Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularități în tratamentul protetic al pacienţilor cu edentații unidentare maxilare


Autor: Cheptanaru Olga
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Nicolae Chele
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Forna Norina Consuela
doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, UMF Gr. T. Popa, Iaşi, România
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 septembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 noiembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document3.46 Mb / în română

Teza

CZU 616.314-089.843(043.2)

Adobe PDF document 6.72 Mb / în română
141 pagini


Cuvinte Cheie

edentație unidentară, proteză parțială fixă, restaurare implanto-protetică

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 141 pagini de text imprimat (68 pagini de text de bază), constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi indice bibliografic cu 178 de referinţe. Materialul ilustrativ include 39 de figuri, 11 tabele, 5 formule statistice și 2 anexe.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 24 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 fără coautori şi 9 în ediţii recenzate.

Scopul lucrării constă în evaluarea comparativă a metodelor de tratament protetic a pacienților cu edentații unidentare și elaborarea unui algoritm clinic de reabilitare.

Obiectivele cercetării: evaluarea clinico-radiologică a câmpului protetic în edentațiile unidentare; analiza comparativă a tratamentului protetic cu proteze parțiale fixe convenționale și cu suprastructuri protetice pe implanturi în edentațiile unidentare; aprecierea parametrilor pentru selectarea metodei de tratament protetic în edentațiile unidentare; elaborarea algoritmului clinic și de realizare a construcției protetice la pacienții cu edentații unidentare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Studiul a demonstrat că tratamentul implantoprotetic reprezintă o soluţie conservativă și estetică de actualitate. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante constau în evaluarea metodelor de tratament protetic a pacienților cu edentații unidentare și elaborarea algoritmului clinic de reabilitare.

Semnificaţia teoretică a studiului: S-a constatat eficiența comparativă a tratamentului cu proteze parțiale fixe convenționale și cu coroane pe suport implantar în edentațiile unidentare, determinând parametrii principali pentru selectarea metodei de tratament protetic.

Valoarea aplicativă a lucrării: Sporirea eficienței asistenţei medicale specializate pacienţilor cu edentații unidentare maxilare şi reducerea sacrificării dinţilor stâlpi implicaţi ca suport în tratamentul cu proteze parțiale fixe convenționale. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrei de propedeutică stomatologică “Pavel Godoroja” a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” şi sunt implementate în activitatea practică a Clinicii Stomatologice Universitare nr. 2 a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. TRATAMENTUL EDENTAŢIEI UNIDENTARE
 • .1. Edentația parțială – clasificare, epidemiologie și metode de tratament
 • .2. Tratamentul edentaţiei unidentare cu proteze parțiale fixe
 • .3. Complexul implanto-protetic în edentația unidentară
 • .4. Eficiența comparativă a tratamentului edentației unidentare cu proteze parțiale fixe și cu restaurări pe suport implantar
 • .5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica generală a loturilor de studiu
 • 2.3. Metode de investigație
 • 2.4. Metode de tratament
 • 2.5. Metode de procesare statistică a rezultatelor
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. TRATAMENTUL EDENTAȚIEI UNIDENTARE CU PROTEZE PARȚIALE FIXE CONVENȚIONALE ȘI COROANE PE SUPORT IMPLANTAR
 • 3.1. Tratamentul edentației unidentare cu proteze parțiale fixe convenționale
 • 3.2. Tratamentul edentației unidentare cu proteze pe suport implantar
 • 3.3. Eficiența comparativă a tratamentului edentației unidentare cu proteze parțiale fixe convenționale și cu proteze pe suport implantar
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI