Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Condiţii pedagogice de optimizare a învăţării autonome (în procesul de studiere a limbii germane)


Autor: Ala Lipceanu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Galina Burdeniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:811.112.2(043.2)

Adobe PDF document 1.05 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

Învăţarea autonomă, învăţarea ca proces, învăţarea auto-dirijată, promovarea autonomiei, autoiniţiativa studentului, reflecţia metacognitivă, stimularea autoiniţiativei studentului, delegarea, stimularea directă a autoiniţiativei, pregătirea pentru autoevaluare, pregătirea autoevaluării, instrumentele autoevaluării, statistică personală a greşelilor, portofoliul lingvistic, strategiile învăţării autonome, dezvoltarea competenţelor, probleme de motivaţie, elaborarea strategiei de învăţare autonomă, dezvoltarea proprie

Adnotare

Cercetarea se bazează pe un ansamblu de abordări fundamentale privind eficienţa procesului de învăţare autonomă: abordarea docimologică, abordarea psiholingvistică, abordarea pedagogică.

Actualitatea cercetării este consemnată de problemele integrării în Spaţiul European Unic al Învăţămîntului Superior, ce vizează învăţarea eficace a limbilor străine, care depinde într-o mare măsură de profesionalismul profesorului (conştientizarea condiţiilor de dezvoltare a învăţării autonome), de a transmite studenţilor prin intermediul strategiilor şi tehnicilor pertinente cunoştinţe şi de a le forma competenţe comunicative.

În cadrul investigaţiei au fost elaborate aspectele teoretice şi particularităţile învăţării autonome în procesul studierii limbii germane; fundamentate principiile învăţării autonome; determinate condiţiile, posibilităţile şi dezavantajele învăţării autonome în procesul de predare/ învăţare a limbii germane; elaborate strategiile de optimizare a învăţării autonome de către profesori, studenţi, ce contribuie la dezvoltarea personalităţii studentului şi a fost elaborat şi validat prin experiment Modelul tehnologic de optimizare a învăţării autonome a limbii germane.

Rezultatele cercetării oferă cadrelor didactice de limbi străine repere de valorificare a condiţiilor optime de formare-dezvoltare şi evaluare a competenţelor de învăţare autonomă la studenţi în procesul de studiere a limbii germane.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere teoretice ale învăţării autonome
  • 1.1. Delimitări conceptuale şi particularităţi ale învăţării autonome
  • 1.2. Etnogeneza cunoştinţelor şi a operaţiilor intelectuale în contextul
  • învăţării autonome

CAPITOLUL II. Coordonate metodologice de optimizare a învăţării autonome a limbilor străine
  • 2.1. Particularităţile dezvoltării memoriei, atenţiei şi creativităţii în contextul învăţării autonome a limbilor străine
  • 2.2. Praxiologia formării şi evaluării competenţelor la nivelul învăţării autonome
  • 2.3. Managementul şi autogestiunea procesului de dezvoltare a competenţelor învăţării autonome.

CAPITOLUL III. Modelul tehnologic de optimizare a învăţării autonome în procesul studierii limbii germane
  • 3.1. Dezvoltarea la studenţi a competenţelor învăţării autonome
  • 3.2. Tehnologia învăţării autonome a limbii germane
  • 3.3. Condiţii pedagogice de dezvoltare a competenţelor învăţării autonome a limbii germane