Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Disfuncția cognitivă postoperatorie în chirurgia abdominală: factori de risc și prevenire


Autor: Severin Ghenadie
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
Anul:2020
Conducători ştiinţifici: Adrian Belîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Bodolea Constantin
doctor în științe medicale, conferențiar universitar, UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca, România
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 octombrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.94 Mb / în română

Teza

CZU 616.89-008.45-02:616.366-089.87

Adobe PDF document 3.20 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

disfuncție cognitivă postoperatorie, testare neurocognitivă, chirurgie abdominală

Adnotare

În legătură cu prevederile legale în condițiile stării de urgență sanitară, susținerea publică va avea loc doar cu prezența fizică a membrilor CȘS. Membrul CȘS, conducătorul în cotutelă și referentul oficial de peste hotare vor participa online.

Ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctor în științe medicale va avea loc pe data de 15 octombrie 2020, ora 14:00, Sala de conferințe, 205 a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, or. Chişinău).

Linkul pentru participarea la ședință de susținere online: meet.google.com/fky-jqey-rhf

Structura tezei:Teza este compusă din: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 166 de titluri, 2 anexe, 120 de pagini de text de bază, 13 figuri și 24 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Scopul lucrării: Elaborarea criteriilor de diagnostic, identificarea factorilor de risc, a măsurilor preven-tive specifice în disfuncția cognitivă postoperatorie în chirurgia abdominală miniminvazivă la tineri.

Obiectivele cercetării:(1) De a identifica valorile de departajare „normal-anormal” prin testare neurocognitivă pre- și postoperatorie, cu elaborarea criteriilor de diagnostic la tinerii cu disfuncție cognitivă postoperatorie. (2) De a estima prevalența și persistența disfuncției cognitive postoperatorii la pacienții tineri după intervenții chirurgicale miniminvazive pe abdomen. (3) De a stabili factorii de risc pentru disfuncția cognitivă postoperatorii la pacienții tineri în intervențiile chirurgicale miniminvazive pe abdomen. (4) De a evalua calitatea vieții pacienților tineri cu disfuncție cognitivă postoperatorie la 6 luni după intervenția chirurgicală miniminvazivă pe abdomen, cu argumentarea strategiilor preventive și gestionarea factorilor de risc în disfuncţia cognitivă postoperatorie.

Noutatea și originalitatea științifică: Au fost identificate și argumentate valorile de departajare „rezultat normal vs. anormal” pentru 5 teste cognitive studiate. Au fost stabilite criteriile de diagnostic ale DCPO la pacienții tineri, după intervenții chirurgicale minim invazive pe abdomen. A fost estimată prevalența DCPO, au fost identificați factorii de risc specifici și elaborate măsuri preventive.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea problemei științifice importante în teză: Constă în argumentarea criteriilor de diagnostic ale disfuncției cognitive postoperatorii, fapt care a permis demonstrarea că DCPO se poate manifesta și la tineri după 4-7 de zile de la intervenția minim invazivă pe abdomen, are o durată de persistență de până la 6 luni, cu afectarea calității vieții timp de 6 luni.

Semnificația teoretică: Constă în elaborarea metodologiei testării neurocognitive, cu identificarea valorilor anormale ale testului , fapt ce a permis elaborarea criteriilor de diagnostic pentru DCPO.

Valoarea aplicătivă: În baza criteriilor și metodologiei diagnostice elaborate, medicul practician poate identifica factorii de risc specifici și stabili diagnosticul de DCPO. Aplicarea strategiilor preventive recomandate reduce probabilitatea instalării disfuncției cognitive postoperatorii sau reduce din durata și intensitatea ei.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării au fost implementate în practica clinică a Institutului de Medicină Urgentă și a Spitalului Clinic Municipal nr. 1 din Chișinău, precum și în activitatea didactică a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Cuprins


1. DISFUNCŢIA COGNITIVĂ POSTOPERATORIE: DATE ACTUALE, CONTROVERSE, PROBLEME NESOLUŢIONATE ŞI PERSPECTIVE (REVISTA LITERATURI
 • 1.1 Influenţa anesteziei şi intervenţiei chirurgicale asupra sistemului nervos central
 • 1.2 Teoriile patogenetice ale disfuncţiei cognitive postoperatorii
 • 1.3 Disfuncţia cognitivă postoperatorie prin prisma medicinii bazate pe dovezi
 • 1.4 Predictorii şi factorii de risc pentru disfuncţia cognitivă postoperatorie
 • 1.5 Metode de cuantificare şi evaluare a disfuncţiei cognitive postoperatorii
 • 1.6 Critica metodologiilor de identificare a disfuncției cognitive postoperatorii
 • 1.7 Consecinţele tardive ale DCPO şi impactul lor asupra calităţii vieţii pacienţilor
 • 1.8 Strategii preventive şi terapeutice pentru DCPO: actualităţi şi perspective
 • 1.9 Sinteza capitolului 1

2. METODOLOGIA CERCETARILOR ȘI A ANALIZEI STATISTICE
 • 2.1 Design-ul general al cercetărilor şi diagrama de flux a pacienţilor
 • 2.2 Instrumentele utilizate pentru evaluarea stării cognitive şi a calităţii vieţii pacienţilor
 • 2.3 Metodologia de validare a factorilor de risc pentru disfuncţia cognitivă postoperatorie
 • 2.4 Descrierea analizei statistice
 • 2.5 Sinteza capitolului 2

3. STABILIREA ŞI ARGUMENTAREA CRITERIILOR DE DIAGNOSTIC ALE DISFUNCŢIEI COGNITIVE POSTOPERATORII
 • 3.1 Identificarea valorilor de departajare „rezultat normal – rezultat anormal” ale testelor cognitive aplicate
 • 3.2 Fundamentarea diagnosticului de disfuncție cognitivă postoperatorie, în baza valorilor de departajare ale testelor neurocognitive aplicate
 • 3.3 Estimarea prevalenței disfuncției cognitive postoperatorii la pacienții tineri după intervenții pe abdomen
 • 3.4 Sinteza capitolului 3

4. FACTORII DE RISC PENTRU DISFUNCȚIA COGNITIVĂ POSTOPERATORIE ȘI CALITATEA VIEȚII LA 6 LUNI DUPĂ INTERVENȚIA CHIRURGICALĂ
 • 4.1 Stabilirea factorilor de risc pentru disfuncția cognitivă postoperatorie
 • 4.2 Calitatea vieții pacienților cu disfuncție cognitivă postoperatorie la 6 luni după intervenția chirurgicală
 • 4.3 Argumentarea măsurilor preventive pentru disfuncția cognitivă postoperatorie la pacienții tineri după intervenții chirurgicale pe abdomen
 • 4.4 Sinteza capitolului 4

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA DE ASUMARE A RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITA