Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Asistenţa stomatologică acordată populaţiei urbane în condiţiile Asigurărilor Medicale Obligatorii din Republica Moldova


Autor: Elena Tintiuc
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Valeriu Burlacu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 616.31+364.3.223.213 (478)

Adobe PDF document 0.91 Mb / în română
123 pagini


Cuvinte Cheie

asistenţa stomatologică, servicii stomatologice de stat (controlate), asigurări medicale obligatorii, morbiditate stomatologică, adresabilitate, acces, calitate, opinie

Adnotare

S-a determinat că în condiţiile Asigurărilor Medicale Obligatorii este foarte important de a avea un sistem garantat de stat, orientat către satisfacerea necesităţilor populaţiei în asistenţa stomatologică de ambulator, ca una din serviciile medicale prioritare.

Studiul a prevăzut următoarele etape de cercetare: 1. efectuarea estimării nivelului şi structurii morbidităţii stomatologice la adulţi în municipiul Chişinău conform datelor adresabilităţii; 2. studierea opiniei medicilor; 3. studierea opiniei populaţiei; 4. studierea aspectelor medico-sociale şi clinice ale maladiilor stomatologice la persoanele adulte în condiţii de ambulator; 5. determinarea părţilor pozitive şi negative ale serviciului stomatologic de stat (controlat) în condiţii de ambulator prin metoda Brain-Strowming.

Analiza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice a evidenţiat un şir de legităţi ce ţin de schimbările ce au avut loc în ultimii ani în structura cadrelor stomatologice, nivelul de calificare a lor, procesele migraţionale. Au fost evidenţiate cauzele principale ce determină majorarea bugetului consolidat şi a veniturilor pentru acordarea seviciilor stomatologice în condiţiile Asigurărilor Medicale Obligatorii.

În rezultatul studiului a fost stabilită o corelaţie dintre creşterea veniturilor şi majorarea adresărilor populaţiei adulte la medicii stomatologi în instituţiile de stat. S-a evidenţiat structura vizitelor populaţiei adulte la medicii stomatologi în condiţii de ambulator: terapeuţi – 71,2 %; chirurgi – 13,6 %; proteticieni – 8,6 %; parodontologi – 6,6 %.

În scopul optimizării proceselor organizatorice pentru asigurarea populaţiei urbane cu servicii stomatologice accesibile şi calitative a apărut necesitatea de a efectua studii, orientate spre aprecierea dependenţei dintre formele nozologice şi costul mediu al unui caz tratat, ziua şi ora adresabilităţii la medicii stomatologi, adresările primare şi secundare, precum şi a timpului utilizat pentru acordarea asistenţei stomatologice pacienţilor cu diferite afecţiuni ale cavităţii bucale.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au permis de a aprecia calitatea serviciilor stomatologice de ambulator în instituţiile publice, determinată de opinia medicilor stomatologi şi a populaţiei deservite. S-a stabilit că 2/3 de populaţie pozitiv apreciază calitatea serviciilor stomatologice de ambulator în instituţiile de stat.

În condiţiile AMO s-a stabilit că o importanţă deosebită o are efectuarea studiilor ce ţin de răspîndirea maladiilor stomatologice şi a factorilor ce influenţează sănătatea orală.

Concluziile şi recomandările practice, reieşite din cerectare pot fi puse la baza elaborării măsurilor orientate spre micşorarea morbidităţii stomatologice şi a măsurilor eficiente, ce ţin de ajustarea serviciului stomatologic de stat la condiţiile Asigurărilor Medicale Obligatorii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Expozeu bibliografic.Probleme actuale ale sănătăţii orale şi măsurile de organizare a asistenţei stomatologice acordate populaţiei
 • 1.1 Tendinţe în acordarea asistenţei stomatologice populaţiei
 • 1.2 Particularităţile acordării asistenţei stomatologice populaţiei în condiţiile Asigurărilor Medicale Obligatorii.

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de studiu
 • 2.1 Caracteristica fenomenelor şi a etapelor de cercetare.
 • 2.2 Determinarea metodelor de cercetare şi proiectarea eşantionului

CAPITOLUL III. Caracteristica serviciului stomatologic garantat de stat în condiţiile Asigurărilor Medicale Obligatorii
 • 3.1 Caracteristica şi utilizarea resurselor umane şi materiale în instituţiile stomatologice de ambulator
 • 3.2 Finanţarea serviciilor stomatologice în condiţiile Asigurărilor Medicale Obligatorii
 • 3.3 Estimarea volumului asistenţei stomatologice acordat populaţiei adulte în condiţii de ambulator

CAPITOLUL IV. Caracteristica morbidităţii stomatologice la adulţi
 • 4.1 Estimarea fenomenului adresabilităţii populaţiei urbane la servicii stomatologice de ambulator
 • 4.2 Evaluarea morbidităţii stomatologice la adulţi conform rezultatelor adresabilităţii în condiţii de ambulator

CAPITOLUL V. Aprecierea calităţii serviciilor stomatologice de ambulator ca rezultat al studiului opiniei medicilor stomatologi şi a populaţiei
 • 5.1 Rezultatele opiniei medicilor stomatologi
 • 5.2 Rezultatele opiniei populaţiei
.