Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Trompeta de jazz și rolul ei în big band


Autor: Hăruță Petru
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Tatiana Berezovicova
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 august 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română
Adobe PDF document0.68 Mb / în engleză

Teza

CZU 780.8:780.6.46.1.036.9(043.2)785.161.036.9

Adobe PDF document 13.18 Mb / în română
117 pagini


Cuvinte Cheie

aranjament, articulație, big band, jazz, funcție orchestrală, partitură, secțiune orchestrală, tehnica de interpretare, trompeta de jazz

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea teoretică cuprinde: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia compusă din 151 titluri (în limbile română, engleză, germană, rusă și ucraineană), 5 anexe; 97 pagini de text de bază, 6 tabele, 48 exemple muzicale. Rezultatele obținute sunt reflectate în 10 publicații, inclusiv în 5 articole și în 5 rezumate ale lucrărilor.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul tezei constă în revelarea specificului trompetei de jazz și rolului ei în practica interpretativă a big bandului contemporan.

Obiectivele tezei: studierea tehnicii interpretative trompetistice în muzică de jazz; reliefarea aportului trompetiștilor celebri în dezvoltarea jazzului universal; trasarea evoluției orchestrelor de jazz în secolele XX-XXI; dezvăluirea rolului trompetei solo și al secțiunii de trompete în componența big bandurilor; examinarea funcțiilor de trompete în partitura orchestrală.

Noutatea și originalitatea științifico-practică a tezei rezidă în faptul că pentru prima dată în Republica Moldova trompeta de jazz a devenit un obiect al studiului științific multilateral care este îmbinat cu un proiect artistic în domeniul muzicii de jazz; în teză sunt prezentate programe muzicale inedite alcătuite din piese de jazz și interpretate de autor în calitate de solisttrompetist, membru și conducător al ansamblului și big bandului; pentru prima dată este întreprinsă o încercare de a clasifica funcțiile trompetelor în orchestra de jazz, iar procedeele specifice de interpretare la trompeta de jazz și particularitățile aranjamentului pentru big band sunt exemplificate cu fragmente din partituri orchestrale contemporane.

Valoarea aplicativă a lucrării. Componenta teoretică a tezei poate fi folosită în calitate de material didactic în cadrul cursurilor predate în instituțiile de învățământ muzical superior și mediu de specialitate, cum ar fi Istoria muzicii ușoare și de jazz, Stilistica, Instrument, Ansamblu, Metodica predării disciplinei de specialitate, Teoria instrumentelor, Aranjament, Orchestrație. Lucrarea de asemenea poate constitui un suport metodologic în activitatea de sine stătătoare a interpreților, studenților și a cadrelor didactice. Unele aspecte pot servi drept bază pentru studiile teoretice ulterioare. Concluziile și recomandările autorului vor contribui la dezvoltarea măiestriei interpretative la trompeta de jazz, inclusiv în big band, precum și la perfecționarea artei aranjamentului pentru orchestra de jazz.

Implementarea rezultatelor științifice. Teza a fost realizată în cadrul Școlii doctorale Studiul artelor și Culturologie de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Recitalurile și compartimentele teoretice ale lucrării au fost discutate în mod regulat la ședințele Comisiei de îndrumare. Teza a fost recomandată pentru susținere de către Comisia de îndrumare și Consiliul Școlii doctorale. Rezultatele sunt reflectate în 5 articole și 5 rezumate ale lucrărilor, publicate în diferite reviste și culegeri științifice. Materialele tezei au fost prezentate la 9 conferințe științifice internaționale și naționale.

Cuprins


1. Trompeta și profilul ei în muzică de jazz
 • 1.1. Trompeta: scurt istoric, bazele tehnicii interpretative.
 • 1.2. Tehnica interpretării la trompeta de jazz..
 • 1.3. Trompetiști celebri și aportul lor în dezvoltarea jazzului universal
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. Orchestra de jazz: evoluția și rolul trompetei
 • 2.1. Orchestrele de jazz din prima jumătate a secolului al XX-lea
 • 2.2. Big bandurile din a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI
 • 2.3. Gordon Goodwin’s Big Phat Band: un exemplu al big bandului modern
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. Trompeta în cadrul big bandului contemporan.
 • 3.1. Componența big bandului și funcțiile trompetelor în orchestră
 • 3.2. Rolul trompetei solo în compozițiile pentru big band
 • 3.3. Secțiunea de trompete în partitura orchestrală
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

Concluzii generale și recomandări
Bibliografie
Anexe.