Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Autoritatea judecătorească în exercitarea puterii de stat


Autor: Puşcaş Victor
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Sergiu Cobaneanu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 42 (043.2)

Adobe PDF document 1.23 Mb / în română
163 pagini


Cuvinte Cheie

Putere judecătorească, autoritate judecătorească, instanţe judecătoreşti specializate, sisteme judecătoreşti specializate, răspunderea judecătorului, etica judecătorului, curte de juraţi, contencios administrativ, excepţie de neconstituţionalitate, magistratură, magistrat, instanţe de drept comun, constituţionalitate, imunitate, inamovibilitate, independenţă.

Adnotare

Scopul de bază al acestei lucrări îl constituie cercetarea multilaterală a puterii judecătoreşti ca ramură a puterii de stat.

În statul democratic de drept instanţa judecătorească îndeplineşte funcţia de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, spre deosebire de statul totalitar, în care aceasta are o funcţie preponderent represivă. Nici un stat nu este în stare să-şi apere deplin cetăţenii, dar un stat de drept este obligat să creeze astfel de mecanisme juridice, prin care să garanteze protejarea cetăţenilor contra abuzurilor provenind din partea individului şi, în special, contra abuzurilor şi a neglijenţei autorităţilor statului. Atîta timp, cît există necesitatea de a trage la răspundere judiciară reprezentanţii celor trei ramuri ale puterii de stat pentru încălcările comise instanţele judecătoreşti îşi vor îndeplini funcţia de străjeri ai drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

La cercetarea temei s-a luat în considerare faptul că Republica Moldova se află în perioada de tranziţie de la statul totalitar la un stat democratic, bazat pe principiile de drept. În asemenea condiţii are o mare însemnătate asigurarea independenţei judecătorului şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

În lucrare se argumentează că puterea judecătorească este o parte a puterii de stat, egală cu puterea legislativă şi puterea executivă. Este compusă din instanţele judecătoreşti. Unicul purtător al puterii judecătoreşti este judecătorul.

Înfăptuirea unei justiţiei calitative în Republica Moldova depinde de asigurarea puterii judecătoreşti cu cadre competente şi responsabile, de dezvoltarea ei instituţională şi de crearea condiţiilor materiale, financiare şi tehnice adecvate.

Pentru considerentele expuse prezenta lucrare este o încercare de a supune unei analize pertinente:


Cuprins


CAPITOLUL I. Locul puterii judecătoreşti în sistemul instituţional de exercitare a puterii de stat
 • 1.1. Evoluţia instanţelor judecătoreşti conform Concepţiei reformei judiciare şi de drept a Republicii Moldova
 • 1.2. Identificarea puterii judecătoreşti – ca verigă a puterii de stat – prin prisma principiului separării şi colaborării puterilor în stat
 • 1.3. Principiile organizării şi funcţionării instanţelor judecătoreşti
 • 1.4. Aspecte constituţionale ale puterii judecătoreşti în plan comparativ

CAPITOLUL II. Autoritatea judecătorească în sistemul constituţional al Republicii Moldova
 • 2.1. Modelul constituţional al puterii judecătoreşti în Republica Moldova
 • 2.1.1. Locul şi rolul Curţii Supreme de Justiţie
 • 2.1.2. Înfăptuirea justiţiei prin intermediul curţilor de apel
 • 2.1.3. Judecătoriile raionale, de sector şi municipale ca instanţe de fond.
 • 2.1.4. Instanţele specializate în sistemul judiciar al Republicii Moldova
 • 2.2. Consiliul Superior al Magistraturii, organ suprem de autoadministrare judecătorească
 • 2.3. Rolul şi statutul Procuraturii în cadrul autorităţii judecătoreşti

Capitolul III. Aspecte practico-ştiinţifice ale perspectivelor de dezvoltare a autorităţii judecătoreşti în Republica Moldova
 • 3.1. Necesitarea înfiinţării unor noi instanţe judecătoreşti specializate
 • 3.2. Asigurarea independenţei judecătorului
 • 3.3. Raporturile dintre puterea judecătorească, puterea legislativă şi puterea executivă
 • 3.4. Relaţiile autorităţii judecătoreşti cu Ministerul Justiţiei