Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul unor metale determinate prin analiza de activare cu neutroni asupra calitații mediului ambiant


Autor: Zinicovscaia Inga
Gradul:doctor habilitat în chimie
Specialitatea: 02.00.20 - Chimie ecologică
Anul:2022
Consultant ştiinţific: Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.74 Mb / în română
Adobe PDF document1.70 Mb / în engleză

Teza

CZU 504.45.06(043.2) +579.22:546.3(043.2)

Adobe PDF document 9.51 Mb / în engleză
300 pagini


Cuvinte Cheie

metale, analiza prin activare cu neutron, biomonitoring pasiv, biomonitoring activ, sol, poluarea, culturile agricole, compoziția elementală, factor de transfer, tratarea apelor reziduale, biosorbția

Adnotare

Structura tezei: Adnotare (în engleză, română şi rusă), Introducere, Cinci capitole, Concluzii si recomandări, Bibliografie cu 506 surse, 66 figuri, 45 tabele, 212 pagini de text. Rezultatele obţinute au fost publicate în 50 lucrări ştiinţifice, inclusiv 24 articole cu factor de impact, 2 monografii si 4 capitole în cărți. Domeniul de studii: 145.01. Chimie ecologică

Scopul şi obiectivele tezei: Obiectivul principal al tezei este analiza conținutului unor elemente chimice prin metoda de activare cu neutroni cu scopul determinării valorii biologice a mediului ambiant, evaluarii riscului asupra sănătății și stării sistemelor ecologice, precum și elaborarea tehnologiei de indepărtare a metalelor din apele industriale folosind diferite tipuri de sorbenți.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima data în Republica Moldova a fost folosită analiza prin activare cu neutroni pentru evaluarea conținutului de elemente chimice în muschi, soluri, fructe, vinuri, plante medicinale. Originalitatea lucrării constă în determinarea simultană a unui numar considerabil de elemente chimice și evaluarea pe baza aceestor date a stării mediului ambiant. A fost propusa tehnologia de indepărtare a metalelor din sistemele mono- și multicomponente.

Rezultatele obținute care au determinat crearea unei noi direcţii ştiinţifice: Aplicarea analizei de activare prin neutroni în estimarea valorii habitatului pentru viață în baza determinarii compoziției chimice a diferitor obiecte din mediu.

Semnificaţia teoretică a tezei: A fost propusă o noua abordare teoretică și practică în domeniul chimiei ecologice pentru analiza chimica a mediului ambiant, care permite pe baza compozitiei elementale evaluarea riscului non-cancerogenic, calculul coeficientului de pericol pentru aer, soil, culturile agricole poluate cu metalele; si factorului de transfer a elementelor chimice în sisteme sol-culturile agricole. Au fost stabilite condițiile fizico-chimice optime pentru indepărtarea maxima a metalelor folosind diferite tipuri de sorbenți biologici.

Valoarea aplicativă a tezei. Includerea rezultatelor biomonitoringului poluării aerului din Republica Moldova în „European Atlas of Heavy Metal Atmospheric Deposition” editat de „ICP Vegetation Programme Coordination Center” susține valoarea și aprecierea înaltă a cercetărilor efectuate. Determinarea compozitiei elementale a fructelor, vinurilor, plantelor medicinale este extrem de importantă pentru estimarea calitatii lor și impactului asupra sănătății consumatorilor, precum și stabilirea proveninței lor; rezultatele obținute pentru diferiți sorbenți pot fi folosiți pentru elaborarea metodelor de îndepărtare a metalelor cu scopul de a reduce concentrațiile lor la limitele maxim admisibile.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele obținute pot fi implementate în procesul de instruire a producătorilor locali de plante medicinale și aromatice, pentru analiza produselor agricole și pentru elaborarea metodelor de îndepărtare a metalelor grele din apele uzate. Rezultatele au fost implementate la Instituţia Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice şi a produselor conservate”, Asociaţia Cultivatorilor de Plante Aromatice şi Medicinale din Republica Moldova "AROMEDA", Institutul de Chimie, Institutul de Microbiologie si Biotechnologie, or. Chișinău, Republica Moldova.

Cuprins


1. BIBLIOGRAPHICAL INVESTIGATIONS
 • 1.1 Chemical elements sources in the environment, their toxicological effects and analytical techniques used for the determination of the elemental composition
 • 1.2 Monitoring of air quality using moss as biomonitors and analytical technique
 • 1.3 Evaluation of elemental profile of soil and agricultural crops
 • 1.4. Water pollution and the elaboration of the techniques of wastewater treatment
 • 1.5. Conclusions to Chapter 1

2. MATERIALS AND METHODS
 • 2.1 Material used for experiments performing
 • 2.2 Methods applied for elemental analysis
 • 2.3 Evaluation of the experimental data
 • 2.4 Conclusion to Chapter 2

3. ASSESSMENT OF AIR POLLUTION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
 • 3.1. Assessment of heavy metal pollution in the Republic of Moldova using passive biomonitoring
 • 3.2. Active biomonitoring in an urban area: Chisinau case study
 • 3.3. Conclusions to Chapter 3

4. ECOLOGICAL CHEMISTRY OF SOIL AND FOODSTUFF PRODUCTS
 • 4.1 Analysis of the elemental composition of soil and wine from Cricova and Romanesti and their classification according to provenance
 • 4.2. Assessment of metals accumulation in soil-leaves-grapes- must system
 • 4.3 Major and trace elements determination in the fruits collected in Ialoveni district and assessment of their quality
 • 4.4 Determination of major and minor elements in fruits from different zones of RM by NAA and assessment of their provenance
 • 4.5 Determination of the elemental composition of medicinal plants of Lamiaceae family using NAA
 • 4.6. Conclusions to Chapter 4

5. ELABORATION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SORBENTS FOR WASTEWATER TREATMENT
 • 5.1 Metal removal from the synthetic effluents using Spirulina platensis.
 • 5.2 Metal removal from the synthetic effluents using Saccharomyces cerevisiae.
 • 5.3 Metal removal from the synthetic effluents using Shewanella xiamenensis
 • 5.4 Metal removal from industrial effluents using biological sorbents
 • 5.3 Conclusions to Chapter 5

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
REFERENCES
Annex
Declaration about assuming responsibility
CURRICULUM VITAE