Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Recidiva infracţională : aspecte juridico – penale şi criminologice


Autor: Vitalie Sîli
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Gheorghe Gladchi
doctor habilitat, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 343.9 (043.2)

Adobe PDF document 1.27 Mb / în română
224 pagini


Cuvinte Cheie

Recidivă, criminalitatea recidiviştilor, recidivism, stare de recidivă, recidivist, persoane care au săvîrşit infracţiuni în stare de recidivă, clasificarea recidivei, aplicarea pedepsei, personalitatea recidivistului, tipologia recidiviştilor, determinantele criminalităţii recidiviştilor, cauzele şi condiţiile criminalităţii recidiviştilor, prevenirea criminalităţii recidiviştilor, reintegrarea socială a recidiviştilor, resocializarea, adaptarea postpenitenciară

Adnotare

Prezenta teză de doctorat reprezintă o analiză complexă a legislaţiei Republicii Moldova, cu referiri la legislaţia altor state, care conţine stipulaţii privind recidiva de infracţiuni, precum şi a cercetărilor consacrate diferitelor aspecte ale recidivei de infracţiuni şi ale criminalităţii recidiviştilor.

În cadrul tezei sunt cercetate recidiva şi criminalitatea recidiviştilor în toată complexitatea lor, fiind definită noţiunea acestora, studiate circumstanţele care exclud starea de recidivă şi modalităţile recidivei. De asemenea, a fost efectuată caracteristica criminologică a recidivei. Un loc aparte ocupă studiul evoluţiei istorice a reglementărilor şi sancţionării recidivei, precum şi particularităţile stabilirii şi individualizării pedepsei şi a liberării de răspundere şi pedeapsă penală a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni în stare de recidivă conform legislaţiei în vigoare. A fost întreprinsă cercetarea cauzelor şi condiţiilor criminalităţii recidiviştilor, personalităţii infractorului recidivist, măsurile de prevenire generală, specială şi individuală a acestui tip de criminalitate, precum şi particularităţile reintegrării sociale a recidiviştilor.

Pentru întregirea şi fundamentarea dispoziţiilor teoretice au fost studiate şi analizate datele statistice, dosarele personale ale condamnaţilor pentru infracţiuni săvîrşite în stare de recidivă, de asemenea, a fost efectuat un sondaj sociologic în mediul persoanelor respective, fapt care a condus la obţinerea unor date inedite pentru ţara noastră.

În lucrarea prezentată se evidenţiază în mod complet diversele laturi ale recidivei de infracţiuni şi criminalităţii recidiviştilor, ceea ce a permis formularea unor propuneri de perfecţionare a legislaţiei în vigoare, reuşindu-se sistematizarea diverselor viziuni referitoare la tema abordată în teză, precum şi întregirea materialului ce ţine de elucidarea unor aspecte aparte referitoare la recidiva de infracţiuni şi criminalitatea recidiviştilor.

Teza de doctorat abordează mai multe concepte ştiinţifice care pot fi utilizate în activitatea de creaţie legislativă, precum şi în calitate de material didactic în cadrul facultăţilor de drept şi în activitatea cotidiană a specialiştilor din organele de ocrotire a normelor de drept.

Cuprins


CAPITOLUL1. Noţiunea, evoluţia şi modalităţile recidivei
 1. Accepţiuni privind definirea recidivei
 2. Evoluţia istorică a reglementărilor privind recidiva de infracţiuni
 3. Modalităţile recidivei.

CAPITOLUL II. Recidiva în reglementarea juridico-penală a Republicii Moldova
 1. Noţiunea şi condiţiile de existenţă a recidivei penale .
 2. Recidiva periculoasă şi deosebit de periculoasă
 3. Circumstanţele care exclud starea de recidivă.
 4. Stabilirea şi aplicarea pedepsei în cazul recidivei
 5. Liberarea recidiviştilor de răspunderea şi pedeapsa penală

CAPITOLUL III. Analiza criminologică şi prevenirea criminalităţii recidiviştilor
 1. Nivelul, dinamica şi structura criminalităţii recidiviştilor în Republica Moldova.
 2. Cauzele şi condiţiile criminalităţii recidiviştilor
 3. Personalitatea infractorului recidivist
 4. Măsuri de prevenire a criminalităţii recidiviştilor
 5. Reintegrarea socială a recidiviştilor