Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teoria şi practica statului social: istorie şi contemporaneitate


Autor: Alexandru Roşca
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Alexandru Zavtur
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 aprilie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document1.35 Mb / în română

Teza

CZU 321.6/.8

Adobe PDF document 1.53 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

stat al bunăstării, stat social, politica socială, asistenţă socială, asigurări sociale, model social european, bunăstare, protecţie socială, pensii, sărăcie, excludere socială, şomaj, modelul universalist, modelul rezidual, beneficii, alocaţii, testarea mijloacelor, piaţă, ocrotire a sănătăţii, educaţie

Adnotare

Scopul acestei lucrări constă în analiza complexă şi aprofundată a evoluţiei teoriei şi practii statului social, de la origini şi până în prezent, precum şi în identificarea premiselor, condiţiilor, problemelor instituirii unui astfel de stat în Republica Moldova, dat fiind vectorul de integrare europeană a politicii ţării şi inevitabilitatea orientării socio-economice spre Modelul Social European.

Capitolul I, "Consideraţiuni privind conceptualizarea, instituţionalizarea şi funcţionarea statului social", încearcă să creeze un fundament teoretic cât mai solid pentru cercetarea de faţă. Mai întâi de toate, el defineşte naţiunile-cheie, aşa cum sunt "statul social" şi "politica socială". Tot în cadrul acestui capitol se analizează realităţile istorice şi politice ce au trezit la viaţă acest tip de stat, precum şi evoluţia cronologico-structurală a statului social.

Capitolul II, "Prezentarea principalelor modele contemporane ale statului bunăstării", elucidează mostrele concrete de funcţionare a statului bunăstării/social, aşa-numitele "regime ale bunăstării": social-democrat, conservativ şi liberal. Pentru fiecare din acestea se aduc drept exemple corespondenţele geografice (d.e Suedia, pentru modelul social-democrat).

Capitolul III – "Modelul Social European – vectorul cumulator al politicilor sociale europene", constată existenţa modelului social european (căci se întâlneşte afirmaţia precum că nu există un model social european unic, ci doar formule diferite de funcţionare a sistemelor sociale ale statelor aparte). Tot aici investigăm acele organizaţii care răspund de funcţionarea acestui model, aşa cum sunt Curtea Europeană şi Fondul Social European. În Capitolul IV, "Premisele şi perspectivele statului social în Republica Moldova", se analizează faptele reale şi şansele transformării Republicii Moldova într-un autentic stat social/al bunăstării. Concluzia de bază este aceea, că la momentul actual Moldova nu poate fi considerată un stat social, însă schimbările economico-sociale pozitive survenite pe parcusrul ultimilor ani permit a prognoza o evoluţie pozitivă în această direcţie.

Cuprins


CAPITOLUL I Consideraţiuni privind conceptualizarea, instituţionalizarea şi funcţionarea statului social
  • 1. Interpretări conceptual-teoretice ale noţiunii de stat social
  • 2. Procesul istoric de instituţionalizare a statului social
  • 3. Politica socială viguroasă ca dimensiunea fundamentală a statului social

CAPITOLUL II Prezentarea principalelor modele contemporane ale statului bunăstării
  • 1. Modelul Social-Democrat al Bunăstării
  • 2. Modelul Conservator al Bunăstării
  • 3. Modelul Anglo-Saxon al Bunăstării

CAPITOLUL III Modelul Social European – vectorul cumulator al politicilor sociale europene
  • 1. Caracteristicile definitorii ale Modelului Social European
  • 2 Tabloul general al politicilor sociale europene

CAPITOLUL IV Premisele şi perspectivele statului social în Republica Moldova
  • 1. Provocările la adresa statului social în Moldova
  • 2. Combaterea sărăciei şi perspectivele unui stat social în Moldova