Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste: interese şi priorităţi


Autor: Svetlana Cebotari
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Victor Saca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Cuvinte Cheie

соглашение, общность, концепция, консилиум, децентрализация, дезинтеграция, еврорегионы, политическое формирование, политическая партия, геополитика, интеграция, региональная интеграция, интеграционная политика, национальный интерес, взаимозависимость, нейтралитет, партия, внешняя политика, интеграционный процесс протокол, международные отношения, регионализм, безопасность, суверенитет, международная система, договор

Adnotare

Metamorfozele din cadrul sistemului internaţional, cauzate de procesele integraţioniste din arealul european, în general, şi cel al Comunităţii Statelor Independente , în particular, au un impact direct asupra politicii externe şi a interesului naţional al Republicii Moldova. În cadrul acestui studiu a fost supusă cercetării problema afirmării politicii externe a Republicii Moldova în calitate de stat independent pe arena politică internaţională.

În primul capitol este realizată o analiză teoretico-metodologică a fenomenului integrării, interesului naţional şi a politicii externe. Studierea corelaţiei triadice integrare politică-interes naţional-politică externă, ne-a permis o mai bună comprehensiune a raportului de complementarietate a acestor noţiuni. Nici un proces integraţionist nu poate fi realizat în afara şi fără implicarea statelor, care respectiv dispun de un anumit interes pe care-l realizează prin intermediul politicii externe. De asemenea, este făcută analiza gradului de elaborare şi realizare a concepţiei politicii externe şi a interesului naţional al Republicii Moldova. În condiţiile cînd Uniunea Europeană se extinde tot mai mult spre Est, Republica Moldova, ca şi alte state noi apărute pe arena politică internaţională, încearcă să-şi găsească locul în contextul acestor procese şi să-şi determine vectorii interesului naţional şi priorităţile politicii externe.

În cel de-al doilea capitol a fost studiat locul şi rolul Republicii Moldova în cadrul Comunităţii Statelor Independente şi GUAM. Este făcută o încercare de a scoate în evidenţă atît momentele pozitive, cît şi cele negative pe care le are prezenţa Moldovei în cadrul CSI. De asemenea, este analizată dimensiunea raporturilor politice moldo-ruse şi moldo-ucrainene axate în deosebi pe problema transnistreană.

În ultimul capitol a fost supus cercetării locul şi rolul politicii integraţioniste a Republicii Moldova în structurile europene, aspectele-cheie ale politicii externe a Republicii Moldova privind Uniunea Europeană, rolul relaţiilor moldo-române în procesul de integrare a Moldovei în structurile europene.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fenomenul politicii externe între factorii de integrare şi interes naţional: aspecte teoretico – metodologice
  • Identificări conceptuale ale politicii externe, interesului naţional şi procesului integraţionist
  • Elaborarea conceptual-teoretică a politicii externe şi a interesului naţional al Republicii Moldova

CAPITOLUL II. Redimensionarea politicii externe A Republicii Moldova în arealul postsovietic
  • Politica externă în cadrul Comunităţii Statelor Independente şi GUAM
  • Dimensiunea raporturilor politice moldo-ruse şi moldo-ucrainene

CAPITOLUL III. Configurarea politicii externe a Republicii Moldova în spaţiul integraţionist european
  • Aspectele-cheie ale politicii externe privind Uniunea Europeană
  • Relaţiile moldo-române din perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI