Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / martie /

Studiul comparativ în tratamentul implanto-protetic cu încărcare imediată, precoce și întârziată


Autor: Melnic Svetlana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Nicolae Chele
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document4.07 Mb / în română

Teza

CZU 616.314-089.843 (043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

implanturi dentare, încărcarea imediată, precoce și întârziată, stabilitatea primară a implantelor dentare, restaurări implanto-protetice, valorile Periotest ®

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 244 de titluri, 4 anexe, 130 pagini text de bază, 92 de figuri, 12 tabele, 2 formule. Rezultatele cercetării sunt publicate în 21 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 323.01 - Stomatologie

Scopul cercetării: studiul comparativ în tratamentul implanto-protetic prin diverse protocoale de încărcare.

Obiectivele cercetării: determinarea eficacității tratamentului implanto-protetic, a perioadei de vindecare și remodelare osoasă prin investigarea markerilor homeostaziei osoase în serul sangvin: fosfataza alcalină termolabilă, fosfataza acidă tartrat rezistentă, calciu, zinc, magneziu, fosfat anorganic, determinarea eficacității tratamentului implanto-protetic pentru diagnosticarea disfuncției și a reabilitării musculare cu controlul refacerii protetice a planului de ocluzie prin investigarea electromiografiei mușchilor sistemului stomatognat, analiza comparativă și monitorizarea încărcării implanturilor dentare endoosoase prin diferite protocoale clinice de tratament, elaborarea unui algoritm de reabilitare implanto-protetic.

Noutatea și originalitatea științifică. În premieră, în Republica Moldova au fost studiate termenele de încărcare imediată și precoce a implanturilor dentare cu elaborarea unui algoritm individualizat al tratamentului implanto-protetic al edentațiilor maxilare, prin micșorarea termenelor de încărcare, contribuind la o reabilitare imediată sau precoce, efectivă și mai puțin traumatică a pacienților.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. În baza conceptului modern a fost propus protocolul de încărcare imediată și precoce a implanturilor dentare și elaborat un algoritm individualizat al tratamentului implanto-protetic, ce permite păstrarea integrității țesuturilor moi și dure periimplantare cu reabilitarea morfo-funcțională, socială și psiho-emoțională a pacienților edentați.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice ale lucrării au fost implementate în activitatea curativă a Clinicii Stomatologice Universitare USMF „Nicolae Testemițanu”, la Catedra de propedeutică stomatologică ”Pavel Godoroja” și cabinetul de liberă practică ”Master Dent”.

Cuprins


1. TRATAMENT IMPLANTO- PROTETIC: ÎNCĂRCAREA IMEDIATĂ, PRECOCE ȘI ÎNTÂRZIATĂ A IMPLANTURILOR DENTARE
 • 1.1 Tratamentul implanto-protetic – abordări contemporane
 • 1.2 Biomateriale folosite în tratamentul implanto-protetic
 • 1.3 Clasificarea edentațiilor în restaurările implanto-protetice
 • 1.4 Clasificarea implanturilor dentare și a suprastructurilor implantare
 • 1.5 Metodele paraclinice utilizate în tratamentul implanto-protetic
 • 1.6 Încărcarea implanturilor dentare endoosoase
 • 1.6.1 Încărcarea imediată a implanturilor dentare endoosoase
 • 1.6.2 Încărcarea precoce a implanturilor dentare endoosoase
 • 1.6.3 Încărcarea întârziată a implanturilor dentare endoosoase
 • 1.7 Biomecanica construcțiilor protetice cu sprijin implantar
 • 1.8 Complicațiile tratamentului implanto-protetic
 • 1.8.1 Complicațiile imediate
 • 1.8.2 Complicațiile tardive

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Metodologia de efectuare a studiului
 • 2.1.1 Date generale despre studiu
 • 2.1.2 Caracteristica breșelor dentare
 • 2.1.3 Caracteristica implanturilor dentare
 • 2.1.4 Caracteristica suprastructurilor pe implanturi
 • 2.2 Examinarea clinică a pacienților din studiu
 • 2.3 Examinarea paraclinică a pacienților din studiu
 • 2.3.1 Evaluarea ortopantomografiei (OPG)
 • 2.3.2 Evaluarea radiografiei retroalveolare
 • 2.3.3 Evaluarea tomografiei computerizate cu fascicul conic
 • 2.3.4 Evaluarea radiologică a țesutului osos periimplantar în tratamentul implantoprotetic
 • 2.3.5 Determinarea markerilor homeostaziei osoase în serul sangvin: fosfataza alcalină termolabilă, fosfataza acidă tartrat rezistentă, magneziu, fosfat anorganic
 • 2.3.6 Determinarea stabilității implanturilor dentare
 • 2.3.7 Determinarea electromiografiei mușchilor sistemului stomatognat
 • 2.4 Prelucrarea datelor statistice

3.REZULTATELE OBȚINUTE ÎN CADRUL TRATAMENTULUI IMPLANTOPROTETIC CU DIVERSE PROTOCOALE DE ÎNCĂRCARE
 • 3.1 Protocolul de tratament implanto-protetic cu încărcare imediată
 • 3.2 Protocolul de tratament implanto-protetic cu încărcare precoce
 • 3.3 Protocolul de tratament implanto-protetic cu încărcare întârziată provizorie
 • 3.4 Protocolul de tratament implanto-protetic cu încărcare întârziată definitivă
 • 3.5 Rezultatele comparative ale markerilor homeostaziei osoase în serul sangvin: fosfataza alcalină termolabilă, fosfataza acidă tartrat rezistentă, calciu, zinc, magneziu, fosfat anorganic în încărcarea imediată și întârziată provizorie a IDE
 • 3.6 Rezultatele comparative a markerilor homeostaziei osoase în serul sangvin: fosfataza alcalină termolabilă, fosfataza acidă tartrat rezistentă, calciu, zinc, magneziu, fosfat anorganic în încărcarea imediată și întârziată definitivă a IDE
 • 3.7 Rezultatele comparative ale markerilor homeostaziei osoase în serul sangvin: fosfataza alcalină termolabilă, fosfataza acidă tartrat rezistentă, calciu, zinc, magneziu, fosfat anorganic în încărcarea precoce și întârziată provizorie a IDE
 • 3.8 Rezultatele comparative ale markerilor homeostaziei osoase în serul sangvin: fosfataza alcalină termolabilă, fosfataza acidă tartrat rezistentă, calciu, zinc, magneziu, fosfat anorganic în încărcarea precoce și întârziată definitivă a IDE
 • 3.9 Rezultatele comparative ale electromiografiei mușchilor mobilizatori în încărcarea imediată și întârziată provizorie a IDE
 • 3.10 Rezultatele comparative ale electromiografiei mușchilor mobilizatori în încărcarea imediată și întârziată definitivă a IDE
 • 3.11 Rezultatele comparative ale electromiografiei mușchilor mobilizatori în încărcarea precoce și întârziată provizorie a IDE
 • 3.12 Rezultatele comparative ale electromiografiei mușchilor mobilizatori în încărcarea precoce și întârziată definitivă a IDE
 • 3.13 Analiza rezultatelor stabilității implanturilor dentare endoosoase în diferite protocoale de încărcare a acestora
 • 3.14 Analiza rezultatelor schimbărilor periimplantare în tratamentul implanto-protetic în diverse protocoale de încărcare a implanturilor dentare endoosoase

4. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE CV-UL AUTORULUI