Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Partidele politice în sistemul relaţiilor de putere (cazul Republicii Moldova)


Autor: Ciocan Iurie
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Pantelimon Varzari
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 0.80 Mb / în română
133 pagini


Cuvinte Cheie

partid politic, putere politică, sistem de partide, sistem pluripartidist, sistem politic, relaţii de putere, resurse ale puterii, autoritate, forţă, putere socială, putere economică, cultură politică, politici sociale, putere de stat, separaţia puterilor, controlul şi echilibrul puterilor, putere legislativă, putere executivă, putere judecătorească, legitimitatea partidelor, instituţionalizarea partidelor politice, opoziţia parlamentară, majoritatea parlamentară, societatea civilă, organizaţii nonguvernamentale, finanţarea partidelor, proces electoral, comportament politic, moralitate politică, ideologie, doctrină politică

Adnotare

Lucrarea este consacrată cercetării unor concepte şi realităţi social-politice fundamentale pentru viaţa societăţii moldoveneşti: partidele politice şi puterea politică. Se subliniază, îndeosebi, faptul că partidele politice şi puterea politică trebuie să se instituţionalizeze cît mai curînd şi să capete un grad cît mai înalt de legitimitate.

Primul capitol al tezei cuprinde fundamentarea teoretico-metodologică a problemei privind comportamentul partidelor politice în sistemul relaţiilor de putere. Se are în vedere analiza noţiunilor, concepţiilor, metodologiei, teoriilor ce ţin de modalităţile, problemele şi perspectivele corelaţiei partid politic – putere politică. Aceste două fenomene definitorii pentru studiul de faţă sînt analizate atît în mod separat, cît şi, în special, în relaţii de interdependenţă.

În capitolul al doilea sînt cercetate probleme de natură praxiologică, cu referinţă la practica social-politică din ţara noastră, avînd drept scop abordarea comportamentului partidelor politice în cadrul corelaţiilor puterii politice cu celelalte tipuri conexe de putere: socială, economică şi culturală. Aceasta permite, în primul rînd, formarea unei viziuni mai generalizatoare şi mai cuprinzătoare asupra fenomenelor analizate, iar, în al doilea rînd, face posibilă reliefarea unor subiecte care au fost studiate doar parţial în ştiinţa politică autohtonă.

În cel de al treilea compartiment al lucrării se analizează un caz concret privind puterea politică, şi anume - puterea de stat. Este cercetată interacţiunea dintre partidele politice şi funcţionalitatea ramurilor puterilor de stat (legislativă, executivă şi judecătorească), rolul partidelor în activitatea acestor ramuri fiind de multe ori minimizat. A fost dezbătută şi problema rolului partidelor în legitimarea puterii de stat.

Una din concluziile principale trase în urma acestei investigaţii este că de calitatea şi instituţionalizarea partidelor politice depinde, în mare măsură, gradul de dezvoltare şi de consolidare a sistemului politic al societăţii moldoveneşti.

Cuprins


CAPITOLUL I. Partidele politice în calitate de actori ai relaţiilor de putere – aspecte teoretico-metodologice
  • I.I Relaţiile de putere: concepţii, protagonişti, tipuri
  • I.II Partidul politic ca subiect şi obiect al puterii politice

Capitolul II. Funcţionalitatea partidelor politice în contextul relaţiilor de putere din Republica Moldova
  • II.I Partidele politice în cadrul relaţiilor de putere de natură politico-socială
  • II.II Implicaţiile relaţiilor de putere politico-economice asupra activităţii partidelor politice
  • II.III Aspecte spiritual-culturale şi moral-etice ale activităţii partidelor politice

Capitolul III. Partidele politice şi puterea de stat – caracteristicile interacţiunii în cazul Republicii Moldova
  • III.I Impactul activităţii partidelor politice asupra funcţionalităţii puterilor statale
  • III.II Partidele politice – sursă a legitimităţii puterii de stat