Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea inginerilor din industria confecţiilor textile în baza instruirii inovative


Autor: Olga Condratenco
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Svetlana Salamatova
doctor, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Consultant ştiinţific: Virgil Mândâcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română
Adobe PDF document0.48 Mb / în rusă

Teza

CZU 687.1 (043.3)

Adobe PDF document 1.50 Mb / în rusă
210 pagini


Cuvinte Cheie

mobilitatea profesională, instruirii innovative, mijloace ultidimensionale didactice

Adnotare

Actuala lucrare, este indreptată necesităţii reformelor in sistemul pregătirii cadrelor inginereşti in condiţile social economice noi din Republica Moldova. In contradicţie cu sfera producerii, piaţa muncii şi existeuţa studierii practice a tinerilor şi mobilizarea specialiştilor a sligit în momentul de faţa ca baza a prelucrării teorilor noi în procesul de ănvăţămînt şi practica din instituţiile superioare de învăţămînt professional.

Au fost dezvoluite condiţii, tendinţe şi căi pentru realizarea acestor schimbări în precesul de studiile in diferianţiate.

Au fost prelucrate şi aprobate modele curricule pentru pregătirea iginerilor din industria uşoare la Universitatea Tehnică a Moldovei la facultatea Industriei uşoare, realizată ca predătire professională cit şi generală pentru studentii care studiază la treapta inferioară din instituţiile superioare şi în aşa fel asigurarea neintreruptă professională a stidiilor superioare, cu permisiunea contadicţiei trecerii periodice a relaţiilor cu piaţa.

Ne pretinzind la epuizarea hotorîrii tuturor intrebarilor atinse în lucrarea de disertaţie, cercetarea intru totul a confirmat ipoteza inaintată şi principiile de bază propuse la aparare la fel a demonstrat argumentarea reformelor din sistemul de învăţămînt superior in limitele concepţiei Bolonia.