Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 /

Teze, noiembrie 2022

Teze [26]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Contribuirea justiției tranziționale la instaurarea Statului de drept într-o societate post-conflictuală drept 25.11.2022
12.00.10 - Drept internaţional public
D Tribunalele penale naţionale internaţionalizate drept 25.11.2022
12.00.10 - Drept internaţional public
D Fundamente pedagogice ale educației parentale pozitive pedagogie 25.11.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Profilul molecular al stromei în proliferările benigne și maligne ale prostatei medicină 25.11.2022
14.00.15 - Anatomie patologică
DH Teoria și praxiologia formării profesionale managerial–normative (inițiale și continue) a specialiștilor din domeniul culturii fizice pedagogie 25.11.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Rolul mănăstirii Hârbovăţ în viața monahală din spaţiul pruto-nistrean (anii ’30 ai sec. al XVIII-lea – anii ’60 ai sec. XX) istorie 25.11.2022
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Evaluarea stării de sănătate a elevilor din familii temporar dezintegrate din localitățile rurale medicină 25.11.2022
14.00.07 - Igienă
DH Hepatita cronică, ciroza hepatică și cancerul hepatic primar în Republica Moldova: epidemiologie, pronostic și strategie de combatere medicină 25.11.2022
14.00.30 - Epidemiologie
D Activitatea de creație a lui Serghei Lunchevici în contextul culturii muzicale din Republica Moldova studiul artelor, culturologie 25.11.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Impactul tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători) pedagogie 25.11.2022
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Generatii secunde ale cetatenilor moldoveni din Italia: aspecte socio-politice ştiinţe politice 25.11.2022
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Miteme orientale în poezia română a sec. XX filologie 25.11.2022
10.01.01 - Literatura română
D Sistematizarea legislației și formele sale drept 25.11.2022
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Fenomenul infracţional al separatismului: oportunităţi de incriminare şi practici internaţionale drept 25.11.2022
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Condiții pedagogice de formare a competențelor profesionale prin activitatea independentă a studenților pedagogi pedagogie 25.11.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Studiul dinamicii cuantice în sistemele moleculare dipolare fizică-matematică 25.11.2022
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Liliecii (Chiroptera, Mammalia) din adăposturile subterane ale Republicii Moldova biologie 25.11.2022
03.00.08 - Zoologie
D Determinante psihologice ale atitudinilor reproductive la adolescente și tinere psihologie 25.11.2022
19.00.01 - Psihologie generală
D Dezvoltarea calităților volitive la preadolescenți psihologie 25.11.2022
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Fundamentarea de marketing în poziționarea strategia a produselor pe piață” (în baza întreprinderilor de vinificație din UTA Gagauzia) economie 25.11.2022
08.00.06 - Marketing; logistică
DH Compuşi noi cu acţiune asupra microorganismelor izolate din ulcere trofice medicină 25.11.2022
03.00.07 - Microbiologie
D Modalități de localizare a abrevierilor din limbajul comunitar filologie 25.11.2022
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Valorile pedagogice ale învățământului privat în Republica Moldova și România (studiu comparativ) pedagogie 25.11.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Sporirea performanței managementului administrației publice locale ca premisă a dezvoltării spațiului rural din Republica Moldova economie 25.11.2022
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Aplicarea metodelor fizico-chimice combinate la înlăturarea poluanților textili din soluții apoase chimie 25.11.2022
02.00.20 - Chimie ecologică
D Conversiunea – modalitate de îndreptare a cauzelor de nulitate ale actului juridic civil drept 22.11.2022
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)