Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.01.04 – Agrochimie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Agricultura şi biologia

Formula specialităţii:
Agrochimia este o ştiinţa interdisciplinară care se ocupă cu controlul şi diagnoza stării de fertilizare a solului şi a stării de nutriţie prin analiza chimică a solului şi a plantei, are ca mijloace de intervenţie pentru menţinerea sau sporirea fertilităţii, îngrăşămintele şi amendamentele, a căror folosire trebuie să ducă la sporirea cantitativă şi calitativă a producţiei vegetale, la dirijarea proceselor fiziologice şi biochimice de formare a productivităţii şi rezistenţei plantelor fără degradarea mediului înconjurător.

Agrochimia tratează problemele nutriţiei plantelor într-un sistem integrat cu mediul ambiant incluzând sistemul sol, sistemul plantă, îngrăşăminte şi microorganisme.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 06.01.04 – agrochimie necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: biochimia, microbiologia, ecologia; fiziologia plantelor, pedologie, agrotehnica, agropedologie, protecţia plantelor, precum şi celor complementare: îmbunătăţiri funciare, agrofizică, agroecologie, protecţia mediului înconjurător, aplicarea tehnicii de calcul, modelării matematice şi metodelor matematice în cercetările ştiinţifice.

Problemele ce ţin de caracteristica calităţii producţiei agricole (conţinutul glucidelor, proteinelor, uleiului, substanţelor minerale, vitaminelor, aminoacizilor şi alt.), procesele biochimice în plante se referă la specialitatea „Biochimie”.

Problemele legate de transformarea substanţelor nutritive ale solului, îngrăşămintelor (organice şi chimice), reziduurilor vegetale sub influenţa microorganismelor, se referă la specialitatea „Microbiologie”

Poluarea mediului înconjurător în legătură cu aplicarea îngrăîşămintelor organice şi chimice se referă la specialitatea „Ecologie”

Cercetarea proceselor de fixare a azotului din atmosferă pentru majorarea fertilităţii solului, aplicarea îngrăşămintelor minerale în baza teoriei nutriţiei plantelor se referă la specialitatea „Fiziologia plantelor”.

Procesele care au loc în sol la aplicarea îngrăşămintelor minerale şi mai ales celor organice în scopul menţinerii şi majorării fertilităţii solului se referă la specialitatea „Pedologie”.

Sistema măsurilor privind tehnologia cultivării culturilor agricole, conservării şi majorării fertilităţii solurilor, protecţia antierozională se încadrează în specialitatea „Agrotehnica”.

Studierea proceselor de degradare a solurilor sub influenţa diferitor factori (eroziunea, irigaţia...) şi elaborarea tehnologiilor de prevenire a lor se referă la specialitatea „Agropedologie”.

Problemele legate de lucrarea solului, alternarea culturilor asolamente se ncadrează la specialitatea „Fitotehnie”.

Sistemul complex de măsuri în agricultură, care prevede prevenirea şi lichidarea daunelor asupra plantelor cauzate de dăunători, boli şi buruiene se referă la specialitatea „Protecţia plantelor”


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. Andrieş Serafim, Doctor Habilitat în ştiinţe agricole, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, şeful secţiei Agrochimie, Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”.
  2. Toma Semion, Doctor habilitat în ştiinţe agricole, academician, Academia de Ştiinţe a RM, Director Institutul de Fiziologie a plantelor.
  3. Zagorcea Constantin, Dr. habilitat în ştiinţe agricole, profesor universitar, UASM, catedra Pedologie şi Agrochimie
  4. Bogatu Andrei, Doctor în ştiinţe agricole, cercetător ştiinţific superior, secretar ştiinţific al Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”.
  5. Pripa Gheorghe, Doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar, UASM, catedra Pedologie şi Agrochimie.

Recenzenţii:

  1. Corduneanu Petru, Doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, USM, catedra Ştiinţe ale solului, Geologie şi Geografie.