Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Serviciile stomatologice prestate populaţiei în condiţiile structurilor medicale private urbane


Autor: Anatolie Pancenco
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Munteanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 616.31: 614. 253.2(1-21)

Adobe PDF document 1.08 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

Servicii stomatologice, structuri medicale private urbane, populaţia municipiului, opinia populaţiei, morbiditate, indici cantitativi şi calitativi, evaluarea stomatologiei, concept medical

Adnotare

Scopul lucrării constă în evaluarea calităţii şi desăvârşirea serviciilor stomatologice prestate populaţiei urbane în instituţiile medicale private.

A fost studiată structura funcţional-organizatorică a instituţiilor stomatologice din oraşul Chişinău cu diferite forme de proprietate. Rezultatele activităţii lor depind de eficacitatea managementului, de diversitatea şi calitatea serviciilor stomatologice prestate. Au fost cercetate posibilităţile şi priorităţile managementului economic, asigurării tehnico-materiale a structurilor stomatologice private, calităţii şi nivelului serviciilor stomatologice.

Au fost analizate rolul structurilor stomatologice private în sistemul sanitar, mo- delele principale de organizare ale clinicilor private, calificarea medicilor, înzestrarea bazei tehnico-materiale şi condiţiile de lucru. Au fost cercetate documente normative, orientate spre reglementarea de către stat a instituţiilor stomatologice private, întocmirea documentelor lor medicale, darea lor de seamă, metodele de colaborare reciprocă, diverse posibilităţi de plată a serviciilor stomatologice, finanţarea lor.

Activitatea întreprinderilor private depinde de înzestrarea lor cu utilaj, instrumentariu, materiale şi de rezerva cadrelor medicale.

Printr-un sondaj cu 850 respondenţi-pacienţi, au fost studiate nivelul, structura morbidităţii şi necesitatea obţinerii asistenţei stomatologice în instituţiile medicale private urbane. Datele obţinute au arătat deosebiri veridice ale nivelului şi structurii morbidităţii stomatologice a populaţiei urbane în dependenţă de vîrstă şi sex.

Printr-un sondaj cu 1074 respondenţi-pacienţi a fost stabilit că 81% din populaţia urbană apreciază pozitiv activitatea structurilor stomatologice private în prestarea serviciilor stomatologice. Aceasta este chezăşia succesului în activitatea lor ulterioară.

În întregime, rezultatele cercetării demonstrează că structurile stomatologice private urbane, cu particularităţile lor specifice, activează ca un sistem unitar efectiv cu priorităţi desemnate ale activităţii. Create şi dezvoltându-se pe contul surselor extrabugetare, ca complement al reţelei existente de stat, structurile stomatologice private au devenit o formă perspectivă de organizare a serviciilor stomatologice prestate populaţiei Republicii Moldova. Teza este scrisă în limba română

Cuprins


CAPITOLUL I Instituţia extrabugetară de profil stomatologic în lume şi în Republica Moldova(Reviul literaturii)
 • 1.1 Asigurarea populaţiei cu servicii stomatologice extrabugetare ca factor necesar în sistemul sănătăţii.
 • 1.2 Bazele juridice ale activităţii medicale private în Republica Moldova

CAPITOLUL II Metodologia de organizare a cercetării
 • 2.1 Obiective şi metode de studiu
 • 2.2 Etapele studiului sociologic

CAPITOLUL III Reţeaua de instituţii stomatologice private urbane: structura organizaţional-funcţională şi resurse
 • 3.1 Resursele umane ale instituţiilor stomatologice private
 • 3.2 Structura şi baza tehnico-materială a institu-ţiilor stomatologice extrabugetare urbane
 • 3.3 Evidenţa indicilor cantitativi şi calitativi stomatologici în instituţiile private urbane
 • 3.4 Metodele de colaborare a medicilor din sectorul privat cu instituţiile medico-sanitare publice
 • 3.5 Activitatea economico-financiară a serviciilor stomatologice prestate în instituţiile private urbane

CAPITOLUL IV Caracteristica social-igienică a contingentului de pacienţi care solicită serviciile stomatologice private
 • 4.1 Nivelul şi structura morbidităţii prin prisma adresabilităţii serviciilor stomatologice prestate populaţiei urbane în instituţiile private
 • 4.2 Analiza şi evaluarea rezultatelor studiului opiniei populaţiei despre calitatea serviciilor stomatologice în instituţiile stomatologice private urbane

CAPITOLUL V Elaborarea şi propunerea spre implementare a unui complex de măsuri de optimizare şi perfecţionare a serviciului stomatologic privat urban la etapa actuală şi de perspectivă
 • 5.1 Concepţia optimizării serviciului stomatologic privat în perspectivă
 • 5.2 Baza legislativă şi normativă a serviciului stomatologic privat
 • 5.3 Optimizarea şi perfecţionarea serviciului stomatologic privat în perspectivă