Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Economia subterană şi spălarea banilor – studiu criminologic


Autor: Mihail David
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ştefan Stamatin
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 343.37(043.3)

Adobe PDF document 1.07 Mb / în română
182 pagini


Cuvinte Cheie

Economie subterană, economie legală, economie ilegală, economie ascunsă, evaziune fiscală, fraudă fiscală, munca la negru, evaluarea economiei subterane, metoda fiscală, metoda indicilor ce apar pe piaţa muncii, metoda indicilor din sfera monetară, sector criminal al economiei subterane, business criminal, spălarea banilor, legalizarea bunurilor dobândite pe cale infracţională, plasarea banilor, investirea banilor, stratificarea banilor, integrarea banilor, tehnici de spălare a banilor, scheme de spălare a banilor, paradis fiscal, zonă off-shore, factori criminogeni, prevenirea economiei subterane şi spălării banilor, combaterea spălării banilor etc.

Adnotare

Prezenta lucrare este prima cercetare criminologică complexă a problemelor teoretice şi aplicative privind fenomenul economiei subterane şi spălarea banilor, în baza căreia sunt create noi posibilităţi pentru aplicarea şi folosirea reală a datelor ştiinţifice în scopul activizării, desăvârşirii şi modernizării aspectelor legate de prevenirea şi combaterea reuşită a fenomenelor investigate. În acest context, este desăvârşit şi concretizat sistemul viziunilor ştiinţifice privind conceptul de economie subterană sub aspect economic şi criminologic; sunt elucidate problemele teoretice fundamentale cu privire la matricea structurală a economiei subterane, participanţii activităţilor ce formează acest fenomen, evaluarea economiei subterane şi principalele metode de relevare a acesteia; este definit şi caracterizat sectorul criminal al economiei subterane, fiind determinate categoriile concrete de infracţiuni ce formează acest sector.

Pentru prima dată la nivel naţional a fost investigat conceptul, caracteristicile, modalităţile şi tehnicile de realizare a spălării banilor, inclusiv elucidarea şi caracterizarea paradisurilor fiscale (zonelor off-shore) prin intermediul cărora are loc cel mai des spălarea banilor; au fost relevaţi şi amplu analizaţi factorii criminogeni care au generat apariţia, existenţa şi evoluţia fenomenului economie subterană şi spălarea banilor, începând cu tranziţia de sistem a Republicii Moldova şi României până la etapa actuală de dezvoltare a acestor două ţări.

În cele din urmă, a fost realizat un studiu comparat complex al bazelor teoretice, juridice şi aplicative a domeniului de prevenire şi combatere a economiei subterane, în special a spălării banilor, fiind stabilite şi concretizate strategiile prioritare de dezvoltare a domeniului dat în Republica Moldova şi România.

În procesul soluţionării sarcinilor ştiinţifico-practice au fost utilizate pe larg datele statisticii economice şi penale, precum şi materialele sentinţelor penale pronunţate de instanţele judecătoreşti pe diferite cauze penale.

Elaborările ştiinţifice ale lucrării pot fi aplicate în procesul legislativ şi în practica prevenirii şi combaterii fenomenului economie subterană şi spălarea banilor, precum şi în calitate de material didactic la predarea cursurilor de drept penal, criminologie, economie etc

Cuprins


CAPITOLUL I. Economia subterană şi spălarea banilor: definire, componente şi evaluare
Secţiunea I. Economia subterană ca obiect de cercetare al criminologiei
  • 1.1. Definirea conceptuală şi esenţa economiei subterane
  • 1.2. Structura economiei subterane: probleme teoretice
Secţiunea II. Evaluarea economiei subterane şi unele metode de relevare a acesteia
Secţiunea III. Spălarea banilor: fenomen şi infracţiune
  • 3.1. Istoricul şi definirea noţiunii de spălare a banilor
  • 3.2. Noţiunea de spălare a banilor în reglementările internaţionale şi naţionale

CAPITOLUL II. Sectorul criminal al economiei subterane şi al spălării banilor
Secţiunea I. Particularităţile şi structura sectorului criminal al economiei subterane
Secţiunea II. Caracteristici şi modalităţi de realizare a spălării banilor
  • 2.1. Spălarea banilor: infracţiune săvârşită în condiţiile crimei organizate
  • 2.2. Etape, modalităţi (metode) şi scheme de spălare a banilor
  • 2.3. Paradisurile fiscale (zonele off-shore) şi rolul lor în spălarea banilor
Secţiunea III. Factorii criminogeni ai economiei subterane şi ai spălării banilor

CAPITOLUL III. Cadrul juridic internaţional şi naţional privind prevenirea şi combaterea economiei subterane şi spălării banilor
Secţiunea I. Măsuri de prevenire şi combatere cu caracter internaţional
Secţiunea II. Reglementări juridice vizând prevenirea şi combaterea spălării banilor în Republica Moldova
Secţiunea III. Legislaţia şi experienţa diferitor state în domeniul combaterii fenomenului de spălare a banilor
  • 3.1. Legislaţia şi experienţa României în domeniul combaterii spălării banilor
  • 3.2. Legislaţia şi experienţa altor state în domeniul combaterii spălării banilor