Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea stabilităţii parodontale după procedeuri de chirurgie parodontală proprotetică


Autor: Cirimpei Vasile
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Sergiu Ciobanu
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 martie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 616.314.17-008.1-089(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

alungire coronară, coroană, chirurgie parodontală

Adnotare

Lucrarea este compartimentată clasic: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din titluri, 125 pagini de text de bază, care include 63 de figuri și 6 tabele. Rezultatele studiului au fost publicate în 17 lucrări științifice, dintre care 7 cu titlul singular.

Domeniul de studiu: 323.01 – Stomatologie

Scopul lucrării - Cercetarea modificărilor dimensionate la nivelul parodonțiului marginal după intervenții parodontale pro-protetice pe o durată de 12 luni, care au trasat următoarele obiective: Evaluarea indicilor parodontali și estetici prin corelarea lor cu schimbările dimensionate în sens corono-apical; Estimarea tehnicilor chirurgicale și timpilor protetici; Aprecierea endodontică și radiografică a dinților supuși procedeului de alungire coronară; Monitorizarea mobilității dentare prin intermediul valorilor periotest a dinților supuși Procedeului de alungire coronară.

Metodologia cercetării științifice. Cercetarea reprezintă un studiu clinic prospectiv. Eșantionul studiat a inclus grupe comparabile.

Noutatea și originalitatea științifică: Studiul a cercetat modificările survenite în ansamblul parodontal-chirurgical-endodontic-ortopedic. Totalitatea datelor dimensionate fiind efectuate extraoral, cel mai exact procedeu posibil, modelele în gips oferind capacitatea restudierii ulterioare la intervale de timp mai mari - 5-15 ani.

Problema științifică soluționată în teză constă în demonstrarea refacerii tisulare diferite în funcție de parametrii individuali, precum și date noi asupra modificării benzii de gingie cheratinizată.

Semnificația teoretică constă în demonstrarea particularităților individuale asupra refacerii tisulare, la fel ca și a celor ce țin de biotipul parodontal, un șir de paradigme ce sunt considerate drept absolute, necesită a fi reconsiderate (modificarea benzii de gingie cheratinizată.

Valoarea aplicativă a tezei: înțelegerea modificărilor ce survin după acest procedeu este crucială pentru finalizarea cu succes al cazului și profilaxia posibilelor complicații.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării științifice au fost publicate în reviste științifice de specialitate, prezentate la congrese și simpozioane internaționale. Tehnicile descrise au fost utilizate în incinta clinicilor stomatologice „Parodent” și „Simplu Dental”.

Cuprins


1. RAȚIONAMENTUL PROCEDEULUI DE ALUNGIRE CORONARĂ
 • 1.1. Spațiul biologic
 • 1.2. Efectul de ferule
 • 1.3. Indicațiile Procedeului de alungire coronară
 • 1.4. Procedeul de alungire coronară (cronologie)
 • 1.5. Tehnici de aplicare Procedeului de alungire coronară
 • 1.6. Amplasarea marginilor protezei
 • 1.7. Eșecul post-procedeu de alungire coronară
 • 1.8. Componenta protetică
 • 1.9. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODĂ DE CERCETARE
 • 2.1. Eșantionarea pacienților incluși în studiu
 • 2.1.1.Criterii de includere în studiu
 • 2.1.2.Criterii de excludere în studiu
 • 2.2. Protocolul examinator pentru procedeului de alungire coronară
 • 2.3. Efectuarea statutului parodontal
 • 2.4. Etapele clinice a efectuării procedeului de alungire coronară
 • 2.5. Managementul țesuturilor moi
 • 2.6. Protocolul operatoriu al etapei protetice
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3.ANALIZA MODIFICĂRILOR DIMENSIONATE, A VALORILOR DE MOBILITATE ȘI, CELOR PERIAPICALE, INDICILOR ESTETICI ȘI PARODONTALI
 • 3.2. Date generale
 • 3.3. Analiza variațiilor dimensionate
 • 3.4. Modificări dimensionate ale țesuturilor cheratinizate
 • 3.5. Monitorizarea indicilor estetici
 • 3.5.1. Valorile dimensionate ale papilelor
 • 3.5.2. Gradule.de umplere a papilelor
 • 3.6. Evaluarea corpului de punte ovat
 • 3.7. Aprecierea indicilor parodontali
 • 3.7.1. Valorile de sondare parodontală
 • 3.7.2 Valorile de sângerare la sondare
 • 3.7.3. Evaluarea suprafețelor acoperite cu placă și tartru
 • 3.7.4. Evaluarea implicațiilor de furcație
 • 3.8. Evaluarea endodontică a dinților supuși procedeului de alungire coronară
 • 3.9. Evaluarea Periotest
 • 3.10. Evaluarea tehnicilor chirurgicale
 • 3.10.1. Tehnicile de incizie
 • 3.10.1. Evaluarea tehnicilor: osteoplastia și odontoplastia
 • 3.10.1. Evaluarea tehnicilor de suturare
 • 3.11. Eșecul post-procedeu de alungire coronară
 • 3.12. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
PLAN DE CERCETĂRI DE PERSPECTIVĂ
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI