Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Consideraţii teoretice şi practice privind infracţiunile silvice


Autor: Costache Nuţu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vasile Dobrinoiu
doctor în drept, profesor universitar, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, România
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 343.77

Adobe PDF document 0.99 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

arbori, puieţi, lăstari, pădure, fond forestier, vegetaţie forestieră, masă lemnoasă, material lemnos, ciocan silvic de marcat, ocoale silvice, amenajamente silvice, paza pădurilor, combaterea delictelor silvice, arbori doborâţi sau rupţi de fenomenele naturii, valoarea pagubei, legislaţie silvică, Cod silvic, infracţiuni silvice, contravenţii silvice, furtul de arbori, defrişarea vegetaţiei forestiere, tăiere fără drept de arbori, distrugerea sau degradarea de păduri, sustragere de material lemnos, păşunat ilegal, obiectul infracţiunii silvice, subiecţii infracţiunii silvice, conţinutul infracţiunii silvice, forme, modalităţi, sancţiuni, aspecte procesuale – privind infracţiunile silvice, ocuparea fără drept a terenului cu vegetaţie forestieră, falsificarea ciocanului silvic de marcat

Adnotare

Aceasta teză este dedicata analizării consideraţiilor teoretice şi practice privind infracţiunile silvice.

Teza de faţă este rezervată analizei acelor fapte prin care în principal sunt primejduite ori stânjenite activităţi care pun în pericol sau afecteaza interesele statului, ale agenţilor economici sau ale cetăţenilor.

Faptele analizate constituie un ansamblu de incriminări de mare importanţă pentru ocrotirea economiei naţionale şi în mod direct pentru ocrotirea fondului forestier.

In teza mai întâi se tratează problemele privind importanţa fondului forestier şi necesitatea apărării acestuia. Apoi s-a analizat în extenso care sunt principalele cauze care afectează şi generează comiterea de infracţiuni şi contravenţii silvice, subliniindu-se că infracţionalitatea din domeniul forestier reprezintă unul din aspectele cele mai grave şi una din caracteristicile fenomenului criminalităţii în societatea contemporană.

De asemenea, în cuprinsul tezei sunt scoase în evidenţă principalele activităţi menite să ducă la prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul forestier.

În teză sunt redate informaţii detaliate privind aspectele referitoare la istoricul legislaţiei silvice şi elementele de drept comparat, făcându-se apel la acte normative din cele mai vechi timpuri şi până în prezent, ca şi la unele legislaţii ale altor state ca : Germania, Franţa, Austria sau Turcia.

Apoi în continuare sunt analizate şi consideraţiile generale şi comune privind infracţiunile silvice, tratându-se cu această ocazie condiţiile preexistente, conţinutul constitutiv şi formele acestor fapte.

Un capitol separat este dedicat studiului infracţiunilor silvice în special. Mai întai se analizează infracţiunile prevăzute în Codul Silvic (Legea nr. 26/1996) şi apoi cele reglementate de O.G. nr. 96/1998 aprobată prin legea nr. 141/1999, cu modificările aduse prin Legea nr. 183/2005, la fiecare dintre acestea redându-se o serie de speţe soluţionate în practica judiciară, exprimandu-se şi unele opinii personale în legatură cu diverse aspecte controversate în literatura de specialitate şi în activitatea instanţelor de judecată.

Capitolul III este rezervat redării unor importante propuneri de lege ferenda, aspecte menite să contribuie la îmbunataţirea legislaţiei silvice şi concluzii.

Informatiile date de statisticile naţionale şi internationale, rezultatele cercetării naţionale şi internaţionale în sociologie şi alte materiale informative actuale sunt larg folosite în teză.

CuprinsCapitolul I. Consideraţii generale asupra infracţiunilor silvice
 • 1.1. Importanţa fondului forestier şi necesitatea apărării acestuia
 • 1.2. Scurt istoric privind legislaţia silvică din România
 • 1.3. Elemente de drept comparat

Capitolul II. Analiza juridico-penală a infracţiunilor silvice
 • 2.1. Aspecte generale şi comune infracţiunilor silvice
 • 2.2. Reguli procesuale specifice cercetării infracţiunilor silvice
 • 2.3. Infracţiunile silvice prevăzute în legislaţia penală română
 • A. Infracţiunile prevăzute în Codul silvic (Legea nr. 26/1996)
 • B. Infracţiunile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998
 • 2.4. Infracţiunile silvice prevăzute în Codul penal al Republicii Moldova

Capitolul III. Aspectul criminologic al infracţiunilor silvice din România
 • 3.1. Principalele cauze de ordin general care afectează şi generează comiterea infracţiunilor şi contravenţiilor silvice
 • 3.2. Activităţi menite să ducă la prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional din domeniul forestier