicemia

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
ANEXE