Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Proprietăţi structurale ale reţelelor Petri temporizate


Autor: Inga Camerzan
Gradul:doctor în informatică
Specialitatea: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Toader Jucan
dr., prof. univ., Universitatea “Al. I. Cuza”,Iaşi, România
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 519.7(043.2)

Adobe PDF document 1.48 Mb / în română
119 pagini

Cuvinte Cheie

Reţea Petri, marcare, secvenţă de tranziţie, arbore de accesibilitate, tehnica invarianţilor, fluxuri de lucru, reţele fluxuri de lucru temporizate, reţele temporizate cu salturi, procese

Adnotare

Dezvoltarea tehnologică din diversele arii ale ingineriei, cum ar fi: sistemele de fabricaţie, sistemele de transport, sistemele de comunicaţii, sistemele de operare şi platformele software dedicate, precum şi controlul de tip procedural a numeroaselor clase de procese automatizate impun o dezvoltare vertiginoasă a formalismelor care ar putea verifica proprietăţile sistemelor din aceste domenii. Reţele Petri au dat dovadă de o deosebită flexibilitate în abordarea numeroaselor tipuri de probleme practice, precum şi de o substanţială capacitate de extindere ca sferă de operare, prin înglobarea unor puncte de vedere tot mai complexe. Incorporarea timpului este unul din aceste puncte.

În teză sunt obţinute următoarele rezultate:

Rezultatele acestei teze au un caracter inovator şi pot fi utilizate în cercetări ulterioare în acest domeniu.

Cuprins


CAPITOLUL I. Reţele Petri. Noţiuni introductive
 • 1.1 Definiţii şi notaţii
 • 1.2 Structuri de acoperire pentru reţele de tip P/T
 • 1.3 Invarianţii locaţie tranziţie
 • 1.4 Proprietăţi şi probleme de decizie
 • 1.5 Aplicaţii
 • 1.6 Concluzii

CAPITOLUL II. Reţele Petri cu temporizare deterministă
 • 2.1 Definiţii şi notaţii
 • 2.2 Reţele Petri cu salturi
 • 2.3 Probleme de decizie ale reţelelor Petri cu salturi
 • 2.4 Reţele Petri temporizate cu salturi
 • 2.5 Structuri de accesibilitate şi acoperire pentru Reţelele Petri temporizate cu salturi
 • 2.6 Probleme de decizie
 • 2.7 Aplicaţii
 • 2.8 Concluzii

CAPITOLUL III. WF reţele temporizate
 • 3.1 Introducere
 • 3.2 Fluxuri de lucru
 • 3.3 Reprezentarea fluxurilor de lucru prin reţelele Petri
 • 3.3.1 Modelarea construcţiilor de rutare
 • 3.4 Analiza WF reţelelor
 • 3.4.1 Corectitudinea fluxurilor de lucru
 • 3.4.2 Legătura dintre viabilitate, mărginire şi corectitudine
 • 3.4.2.1 Terminarea corectă
 • 3.4.2.2 Posibilitatea de terminare
 • 3.4.2.3 Inexistenţa tranziţiilor moarte
 • 3.4.3 Secvenţe de erori comportamentale
 • 3.5.Reţele fluxuri de lucru temporizate
 • 3.6. Mărginirea şi viabilitatea WF reţelelor temporizate
 • 3.7 Aplicaţii
 • 3.8 Concluzii

CAPITOLUL IV. Procesele WF reţelelor temporizate
 • 4.1 Introducere
 • 4.2 Reţele de apariţii
 • 4.3 Procese
 • 4.4 Execuţia temporală
 • 4.5 Analiza temporală
 • 4.6 Construirea Proceselor lui
 • 4.7 Concluzii