Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea noii paradigme a gîndirii politice în condiţiile contemporane


Autor: Natalia Stercul
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Alexandru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română
Adobe PDF document0.37 Mb / în rusă

Teza

CZU 327 172:342.1

Adobe PDF document 1.94 Mb / în rusă
171 pagini


Cuvinte Cheie

Paradigmă, gîndire politică, mentalitate, confruntare, opoziţie, război rece, formaţiuni social-politice, probleme globale, globalizare, ordine mondială, sistem bipolar, comunitate internaţională, dezvoltare mondială, colaborare internaţională, cooperare, instituţionalizarea gîndirii, principiile umanismului, noua paradigmă a gîndirii politice

Adnotare

Scopul de bază al lucrării îl constituie cercetarea problemelor privind formarea noii paradigme a gîndirii politice în condiţiile istorice ale dezvoltării mondiale care s-au creat după sfîrşitul războiului rece.

În capitolul întîi "Gîndirea politică ca reflectare a problemelor reale ale dezvoltării mondiale" sunt examinate diverse interpretări ale noţiunii de gîndire politică şi este elaborată definiţia autorului a acestei categorii; sunt reliecfate poziţiile principale ale confruntării politico-ideologice din perioada războiului rece; sunt identificate premizele de bază şi necesitatea înlocuirii vechii paradigme a gîndirii politice prin alta nouă adecvată schimbărilor intervenite în lume la sfîrşitul secolului trecut şi începutul secolului al XXI-lea.

În capitolul al doilea "Agravarea problemelor globale actuale şi creşterea necesităţii formării noii paradigme a gîndirii politice" este analizat procesul de agravare a problemelor globale ale contemporanietăţii; sunt cercetate controversele procesului de instituire a noii ordini mondiale în condiţiile globalizării; este dezvăluită legătura dintre noua paradigmă a gîndirii politice şi principiile umanismului în depăşirea principalelor coliziuni ale epocii.

În capitolul trei "Subiecţii formării noii gîndiri politice în condiţiile istorice actuale" este elucidat procesul de instituţionalizare a gîndirii politice în lumea interdependentă; este urmărită evoluţia gîndirii politice în condiţiile specifice ale Republicii Moldova; sunt examinate problemele perfecţionării educaţiei politologice în contextul realităţilor mereu în schimbare.