Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de către studenţii alolingvi (în contextul curriculumului la limba română pentru învăţământul universitar)


Autor: Maria Pruteanu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 81’ 276. 6 : 61(043.3)

Adobe PDF document 1.12 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

Motivaţie, factori motivatori, optimism motivaţional, motivaţie intrinsecă şi extrinsecă, supramotivaţie, contrastivitatea în predarea limbii-ţintă, relaţie consecutivă, relaţie comparativă, relaţie asociativă, elemente logico-lingvistice, interferenţă lingvistică, elemente conectiv-pivot, sintaxă dialogată, lingvistică stratificaţională, cerc lingvistic textual, competenţă de comunicare, competenţă pragmatică, competenţă plurilingvă, competenţă pluriculturală, regularizare, interacţiunea text-limbaj, tehnologia însuşirii limbajului.

Adnotare

În lucrare este abordată problema formării motivaţiei cognitiv-instructive a studenţilor alolingvi la însuşirea limbajului medical în procesul de învăţare a limbii române, în condiţiile în care învăţarea limbii române a depăşit cadrul îngust al unei discipline de predare, devenind un factor de socializare şi profesionalizare.

În aspect teoretic sînt valorificate idei relevante ce vizează clasificarea motivelor de învăţare, tipologia şi funcţiile motivelor, în special funcţia de activizare şi direcţionare, rolul metodei active în valorificarea limbajului etc. Sunt determinate, de asemenea, fazele dificultăţilor, cunoaşterea cărora facilitează realizarea unor activităţi motivante; se analizează factorii stimulatori: predarea contrastivă a limbii române în raport cu limba maternă a studenţilor, re/evaluarea probei traducerii, care contribuie la formarea cognitivă a studentului în aspect de limbaj prin achiziţionarea terminologiei medicale, formarea competenţei de lectură a textelor în limba română etc.

Un loc aparte îl ocupă analiza caracteristicilor psiholingvistice ale dialogului şi a implicaţiilor lui didactico-metodice, a sintaxei dialogate, elementelor logico-lingvistice şi logico-funcţionale ale limbajului medical (raporturile asociative, comparative, valorice; textualizarea etc.).

Aplicarea strategică a elementelor conectiv-pivot în însuşirea limbajului medical de către studenţii alolingvi: arhivarea lexicală prin memorare, descoperirea valorii semantice şi structurale a cuvintelor, derivarea etc., oferă reale posibilităţi de motivare a studenţilor alolingvi pentru învăţarea limbii române şi însuşirea limbajului medical.

La nivel practic este determinată metodologia instruirii activizante prin examinarea tehnicilor de formare a limbajului specializat şi fundamentarea Tehnologiei însuşirii limbajului medical românesc de către studenţii alolingvi.

Elaborarea Modelului pedagogic al formării motivaţiei la însuşirea limbajului medical românesc de către studenţii alolingvi şi validarea lui experimentală proiectează ca finalitate formarea motivaţiei a studentului alolingv la însuşirea limbajului medical, adică atât în baza, prin însuşirea acestui limbaj ca proces, cât şi pentru ca să se formeze motivaţia ca atare şi competenţa comunicativă, ca scop. În felul acesta s-a demonstrat că motivaţia se bazează pe limbaj şi contribuie la însuşirea limbajului, iar însuşirea limbajului influenţează motivaţia studenţilor, motivaţie care obţine, astfel, determinativul de ascendentă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Motivaţia ca factor determinant în procesul de predare-învăţare a limbii române în grupele de studenţi alolingvi
 • 1.1. Aspecte teoretice ale motivaţiei în procesul de învăţare a limbii
 • 1.2. Factori stimulatori în formarea motivaţiei pentru învăţarea limbii române de către studenţii alolingvi
  • 1.2.1. Abordarea contrastivităţii privind predarea limbii române studenţilor alolingvi
  • 1.2.2. Caracteristici psiholingvistice ale dialogului şi implicaţiile lui didactico-metodice
  • 1.2.3. Elementele logico-lingvistice şi logico-funcţionale ale limbajului medical românesc
CAPITOLUL II. Strategii de motivare a însuşirii limbajului medical românesc de către studenţii alolingvi
 • 2.1. Rolul elementelor conectiv-pivot din sintaxa dialogată la însuşirea limbajului de specialitate
 • 2.2. Demersul motivaţional reacţional în raport cu însuşirea limbajului medical de către studenţii alolingvi
 • 2.3. Metodologia instruirii activizante în formarea limbajului medical românesc al studenţilor alolingvi
  • 2.3.1. Tehnici de formare a limbajului specializat
  • 2.3.2. Modelul pedagogic al formării motivaţiei la însuşirea limbajului medical românesc de către studenţii alolingvi
 • 2.4. Validarea Modelului pedagogic al formării motivaţiei la însuşirea limbajului medical românesc de către studenţii alolingvi