Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Terorismul internaţional în contextul globalizării (analiză politologică)


Autor: Ejova Cristina
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Victor Saca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.18 Mb / în română

Teza

CZU 323.28 (043.3)

Adobe PDF document 1.03 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

politică, politică externă, politică internă, regim politic, putere politică, conflict politic, democraţie, terorism, terorism internaţional, ideologia terorismului, extremism, radicalism, fundamentalism, organizaţii teroriste, terorism politic, terorism naţional, terorism religios, separatism, securitate naţională, securitate internaţională, globalizare, globalism, ordine mondială nouă, americanism, lupta împotriva terorismului, combaterea terorismului, preîntîmpinarea terorismului internaţional, profilaxia terorismului, coaliţia anti-terorism, politica anti-terorism

Adnotare

La momentul de faţă terorismul preia caracter planetar şi se conturează ca o problemă globală nouă, foarte periculoasă pentru întreaga comunitate internaţională. Terorismul internaţional tot mai puternic ameninţă securitatea ţărilor şi cetăţenilor lor, induce consecinţe politice, economice şi morale, psihologic influenţează puternic populaţia, lipseşte de viaţă mulţi oameni. Particularitatea definitorie a terorismului internaţional contemporan este creşterea numerică a crimelor pe un fundal extrem de dur şi cinic în executarea lor.

Teza de doctor examinează un complex de chestiuni teoretice şi ştiinţifico-practice legate de conceptul terorismului internaţional în contextul globalizării. Scopul cercetării date se reliefează în analiza teoretico-metodologică şi empirică a esenţei şi naturii social-politice a terorismului internaţional în contextul globalizării, bazelor strategiei şi tacticii de combatere a terorismului internaţional.

Conţinutul lucrării, potrivit structurii sale, se divizează în trei părţi, ceea ce completamente reflectă scopul fixat de autor. Prima parte este teoretico-metodologică, a doua şi a treia - practicoaplicativă. În prima parte a tezei sunt analizate conceptele: terorism, terorism internaţional, globalizare, precum şi legătura reciprocă dintre procesele de globalizare şi creşterea terorismului internaţional contemporan. Partea a doua examinează aspectele politice ale globalizării şi influenţa lor asupra evoluţiei terorismului internaţional contemporan ca reflexie a tendinţelor şi contradicţiilor dezvoltării globale. A treia parte a lucrării conţine metodele de profilaxie a terorismului internaţional şi combaterii lui el în condiţiile globalizării atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Partea finală a cercetării constă din concluzii şi recomandări realizate în urma unui studiu profund al temei respective. Rezultatele cercetării î-şi pot găsi aplicabilitate în predarea politologiei, conflictologiei, filosofiei, sociologiei, altor disciplini umanitare în instituţiile superioare de învăţământ, în cadrul cursurilor de reciclare a funcţionarilor autorităţilor publice, precum şi în elaborarea recomandărilor practice pentru organele puterii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Terorismul internaţional şi globalizarea: abordări teoretico-metodologice
  1. Aspecte conceptuale, tipologice şi ideologice ale fenomenului terorismului internaţional
  2. Interconexiunea terorismului internaţional cu globalizarea: semnificaţii şi determinări

CAPITOLUL II. Terorismul contemporan internaţional - consecinţă a proceselor globalizării
  1. Căile de influenţă a globalizării asupra terorismului internaţional.
  2. Terorismul internaţional ca reflecţie a tendinţelor şi contradicţiilor globalizării
  3. Particularităţile manifestării terorismului contemporan în contextul actual al globalizării

CAPITOLUL III. Combaterea şi preîntîmpinarea terorismului internaţional în condiţiile globalizării
  1. Rolul colaborării internaţionale globale în lupta contra terorismului internaţional
  2. Măsuri complexe de combatere şi profilaxie a terorismului în Republica Moldova (aspecte instituţional-organizaţionale şi de grup)
  3. Problema combaterii separatismului ca izvor al terorismului