Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.02 – Programa examenului de doctorat : Drept militar


Drept militar

Noţiunea, obiectul şi izvoarele Dreptului militar

Noţiunea şi structura Dreptului Militar. Sarcinile, principiile şi izvoarele Dreptului Militar.

Bazele legale ale apărării statului în Republica Moldova. Noţiunea şi organizaţia apărării statului în Republica Moldova. Competenţa organelor de stat cu privire la apărare. Problemele de drept cu privire la conducerea de stat a apărării.

Forţele Armate ale Republicii Moldova. Competenţa şi componenţa Forţelor Armate. Conducerea cu Forţele Armate şi administraţia militară.

Obligaţiunea militară

Noţiuni generale. Formele de realizare a obligaţiei militare. Scopul obligaţiei militare. Evidenţa militară a cetăţenilor. Serviciul militar în Republica Moldova şi modul de executare a lui. Serviciul militar în termen. Serviciul militar cu termen redus. Serviciul militar pentru rezerviţtii concentraţi sau mobilizaţi. Alte forme de pregătire pentru apărarea Patriei. Obligaţiile instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi ale cetăţenilor care participă la pregătirea pentru apărarea Patriei. Răspunderea juridică a cetăţenilor în cazurile încălcării legislaţiei cu privire la obligaţia militară.

Încadrarea şi modul de îndeplinire a serviciului militar prin contract. Noţiunea de bază cu privire la serviciul pe contract. Angajarea în serviciul pe contract; Modul de îndeplinire a serviciului militar pe contract Specificul Armatei Naţionale, Trupelor de Carabeneri, Trupelor de Grăniceri.

Statutul juridic al militarului şi garanţiile juridice de realizare a lui.

Drepturile militarilor în calitatea lor de cetăţeni. Drepturile şi libertăţile politice. Dreptul confesional. Asigurarea inviolabilităţii persoanei. Dreptul la muncă. Dreptul la odihnă. Dreptul la deplasare. Dreptul la ocrotirea sănătăţii. Dreptul la învăţătură. Dreptul la asigurarea de stat.

Bazele juridice ale asigurării materiale a militarilor. Drepturile băneşti ale militarilor. Raţia alimentară. Asigurarea cu echipament a militarilor.

Protecţia socială a militarilor şi a membrilor familiilor lor. Noţiuni introductive privind protecţia socială. Pensia de invaliditate a militarilor. Pensia membrilor familiei militarului în cazul pierderii întreţinătorului.

Răspunderea juridică a militarilor şi disciplina militară. Noţiunea şi tipurile răspunderii juridice a militarilor. Disciplina militară şi răspunderea disciplinară a militarilor. Răspunderea penală a militarilor. Infracţiunile militare. Răspunderea materială a militarilor.

Baza juridică cu privire la organizarea contracarării a infracţiunilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova. Judecătoria militară în sistemul instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova. Procuratura militară în sistemul organelor Procuraturii generale a Republicii Moldova şi principalele direcţii ale activităţii ei. Bazele organizării activităţii Serviciului juridic al Armatei Naţionale.

Bazele procedurii în cauzele penale privind militarii. Efectuarea cercetărilor administrative. Noţiunea de procedură în cauzele penale, sarcinile şi participanţii la procesul penal. Ordinea procedurii penale în cauzele militarilor la diferite etape ale procesului penal.

Bibliografia selectivă

  A. Izvoarele formale
 1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994
 2. Codul cu privire la contravnţiile administrative, adoptat prin Legea din 25.03.1985
 3. Codul Muncii al Republicii Moldova aprobat la 28 martie 2003
 4. Codul Penal al Republicii Moldova aprobat la 18 aprilie 2002, nr. 985-XV.
 5. Codul de Procedură Penală aprobat la 14 martie 2003, nr. 122-XV.
 6. Legea Republicii Moldova cu privire la apărarea naţională (nr.345-XV din 25.07.2003).
 7. Legea Republicii Moldova cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (nr.1245-XV din 18.07.2002).
 8. Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi a membriilor familiiilor lor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară (nr.970-XII din 17.03.92).
 9. Legea Republicii Moldova cu privire la răspunderea materială a militarilor (nr.1477-XV din 22 noiembrie 2002).
 10. Legea Republicii Moldova privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea (nr.1192-XV din 04.07.2002).
 11. Legea Republicii Moldova cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public (nr.1384-XV din 11.10.2002).
 12. Legea Republicii Moldova cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile internţionale de menţinere a păcii (nr.1156-XIV din 26.07.2000).
 13. Legea Republicii Moldova cu privire la rezerva Forţelor Armate (nr.1244-XV din 18.07.2002).
 14. Legea Republicii Moldova privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război (nr. 212-XV din 24.06.2004).
 15. Legea Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinar al Forţelor Armate (nr.776 din 13.03.96).
 16. Legea cu privire la Trupele de Carabineri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, nr. 806 din 12 decembrie 1991
 17. Legea Republicii Moldova asigurarării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne (nr. 1544-XII din 23.06.93)
 18. Legea Republicii Moldova privind organizarea judecătorului (nr. 544-XII din 06 iulie 1995)
 19. Legea Republicii Moldova cu privire la instanţele judecătoreşti militare (nr. 836 – XIII din 17 mai 1996)
 20. Legea Republicii Moldova cu privire la procuratură (nr. 118-XV din 14 martie 2003)
 21. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului militar de către corpul soldaţilor, sergenţilor şi ofiţerilor Forţelor Armate (nr. 925 din 21.12.94 sau Ordinul Ministrului Apărării al Republicii Moldova nr. 20 din 05 februarie 1995).
 22. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la asigurarea obligatorie de stat a militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară (nr.214 din 10.04.96)
 23. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova şi la formarea Consiliului coordonator pentru elaborarea proiectelor de legi şi altor acte normative care vor reglementa construcţia, pregătirea şi folosirea Forţelor Armate (nr. 445-XIII din 05.05.95).
 24. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova privind Doctrina militară a Republicii Moldova (nr.482-XIII din 06.06.95).
 25. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Concepţiei reformei militare (nr.1315-XV din 26.07.2002).
 26. Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 322 din 06.10.1995
 27. Regulamentul serviciului în garnizoană şi de gardă al Forţelor Armate.
 28. Regulamentul cu părivire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin ordinel M.A. al R.M., nr. 230 din 15.2.1997
 29. Regulamentul procuraturii militare aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1633-XII din 2 noiembrie 1993
  B. Izvoarele doctrinale
 30. Xenofon Ulianovschi, Gheorghe Ulianovschi, Vitalie Bucatari, Dreptul Militar în Republica Moldova., Prut Internaţional, Chişinău, 2003.
 31. Migacov, Iu., Tihomirov, S. Военное Право. Moscova, 1998