Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asigurarea logistică a trupelor ruse din Basarabia (1812-1874)


Autor: Leșcu Anatolie
Gradul:doctor habilitat în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ion Eremia
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 aprilie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.72 Mb / în română

Teza

CZU [94(478)+94(470)]1812/1874(043.3)

Adobe PDF document 4.53 Mb / în română
318 pagini


Cuvinte Cheie

Basarabia, Imperiul Rus, armata rusă, asigurarea logistică, prestații militare, război, populație, încartiruire, relații sociale, abuzurile militarilor

Adnotare

Structura tezei: lista abrevierilor, introducere, șase capitole cu câte 4-6 subcapitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 266 de titluri, 270 de pagini de text de bază (până la bibliografie), 11 figuri, 20 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 28 de lucrări științifice, dintre care 3 monografii.

Domeniul de studiu: istoria românilor.

Scopul lucrării este de a studia procesul de asigurare logistică a trupelor ruse și a structurilor militare staționate în Basarabia, atât pe timp de pace, cât şi la război, în anii 1812-1874.

Obiectivele lucrării: analiza literaturii de specialitate și a surselor istorice privind asigurarea logistică a trupelor ruse staționate în Basarabia în anii 1812-1874; elucidarea problemei privind aprovizionarea armatei ruse staționate în Basarabia în perioada cercetată; studierea problemei privind aprovizionarea armatei cu toate cele necesare în anii 1812-1874; analiza privind încartiruirea și aprovizionarea militarilor de către populația locală cu lemne și materiale de iluminat pe perioada încartiruirii; elucidarea problemelor apărute în relațiile dintre militarii ruși și populația locală; calcularea costului financiar pentru construcția cazărmilor și întreținerea spitalelor militare în anii 1830-1853; aprecierea rolului economic pe care l-a avut populația Basarabiei în timpul Războiului ruso-turc din anii 1828-1829 și Războiului Crimeei (1853–1856) în asigurarea logistică a armatei ruse din teatrul de operații din Balcani.

Noutatea și originalitatea științifică constă în elucidarea rolului care l-a avut armata rusă și instituțiile sale în istoria regiunii, precum și a prețului plătit de populație și societate pentru susținerea acestora. Această problemă a fost analizată pe mai multe componente, pe perioade cronologice, pe timp de pace și de război. Rolul Basarabiei nu este privit separat, ci în contextul sistemului militar al Imperiului Rus.

Rezultatele obținute: a fost creată o nouă direcție științifică în studierea istoriei naționale privind influența instituțiilor militare de ocupație și prestațiilor impuse populației asupra dezvoltării social-economice și culturale a regiunii în epoca modernă.

Semnificația teoretică rezidă în cadrul teoretic și metodic unic al studiului problemei, bazat pe realizările istoriografiei problemei în contextul continuității cercetărilor factologice. Un aspect important este caracterul interdisciplinar al studiului, aflat la limita între istorie, istoria militară, știința militară, sociologie și statistică.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în cercetarea, în baza documentelor inedite de arhivă, a diferitelor aspecte ale istoriei militare, a relațiilor civil-militare din trecut, a unor aspecte demografice și antropologice în contextul staționării subunităților militare de un anumit component etnic în localitățile Basarabiei – probleme puțin studiate sau neinvestigate în trecut.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele obținute sunt valorificate prin prezentarea unui curs special la Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, participarea la conferințe științifice internaționale și naționale, publicarea de articole, studii și monografii.

Cuprins


1. ASIGURAREA LOGISTICĂ A TRUPELOR RUSE STAȚIONATE ÎN BASARABIA ÎN ANII 1812-1874 ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE ȘI ÎN SURSELE ISTORICE
 • 1.1. Asigurarea logistică a trupelor ruse din Basarabia: repere istoriografice
 • 1.2. Sursele de cercetare
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. UTILIZAREA RESURSELOR LOGISTICE DIN BASARABIA PENTRU ASIGURAREA ARMATEI RUSE ÎN ANII 1812-1828
 • 2.1. Componența, structura și organizarea armatei ruse în anii 1812-1828
 • 2.2. Unitățile armatei ruse staționate în Basarabia
 • 2.3. Serviciul logistic în armata rusă
 • 2.4. Aprovizionarea armatei cu provizii și furaje
 • 2.5. Aprovizionarea cu materiale de construcție, mijloace de transport, forță de muncă
 • 2.6. Încartiruirea militarilor ruși și aprovizionarea lor cu lemne și materiale de iluminat
 • 2.7. Relațiile dintre militarii ruși și populație
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. BASARABIA ȘI ASIGURAREA LOGISTICĂ ÎN RĂZBOIUL RUSO-TURC DIN ANII 1828-1829
 • 3.1. Basarabia și asigurarea logistică a unităților armatei ruse din teatrul de operații
 • 3.2. Participarea basarabenilor la acțiunile militare
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ASIGURAREA ARMATEI RUSE PE TERITORIUL BASARABIEI ÎN ANII 1830-1853
 • 4.1. Unitățile armatei ruse staționate în Basarabia
 • 4.2. Construirea cazărmilor și întreținerea spitalelor militare
 • 4.3. Aprovizionarea armatei cu materiale necesare pe timp de pace.
 • 4.4. Aprovizionarea armatei cu mijloace de transport
 • 4.5. Încartiruirea militarilor și relațiile populației cu militarii ruși
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

5. BASARABIA ȘI ASIGURAREA LOGISTICĂ ÎN RĂZBOIUL CRIMEEI (1853-1856)
 • 5.1. Rolul economic al Basarabiei în desfășurarea acțiunilor militare
 • 5.2. Participarea populației Basarabiei la acțiuni militare
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

6. ARMATA RUSĂ DE OCUPAȚIE ÎN BASARABIA DUPĂ RĂZBOIUL CRIMEEI (1856-1874)
 • 6.1. Dispozitivul trupelor
 • 6.2. Aprovizionarea cu mijloace de transport
 • 6.3. Încartiruirea militarilor
 • 6.4. Relațiile militarilor ruși cu populația și lupta cu abuzurile armatei
 • 6.5. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CURRICULUM VITAE.