Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Realizarea unităţii de scop şi acţiune a autorităţilor prin intermediul controlului administrativ


Autor: Ion Floander
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 342.9(498+478) (043.2)=135.1 F 67

Adobe PDF document 0.90 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

administraţie publică, administraţie particulară, structura administraţiei publice, sistemul organelor administraţie publice, serviciul public, funcţie publică, funcţionarul public, răspundere juridică a funcţionarilor publici, patrimoniul administraţiei publice, finanţele administraţiei publice, controlul administraţiei publice, controlul administrativ, sarcinile controlului administrativ, efectele controlului administrativ, actele controlului administrativ, Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană

Adnotare

Această investigaţie ştiinţifică, cercetează problemele ce ţin de organizarea unei administraţii publice europene, de controlul exercitat asupra administraţiei publice, modalităţile şi mijloacele juridice de control administrativ, tehnicile controlului administrativ, sarcinile, efectele şi actele controlului administrativ, precum şi răspunderea juridică a funcţionarilor publici.

Luând în consideraţie importanţa realizării unităţii de scop şi acţiune a autorităţilor publice prin intermediul controlului administrativ, prin prisma locului, rolului şi competenţei autorităţilor publice în societate, actualitatea cercetării se clasează printre importantele direcţii a căror cercetare merită o atenţie primordială, ce impune o investigaţie aprofundată şi argumentată.

Referindu-ne la gradul de cercetare a activităţii autorităţilor publice, acesta şi-a găsit oglindire în mai multe studii în domeniu din România şi Republica Moldova, dar sub aspectul de control al activităţii a autorităţilor publice elucidând scopul, importanţa, efectele şi consecinţelor juridice, precum şi necesitatea îmbunătăţirii necontenite a organizării administraţiei în contextul legislaţiei comunitare, constituie o inovaţie în cercetarea acestei probleme sub aspect comparat. Cu titlu de noutate în lucrare este cercetată problema îmbunătăţirii organizării administraţiei publice şi a controlului administrativ potrivit legislaţiei comunitare în urma aderării României la Uniunea Europeană.

Analizând dezvoltarea unui model european ideal de administrare la nivel local, de stat şi comunitar, instituţia controlului parlamentar şi al controlului exercitat de Guvern asupra activităţii administraţiei publice în România, controlul necontencios realizat de Avocatul poporului şi prefect, precum şi controlul contencios la nivel de instanţe judecătoreşti, în plan doctrinar şi legislativ (naţional şi comunitar) este importantă atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic.

Această teză conţine o serie de concluzii şi recomandări ştiinţifice, care vin să completeze problematica juridică în domeniul controlului în administraţia publică din România, în special de perfecţionare a mecanismelor controlului administrativ şi promovarea unui control administrativ modern pentru corelarea intereselor locale şi celor naţionale, consolidarea capacităţilor administraţiei publice, asigurarea respectării legislaţiei în vigoare, care reiese atât din reglementările constituţionale naţionale, precum şi din reglementările Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană şi Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa.

Considerăm că lucrarea va contribui la îmbunătăţirea organizării administraţiei publice din România la nivel naţional, local, comunitar şi la dezvoltarea instituţiei controlului activităţii administraţiei publice, asupra efectelor controlului administrativ şi a realizării unităţii de scop şi acţiune a autorităţilor publice.

Structura lucrării este una conceptuală, de studiu monografic, înglobând şi îmbinând aspecte teoretice şi istorice ale dezvoltării instituţiei controlului activităţii administraţiei publice. Studiul efectuat va fi util atât în procesul ştiinţifico-didactic, precum şi pentru lucrătorii practici în scopul organizării şi dezvoltării unei administraţii democratice, transparente şi europene.

Cuprins


CAPITOLUL I. Administraţia publică şi mijloacele sale de acţiune
 • 1. Administraţia publică şi administraţia particulară
 • 2. Noţiuni privind structura şi sistemul organelor administraţiei publice
 • 3. Serviciul public, funcţia publică şi funcţionarul public în România şi Republica Moldova
 • 4. Răspunderea juridică a funcţionarilor din administraţia publică
 • 5. Patrimoniul şi finanţele administraţiei publice

CAPITOLUL II. Controlul asupra activităţii administraţiei publice în România şi Republica Moldova
 • 1. Noţiunea de control şi necesitatea acestuia în funcţionarea administraţiei publice
 • 2. Fundamente constituţionale şi legale ale controlului exercitat asupra administraţiei publice
 • 2.1 Modalităţi şi metode de control administrativ
 • 2.2 Mijloacele juridice şi tehnicile controlului administrativ
 • 3 Modalităţile, mijloacele juridice şi tehnicile controlului administrativ
 • 3.1 Controlul parlamentar asupra administraţiei publice
 • 3.2 Controlul exercitat de Guvern asupra administraţiei publice
 • 3.3 Controlul contencios exercitat asupra administraţiei publice locale
 • 4. Sarcinile, efectele şi actele controlului administrativ

CAPITOLUL III. De la administraţia naţională la o administraţie europeană
 • 1. Conceptul de drept administrativ comparat şi izvoarele acestuia în ţările europene
 • 2. Idealul modelului european de administraţie publică – conceptul de administraţie în unele state membre ale Uniunii Europene
 • 3. Funcţionarul public european
 • 4. Necesitatea îmbunătăţirii necontenite a organizării administraţiei şi a legislaţiei comunitare