Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte constituţionale ale statutului juridic al poliţistului în Republica Moldova (analiză juridică comparată)


Autor: Valeriu Muntean
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Victor Balmuş
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 351.74(075.8)

Adobe PDF document 0.88 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

statutul juridic al poliţistului, structura statutului juridic, funcţionarul public, organe poliţieneşti, poliţia administrativă generală, poliţia administrativă specială, poliţist, elemente ale sistemului funcţiilor poliţieneşti, principiile activităţii poliţieneşti, răspunderea juridică, răspunderea materială, răspunderea disciplinară, răspunderea administrativă, deontologia poliţienească etc.

Adnotare

Luînd în considerare gradul de studiere a diferitor aspecte ale activităţii poliţieneşti, noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute este determinată atît prin caracterul temei alese, cît şi prin modul de abordare a cercetării acesteia. Autorul a debutat cu o investigaţie complexă (juridico-comparativă) a asigurării normative a activităţii organelor poliţieneşti şi, în special, a aspectelor constituţionale ale statutului juridic al poliţistului în Republica Moldova. Inovaţia ştiinţifică rezidă şi în recomandările ştiinţifice, elaborate de autor în urma investigaţiilor întru asigurarea normativă a activităţii organelor poliţieneşti şi a personalului acestora, inclusiv propuneri de lege ferenda.

Importanţa teoretică a lucrării constă în contribuţia la dezvoltarea doctrinei juridice autohtone, în special a ştiinţei dreptului constituţional, dreptului administrativ şi a dreptului poliţienesc, completarea structurii statutului juridic al poliţistului, îndeosebi blocul elementelor răspunderii juridice cu un element nou – normele deontologiei poliţieneşti, concretizarea şi propunerea unor definiţii proprii a noţiunilor: structura statutului juridic, funcţionarul public, poliţia, poliţia administrativă generală, poliţia administrativă specială, poliţist, elemente ale sistemului funcţiilor poliţieneşti, principiile activităţii poliţieneşti, răspunderea juridică, răspunderea materială, răspunderea disciplinară, răspunderea administrativă, deontologia poliţienească etc.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în utilizarea concluziilor şi recomandărilor ştiinţifice vis-a-vis de aspectele constituţionale ale statutului juridic al poliţistului în creaţia legislativă, ajustarea cadrului normativ în scopul optimizării activităţii organelor poliţieneşti, în procesul de instituire la cursul „Drept poliţienesc” în instituţiile de învăţămînt ale organelor poliţieneşti şi în instituţiile de învăţămînt superior juridic, precum şi la organizarea selectării şi pregătirii profesionale a poliţiştilor.

Cuprins


САPITOLUL I. Rolul social şi conceptul poliţiei. reglementarea juridică a activităţii poliţiei
 • 1. Destinaţia şi esenţa socială a poliţiei
 • 2. Diversitatea şi particularităţile activităţii poliţiei
 • 3. Subiectele activităţii poliţieneşti

CAPITOLUL II. Aspecte teoretice şi practice ale statutului juridic al poliţistului în Republica Moldova
 • 1. Poliţistul – subiect al activităţii poliţieneşti
 • 2. Conceptul statutului juridic al poliţistului
 • 3. Structura statutului juridic al poliţistului
 • 4. Exigenţele ocupării funcţiei poliţieneşti
 • 5. Pregătirea pentru exercitarea profesiei de poliţist
 • 6. Raporturile de serviciu ale poliţistului

CAPITOLUL III. Particularităţile răspunderii poliţistului
 • 1. Consideraţii generale privind conceptul răspunderii juridice a poliţistului
 • 2. Răspunderea disciplinară şi administrativă a poliţistului
 • 3. Răspunderea materială a poliţistului
 • 4. Răspunderea penală a poliţistului
 • 5. Reglementarea deontologică a activităţii poliţistului