Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Politicile culturale naționale în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană


Autor: Reabcinschii Veaceslav
Gradul:doctor în sociologie
Specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ludmila Malcoci
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.18 Mb / în română

Teza

CZU 316.7(478):061.1EU(043.3)

Adobe PDF document 2.88 Mb / în română
215 pagini


Cuvinte Cheie

politici culturale naționale, modele de politici culturale, dezvoltarea politicilor culturale, modernizarea politicilor culturale, Uniunea Europeană, Republica Moldova

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 198 titluri, 11 anexe, 150 pagini de text de bază, 16 figuri, 13 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 27 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: sociologie.

Scopul cercetării: determinarea priorităților politicii culturale naționale ale Republicii Moldova din perspectiva Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Obiectivele cercetării: analiza istoriografică a cercetărilor politicilor culturale; definirea conceptelor de bază utilizate în cercetarea politicilor culturale; determinarea metodologiei de cercetare a politicilor culturale naționale; evaluarea cadrului legislativ și instituțional al politicii culturale a UE; examinarea tipologiei modelelor de politici culturale naționale în statele UE; evaluarea cadrului legislativ și instituțional ale politicilor culturale naționale din Republica Moldova; definirea rezultatelor implementării politicilor culturale naționale; elaborarea recomandărilor practice în vederea eficientizării politicilor culturale naționale în contextul asocierii Republicii Moldova cu UE.

Noutatea și originalitatea științifică: elaborarea concepției de autor al tipologiei de constituire a modelelor de politici culturale în baza diversității relațiilor dintre subiecții principali stat – cultură – societate.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea modelelor de politici culturale bazate pe relațiile stat – cultură – societate: emfatic, paternalist, participativ, intervenționist și antreprenorial pentru analiza politicilor culturale naționale.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă sunt determinate de creșterea rolului culturii în dezvoltarea social-economică și durabilă a societății și necesitatea definirii politicilor culturale naționale eficace și eficiente. Tipologia inovativă a modelelor de politică culturală elaborată în cadrul cercetării permite teoreticienilor și practicienilor din domeniu să analizeze cultura ca componentă a transformărilor societății, precum și participarea societății în dezvoltarea culturală.

Implementarea rezultatelor științifice au fost realizate în cadrul proiectului „Casa de cultură - model de consolidare a comunităților locale prin parteneriat civic” din localitățile Mereni, Colibași, Băhrinești, Hârjauca, Gaidar, Durlești, Rezina, unde a fost elaborat și aplicat conceptul participativ de activitate a instituțiilor de cultură. Prevederi separate ale cercetării au fost prezentate în cadrul a nouă conferințe și reuniuni internaționale în orașele Harkov, Odessa, Lvov, Kiev (Ucraina), Vilnius (Lituania), Chișinău (Moldova) și 19 publicații în reviste și culegeri de specialitate naționale și internaționale. Totodată, rezultatele cercetării sunt diseminate în cadrul cursului universitar „Politici culturale” în Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.