Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiunea ideologică a procesului politic în Republica Moldova


Autor: Rodica Rusu
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Sandu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 aprilie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 32.001 (043.3)

Adobe PDF document 1.14 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

Ideologie politică, proces politic, conştiinţă politică, valori general-umane, valori politicoideologice, valori naţionale, partid politic, cultura politică, doctrina politică, utopie, mit politic, tradiţii, mentalitate politică, comportament politic, pluralism politic, pluralism ideologic, democraţie, modernizare, ideologie de stat, idee naţională, idee integrativă, totalitarism, autoritarism, societate civilă, ideocraţie, paternalism, deideologizare, liberalism, comunism, consens politic, spectru politic, program politic

Adnotare

Avînd în consideraţie actualitatea şi gradul de cercetare a temei, scopul cercetării constă în evaluarea şi aprecierea dimensiunii ideologice a procesului politic din Republica Moldova. În acest scop drept preocupare principală este cercetarea fenomenului ideologic al subiecţilor procesului politic în condiţiile transformărilor democratice şi totodată identificarea impactului ideologiilor politice asupra societăţii. Caracterul original şi inedit al studiului dat se manifestă prin încercarea autorului de a realiza pentru prima dată în cadrul unei investigaţii ştiinţifice analiza complexă, amplă a conţinutului ideologic al procesului politic din Republica Moldova, de a evalua doctrinele formaţiunilor politice.

Capitolul întîi al studiului include analiza diverselor abordări teoretico-metodologice ale ideologiei şi procesului politic. Este vorba despre analiza dimensiunilor ideologiei: socială, politică, psihologică, instituţională, mitică, utopică. Procesul politic a fost investigat conform metodelor instituţionaliste, behavioriste, sistemice, funcţional-structurale, conflictuale.

Capitolul doi vizează cercetarea ideologiilor partidelor politice din societatea moldovenească, caracterul acestora şi conformitatea lor la doctrinele clasice. Paragraful doi urmăreşte stabilirea rolului şi locului unei ideologii în societatea de tranz tranziţie, care sunt momentele în plan ideologic cele mai importante pentru această perioadă. Se argumentează importanţa ideologiilor de partid dar şi a rolului statului în condiţiile stabilirii pluralismului ideologic.

În capitolul trei a fost analizat rolul conştiinţei politice în cadrul pluralismului ideologic. O condiţie esenţială a proceselor politice ale democratizării constituie renovarea valorilor ideologice în conştiinţa politică de tranziţie, apariţia unei conştiinţe politice civice. Se cercetează în mod deosebit mecanismul de transformare şi asimilare a valorilor ideologice, politice.

Ideologie politică, proces politic, conştiinţă politică, valori general-umane, valori politicoideologice, valori naţionale, partid politic, cultura politică, doctrina politică, utopie, mit politic, tradiţii, mentalitate politică, comportament politic, pluralism politic, pluralism ideologic, democraţie, modernizare, ideologie de stat, idee naţională, idee integrativă, totalitarism, autoritarism, societate civilă, ideocraţie, paternalism, deideologizare, liberalism, comunism, consens politic, spectru politic, program politic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Ideologie politică - proces politic: considerente teoretico-metodologice.
  • 1.1 Ideologia politică – formă a conştiinţei sociale.
  • 1.2 Corelaţia dintre ideologie şi proces politic în societatea de tranziţie.

CAPITOLUL II. Imperativul ideologic al procesului politic. Cazul republicii Moldova.
  • 2.1 Ideologia– suportul spiritual al partidelor politice.
  • 2.2 Ideea naţională: între ideologie politică şi ideologie de stat.

CAPITOLUL III. Impactul transformărilor ideologice asupra formării conştiinţei civice.
  • 3.1 Renovarea valorilor ideologice.
  • 3.2 Conştiinţa civică în devenire.