Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / mai /

Vestimentația liturgică a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni și necropola Mănăstirii Căpriana. Arheologie, cercetare, conservare-restaurare


Autor: Gugeanu Mariana
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Gheorghe Postică
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 mai 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.06 Mb / în română
Adobe PDF document0.93 Mb / în engleză

Teza

CZU [902/904:271.22(478)](043.3)

Adobe PDF document 4.78 Mb / în română
268 pagini


Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 149 de titluri, 126 pagini de text de bază, anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 25 lucrări științifice.

Scopul lucrării: constă în cercetarea, salvgardarea și punerea în valoare a veșmintelor liturgice ale mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni prin realizarea unui studiu inovator pluridisciplinar bazat pe conservarea și restaurarea textilelor arheologice descoperite în cripta Înaltului Ierarh din cadrul Bisericii Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Căpriana.

Obiectivele cercetării: stabilirea dimensiunii arheologice a Mănăstirii Căpriana și a principalelor etape de dezvoltare; analiza, clasificarea și încadrarea descoperirilor textile arheologice din necropola Mănăstirii Căpriana, în costumul feminin și masculin din perioada medievală; elaborarea studiului arheologic privind cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni; elaborarea planului metodologic de cercetare științifică și conservare-restaurare a textilelor arheologice liturgice ale mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni; stabilirea stării de conservare și realizarea practică a conservării-restaurării textilelor arheologice liturgice ale mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni; constatarea valorii istoricodocumentare și cultural-științifice a textilelor arheologice liturgice ale mitropolitului Gavriil Bănulescu- Bodoni; elaborarea conceptului de valorificare muzeală a veșmintelor liturgice arheologice care au aparținut mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni.

Noutatea și originalitatea științifică: cercetarea propusă are o semnificație deosebită, mai ales că este una de pionierat, constituind prima investigație științifică sistematică în domeniul conservării și restaurării patrimoniului textil arheologic din Republica Moldova.

Rezultatele științifice obţinute: rezidă în conservarea, restaurarea și valorificarea muzeală a veșmintelor liturgice arheologice care au aparținut mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni.

Semnificaţia teoretică: constă în valorificarea unei teme centrate pe cercetarea, conservarea și restaurarea textilelor arheologice.

Valoarea aplicativă: lucrarea poate fi utilă atât specialiștilor din domeniul muzeal, cât și celor din mediul universitar, din domeniile: istorie, arheologie, artă textilă, industrie textilă.

Implementarea rezultatelor: diverse aspecte ale problemelor abordate au fost prezentate la conferințe, simpozioane și colocvii, atât naționale, cât și internaționale, fiind publicate în 25 lucrări științifice (2 ghiduri, 16 articole în reviste ştiinţifice, 3 articole în culegeri științifice și 4 rezumate).

Cuprins


I. ISTORIOGRAFIA ȘI CERCETAREA ARHEOLOGICĂ A MĂNĂSTIRII CĂPRIANA
 • 1.1. Istoricul și istoriografia Mănăstirii Căpriana
 • 1.2. Istoricul cercetărilor arheologice de la Mănăstirea Căpriana. Sursele istorice
 • 1.3. Concluzii capitol I

II. CERCETAREA ARHEOLOGICĂ A NECROPOLEI DIN BISERICA ADORMIRII MAICII DOMNULUI ȘI VESTIGIILE ARHEOLOGICE TEXTILE DESCOPERITE
 • 2.1. Date generale privind cercetarea arheologică a necropolei și textilele descoperite
 • 2.2. Materiale componente și tehnici de realizare a textilelor arheologice provenite din necropolă
 • 2.3. Elemente de costum identificate
 • 2.4. Concluzii capitol II

III. CRIPTA MITROPOLITULUI GAVRIIL BĂNULESCU-BODONI - CERCETAREA ARHEOLOGICĂ ȘI INTERVENȚIILE PREVENTIVE DE CONSERVARE
 • 3.1. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, personalitate marcantă a culturii și a vieții bisericești
 • 3.2. Cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, mediul arheologic și vestigiile arheologice
 • 3.3. Conservarea in situ și post situ privind stoparea degradărilor veșmintelor liturgice arheologice
 • 3.4. Importanța și valoarea documentar-istorică a veșmintelor liturgice arheologice
 • 3.5. Concluzii capitolul III

IV. CERCETAREA, CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA VEȘMINTELOR LITURGICE ARHEOLOGICE ALE MITROPOLITULUI GAVRIIL BĂNULESCU-BODONI
 • 4.1. Cercetarea naturii materialelor componente ale veșmintelor liturgice arheologice prin analize noninvazive și minim invazive
 • 4.2. Conservarea activă și restaurarea veșmintelor liturgice arheologice
 • 4.3. Veșmintele liturgice arheologice, în contextul procesului de conservare-restaurare
 • 4.4. Valorificarea muzeală a textilelor liturgice
 • 4.5. Concluzii la capitolul IV

CONCLUZII FINALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CURRICULUM VITAE
Declarație privind asumarea răspunderii