Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Problemele răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora


Autor: Igor Hadârcă
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.92 Mb / în română

Teza

CZU 343.575

Adobe PDF document 1.18 Mb / în română
222 pagini


Cuvinte Cheie

droguri, stupefiante, substanţe narcotice, substanţe psihotrope, analoage, precursori, circulaţie ilegală, trafic, narcotism, narcomanie

Adnotare

Prezenta teză este dedicată cercetării ştiinţifice plenare a problematicii privind răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora. Întru realizarea acestui demers, a fost utilizată literatura de specialitate şi practica judiciară, prin aceasta asigurându-se corelaţia aspectelor teoretice cu soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti în cauzele legate de aplicarea art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM. În baza metodelor logică, istorică şi comparativă, numitele fapte infracţionale au fost investigate ca un fenomen al realităţii juridice.

Au fost folosite multiple izvoare normative de referinţă, precum şi lucrări ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi din străinătate. În urma cercetărilor efectuate, a fost elucidată natura juridică a infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora. De asemenea, a fost descoperită natura elementelor constitutive ale acestor fapte infracţionale.

În Capitolul I al lucrării de faţă este întreprins un studiu detaliat terminologic al noţiunilor utilizate în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora. La fel, sunt analizate reglementările internaţionale şi naţionale privitoare la traficul ilicit de droguri şi precursori. În scopul recepţionării experienţei legislative pozitive, este efectuată analiza juridico-comparativă a infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora.

În Capitolul II sunt examinate problemele ce ţin de stabilirea elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM. Rezultatele obţinute sunt însoţite de numeroase sugestii şi concluzii ce pot fi obiectul unor discuţii ştiinţifice.

În Capitolul III sunt tratate chestiunile vizând concursul de infracţiuni şi concurenţa de norme în cazul calificării infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM. De asemenea, sunt identificate criteriile de delimitare a acestor infracţiuni de contravenţiile administrative similare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora
  • Secţiunea I. Studiu terminologic asupra noţiunilor utilizate în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora
  • Secţiunea II. Implementarea în dreptul penal al Republicii Moldova a reglementărilor din dreptul internaţional penal cu privire la circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora
  • Secţiunea III. Studiu comparat al reglementărilor penale privind infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora

CAPITOLUL II. Problemele stabilirii elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM
  • Secţiunea I. Probleme privind obiectul infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM
  • Secţiunea II. Probleme privind latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM
  • Secţiunea III. Probleme privind elementele constitutive subiective ale infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM

CAPITOLUL III. Probleme specifice de calificare a infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor sau precursorilor acestora
  • Secţiunea I. Concursul de infracţiuni şi concurenţa de norme în cazul calificării infracţiunilor prevăzute la art. 217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM
  • Secţiunea II. Delimitarea infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM de contravenţiile administrative similare