Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Callo Tatiana, doctor habilitat, profesor universitarCallo Tatiana, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 ianuarie 2009, nr.418
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Valorile pedagogice ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale 13.00.01 UPSC consultant 08.12.2022

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului 13.00.02 UPSC conducător 31.05.2017
D Valoarea educaţională a etnografiei comunicării la nivelul universitar al limbii române pentru alolingvi 13.00.01 conducător 01.10.2009
D Deciziunea managerială ca factor al dezvoltării profesionale a cadrelor didactice 13.00.01 conducător 18.06.2009
D Integralitatea implicaţiilor pedagogice ca factor al performanţelor elevilor 13.00.01 conducător 17.04.2008
D Valorificarea resurselor pedagogice ale textului la nivel microstructural 13.00.01 conducător 24.01.2008
D Formarea conştiinţei lingvistice la elevii din clasele liceale 13.00.01 conducător 20.12.2007
D Dezvoltarea limbajului individual al studenţilor alolingvi în baza situaţiei de discurs 13.00.01 conducător 28.09.2006
D Valoarea formativă a limbajului pedagogic acţional 13.00.01 conducător 29.06.2006
D Atribuţiile formative ale universaliilor textului în învăţarea limbii române de către studenţii alolingvi 13.00.01 conducător 27.04.2006