Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.01.11 – Protecţia plantelor


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Agricultura, biologie

Formula specialităţii
Protecţia plantelor este domeniul ştiinţei agricole, care se ocupă de cercetarea organismelor dăunătoare, elaborarea a metodelor şi mijloacelor de protecţie a plantelor împotriva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor şi a tehnologiilor de aplicare a lor, elaborarea sistemelor ecologic inofensive de protecţie integrată a plantelor.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 06.01.11 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente:

Ştiinţe biologice
Virusologie, Microbiologie, Zoologie, Entomologie, Fiziologia plantelor, Ecologie , Parazitologie, helmintologie, Biotehnologie

Ştiinţe agricole
Agrochimie, Legumicultura, Pomicultura, Viticultura, Fitotehnie, Agroecologie precum şi celor complementare Biofizică, Biologie moleculară, Biochimie, Botanica , Genetica. Totuşi pentru protecţia plantelor nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate, cât eficienţa utilizării lor.

Elaborarea unor măsuri de combatere a organismelor dăunătoare cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de asemenea, necesitatea lor în elaborarea tehnologiilor de protecţie a plantelor.

Problemele legate de elaborarea unor soiuri imune şi cu rezistenţă sporită faţă de organismele dăunătoare se referă la specialităţile ”Legumicultura”, ”Pomicultura”, ”Viticultura”.

Tehnologiile de aplicare a fertilizaţilor şi altor substanţe, care influenţează relaţiile organismelor în agrocenoze se referă la specialitatea „Agrochimie ”.

Elaborarea unor tehnologii de întreţinere a culturilor agricole, ce influenţează indirect dezvoltarea organismelor dăunătoare, se referă la specialitatea „Fitotehnie”.

Cercetările privind dinamica populaţiile organismelor utile şi dăunătoare ţin de domeniul specialităţii „Agroecologie ”.

Problemele ce ţin de identificarea unor noi microorganisme şi studierea proprietăţilor lor se referă la specialitatea „Microbiologie ”.

Cercetarea proceselor fiziologice din plantele atacate de organisme dăunătoare se referă la specialitatea „Fiziologia plantelor ”.

Specialităţile ”Entomologie”, ”Zoologie ” se evidenţiază prin faptul că, deşi cercetează organismele dăunătoare, acestea nu se referă la elaborarea măsurilor de combatere a organismelor corespunzătoare.

„Protecţia plantelor”, spre deosebire de specialitatea, ”Parazitologie, helmintologie”, examinează doar procesele fiziologice şi patologice ce au loc în legătură cu elaborarea unor măsuri de combatere a organismelor dăunătoare.

Elaborarea procedeelor tehnologice tehnologiilor de producere a organismelor utile se referă la specialitatea ”Biotehnologie ”.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare metodico-organizatorică se expediază pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea: ”Ecologie” .

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Protecţia plantelor” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Todiraş Vladimir, doctor habilitat, şef de laborator, laboratorul Modelare şi prognoze, Institutul de Protecţie a plantelor Institutul de Cercetări pentru Protecţia plantelor
  2. Volosciuc Leonid, doctor habilitat, şef de laborator, laboratorul Protecţie Microbiologică, Institutul de Cercetări pentru Protecţia plantelor

Recenzentii:

  1. Popuşoi Ion, doctor habilitat , profesor, academician, Director , Institutul de Cercetări pentru Protecţia plantelor