Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.02 – Programa examenului de doctorat : Dreptul vamal


Dreptul vamal

Dreptul vamal - ramura de drept si disciplina de studiu

Notiune de drept vamal. Obiectul si metoda de reglamentare a dreptului vamal. Raportul juridic de drept vamal. Elementele specifice ale raportului juridic de drept vamal. Raportul juridic de impunere.

Situarea dreptului vamal in contextul altor ramuri de drept: drept constitutional, drept administrativ, drept fiscal, drept financiar, drept comercial, drept al comertului international, drept al mediului inconjurator, drept al concurentei, drept comunitar.

Subiectele dreptului vamal. Actiunea legislatiei vamale in timp si spatiu. Persoanele fizice si juridice, birourile vamale, brokerii vamali, transportatorii vamali.

Izvoarele dreptului vamal. Concept. Izvoarele materiale si formale. Locul si rolul tratatelor internationale.

Obiectul de studiu al dreptului vamal. Sistema dreptului vamal. Conceptii. Elementele constitutive.

Politica vamala si activitatea vamala in Republica Moldova.

Notiunea continutul si structura activitatii vamale in Republica Moldova.

Politica vamala-parte componenta a politicii fiscal-comerciale. Conceptul de politica vamala. Rolul si importanta sistemului vamal in economiile contemporane. Conceptul de sistem vamal. Rolul si importanta sistemului vamal in economiile contemporane.

Notiunea si obiectivele organizarii activitatii vamale. Subiectele, fazele de conducere a sistemului vamal.

Impunerea – instrument principal in aplicarea politicii vamale.

Acordarea preferintelor vamale la import. Concesii tarifare. Contingente tarifare.

Organele vamale ale Republicii Moldova.

Notiunea si statutul juridic al organelor vamale. Notiunea si caracteristica sistemului organelor vamale ale Republicii Moldova.

Sistema organelor vamale a Republicii Moldova. Departamentul Controlului vamal. Birourile vamale interne si de frontiera. Posturile vamale. Directiile principale ale organizarii si conducerii activitatii vamale.

Functiile organizarii si conducerii activitatii vamale. De prognozare, de planuire, evidenta si control, de cooperare cu organele de drept, de conducere a activitatii financiare si administrative.

Esenta si continutul procedurii organizarii activitatii vamale. Drepturile si obligatiile, atributiile Departamentului Vamal.

Atributiile organelor vamale. Aspectele juridice in sfera activitatii vamale.

Serviciul in organele vamale.

Notiunea si principiile organizarii serviciului in organele vamale.

Conferirea gradelor speciale. Termenul de detinere a gradelor speciale.

Drepturile si obligatiile colaboratorilor organelor vamale. Conditiile serviciului in organele vamale. Angajarea in serviciu in organele vamale.

Protectia sociala a colaboratorilor organelor vamale. Sistema organelor vamale in Republica Moldova. Rolul si importanta in realizarea activitatii vamale.

Reglamentarea juridica a trecerii marfurilor, mijloacelor de transport si mijloacelor banesti peste frontiera vamala a Republicii Moldova.

Principii generale de trecere a marfurilor si mijloacelor banesti peste frontiera vamala a Republicii Moldova. Regimul vamal acordat marfurilor deplasate peste frontiera vamala a Republicii Moldova.

Trecerea frontierei vamale cu mijloace transport. Principii generale de aplicare a Conventiei TIR. Inlesnirile si facilitatile acordate la transportarea incarcaturilor cu aplicarea Carnetului TIR. Procedura completarii si eliberarii Carnetului TIR. Asociatia emitenta si garanta. AITA.

Regimul juridic al bunurilor ce apartin persoanelor fizice. Trecerea peste frontiere vamale a marfurilor, valutei, obiectelor de valoare, bunurilor mostenite, si in cazul schimbarii locului de trai permanent. Trecerea peste frontiera vamala a marfurilor in scop de comercializare si alte activitati de producere. Autorizarea trecerii peste frontiere vamale a R.M..

Autorizarea trecerii peste frontiera vamala.

Reglamentarea tarifara si netarifara a activitatii de comert exterior.

Reglementarea de stat a activitatii comerciale externe. Metodele reglementarii de stat. Reglamentarea tarifara. Reglamentarea netarifara. Licentierea. Cotarea. Certificarea. Interdictiile la import – export.

Notiunea nomenclatorului marfar, rolul nomenclatorului marfar si clasificarea tarifara a marfurilor. Sistemele clasice de clasificare a nomenclatorului de marfuri. Nomenclatorul de marfuri a RM. Tariful vamal de import a Republicii Moldova. Tarifele vamale in practica internationala.

Controlul importului. Promovarea cooperarii economice internationale. Incurajarea si controlul exportului si importului de capital. Asigurarea echilibrului balantei platilor externe. Difinitie si clasificarea tarifului vamal.

Cadrul international care reglamenteaza principiile de functionarea a tarifelor vamale. Norme internationale privind folosirea tarifelor vamale. Tariful vamal de import a R.M.. Sistemul armonizat de descriere si codificare a marfurilor.

Instrumente de tehnica vamala si tarifara practicate de tarile care folosesc tarife vamale.

Taxa vamala.

Notiunea si natura juridica a taxei vamale.

Notiunea de impozit. Caracteristicile sale.

Functia taxei vamale. Clasificarea taxelor vamale. Aminarea si esalonarea platii taxei vamale.

Procedura de instituire a sistemului de marcare cu timbre de acciz. Accizele. Obiectele si subiectele. Procedura incasarii accizelor.

Taxa pe valoare adaugata. Obiectul si subiectele impunerii. Cota de calcul TVA. Procedura aplicarii si perceperii taxei pentru proceduri vamale.

Efectele generale ale aplicarii taxelor vamale asupra importurilor. Functia taxei vamale ca instrument fiscal. Functia taxei vamale ca instrument de politica comerciala. Calculul taxelor vamale. Procedura de incasare.

Vamuirea.

Principii generale privind perfectarea actelor vamale. Operatiuni prealabile. Depozitul provizoriu. Declararea marfurilor si obiectelor. Obligatiile declarantului vamal.

Intocmirea, acceptarea si validarea Declaratiei vamale in detaliu. Procedura completarii si inregistrarii declaratiei vamale. Efectele acceptarii si inregistrarii a unei declaratii. Etapele de vamuire a marfurilor. Lista documentelor necesare pentru acordarea liberului de vama. Autorizarea trecerii peste frontiera vamala si acordarea liberului de vama. Intocmirea, modificarea si anularea declaratiei vamale. Principii generale de perfectare a actelor vamale sub acoperirea Carnetului TIR.

Inspectia inainte de expeditie. Pacticile interne si straine.

Brokerul vamal.

Principiile generale ale statisticii vamale. Izvoarele statisticii vamale. Metodele prelucrarii datelor statistice in dreptul vamal.

Controlul vamal.

Notiunea esenta si continutul controlului vamal. Obiectivele principale ale organizarii controlului vamal. Procedura efectuarii controlului vamal de catre organele vamale. Componenta serviciului de graniceri in domeniul controlului marfar, a unitatilor de transport

Directiile principiile de organizare a controlului vamal. Controlul marfar, selectiv, corporal, documentar.

Particularitati esentiale ale controlului vamal. Marfurile si mijloacele de transport supuse controlului vamal obligatoriu.

Formele controlului vamal. Controlul vamal al bunurilor si mijloacelor de transport.

Controlul vamal al valorilor valutare. Expertiza vamala.

Controlul vamal corporal. Livrarile controlate.

Inlesnirile vamale acordate la controlul vamal.

Supravegherea vamala. Supravegherea vamala efectuata de Departamentul Vamal al RM.

Drepturile si obligatiile declarantilor si organele vamale.

Regimurile vamale.

Notiune si tipurile regimurilor vamale. Alegerea si renuntarea la regimul vamal. Marfurile si obiectele care nu se supun nici unui regim vamal.

Importul pentru circulatia libera. Conditiile plasarii marfurilor sub acest tip de regim. Autorizarea regimului vamal. Procedura de vamuire.

Reimportul. Conditiile plasarii marfurilor sub acest tip de regim.

Tranzitul. Conditiile plasarii marfurilor sub acest tip de regim.

Depozitul vamal. Conditiile plasarii marfurilor sub acest tip de regim.

Magazinul duty free. Conditiile plasarii marfurilor sub acest tip de regim.

Admiterea temporara. Conditiile plasarii marfurilor sub acest tip de regim. Termenul de admitere temporara.

Zona libera. Conditiile plasarii marfurilor sub acest tip de regim. Regimul fiscal, vamal, valutar. Organizarea si functionarea Zonelor Economice Libere.

Perfectionarea pasiva. Conditiile plasarii marfurilor sub acest tip de regim.

Exportul. Conditiile plasarii marfurilor sub acest tip de regim.

Reexportul. Conditiile plasarii marfurilor sub acest tip de regim. Conditiile de restituire a drepturilor de import.

Nimicirea si renuntarea in folosul statului. Conditiile plasarii marfurilor sub acest tip de regim.

Metodele de stabilire a valorii marfurilor.

Sistemele de determinare a valorii in vama a marfurilor.

Metodele de determinare a valorii in vama a marfii si modul de aplicare a lor. Metodele de determinare a valorii in vama a marfii in baza valorii tranzactiei cu marfa respectiva ori in baza pretului efectiv platit sau de platit. Metodele de determinare a valorii in vama a marfii in baza valorii tranzactiei cu marfa identica.

Metodele de determinare a valorii in vama a marfii in baza valorii tranzactiei cu marfa similara. Metodele de determinare a valorii in vama a marfii in baza costului unitar al marfii. Metodele de determinare a valorii in vama a marfii in baza valorii calculate a marfii.

Metoda de rezerva. Drepturile si obligatiile declarantilor si a organelor vamale la stabilirea valorii in vama a marfurilor. Reglementari internationale privind evaluarea vamala a marfurilor.

Raspunderea juridica in dreptul vamal

Notiunea si tipurile raspunderii in dreptul vamal

Contraventiile vamale si raspunderea pentru savarsirea lor (sanctiunile).

Infractiunea de contrabanda.

Aspecte procedurale ale raspunderii in dreptul vamal.

Actele de procedura

Cercetarea cazului de contraventie vamala. Atacarea deciziei organului vamal asupra cazului de contraventie vamala.

Executarea deciziei organului vamal privid aplicarea de sanctiuni pentru contraventie vamala.

Atacarea deciziilor, actiunilor sau inactiunii organelor vamale si ale colaboratorilor vamali.

Calea administrativa si judiciara de atac a deciziilor, actiunilor sau inactiunii organelor vamale si ale colaboratorilor vamali.

Originea mărfurilor

Criterii de determinare a tarilor de origine a mărfii.

Certificatul de origine a mărfurilor. Rolul certificatului de origine la vamuirea marfurilor. Forma certificatelor. Procedura eliberarii certificatelor de origine.

Regulile privind definirea notiunii de produse originare.

Reguli de origine particulare.

Acordarea preferintelor vamale la import.

Bibliografie selectivă:

  A. Izvoarele formale
 1. Constitutia Republicii Moldova, 1994
 2. Codul vamal al Republicii Moldova din 20.07.2000
 3. “Legea cu privire la tariful vamal” din 20 noiembrie 1997
 4. Legea cu privire la investiţiile străine, MO, Nr.7 din 1995
 5. Legea cu privire la repatrierea mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor obţinute în urma activităţii economice externe, Nr.1466 din 29.01.1998.
 6. Legea Nr.626 din 3.11.1995 cu privire la zona economică liberă. Tvardiţa, publicată în MO nr.73 din 28.12.1995.
 7. Legea reglementarii de stat a activitatii comerciale externe 8.06.2000
 8. Legea serviciilor in organele vamale 20.07.2000
 9. Legea cu privire la zonele economice libere 27.07.2001
 10. Legea cu privire la modul de introducere pe teritoriul Republicii Moldova si scoaterea marfurilor si bunurilor ce apartin persoanelor fizice 20.12.2002
 11. Legea privind licentierea unor genuri de activitate in Republica Moldova 30.07.2001
 12. Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova 28.11.2002
 13. Regulamentul cu privire la introducerea pe teritoriul Federaţiei Ruse a mărfurilor pentru prelucrare, Nr.78-XI din 8 noiembrie 1994
 14. Regulamentul cu privire la ordinea perfectării actelor şi perceperii plăţilor vamale la importul în RM a mărfurilor supuse accizelor.
 15. Instrucţiunea Comitetului Vamal de Stat din 26 august 1994, Nr.01-12/926, privind unele întrebări despre aplicarea regimului de reimport
 16. Hotărîrea Guvernului RM nr.151 din 22 aprilie 1994 cu privire la aprobarea Regulamentului – tip de formare şi funcţionare a zonelor – economice – libere pe teritoriul RM.
 17. Hotărîrea Guvernului RM cu privire la unele măsuri de reglementare a introducerii şi scoaterii unor categorii de mărfuri, MO din 17 decembrie 1998.
 18. Hotărîrea Guvernului din 11 iunie 1996 “privind operaţiunea de tranzit”
 19. Hotărîrea Guvernului RM Nr.851 din 27.12.1995 despre procedura deschiderii şi funcţionării depozitelor vamale libere.
 20. Hotărîrea Guvernului RM nr.777 cu privire la unele măsuri de reglementare a comerţului exterior din 13 august 1997.
 21. Hotărîrea Guvernului RM nr.777 cu privire la perfecţionarea mecanismului exterior
 22. Regulamentul Comitetului de stat vamal din 10 ianuarie 1993, Nr.314, pag.10.
 23. Ordinul Ministerului Comerţului Nr.60/1994 privind deschiderea de contingente tarifare la import. MO nr.314/1997
 24. Ordinul Ministerului Comerţului Nr.68 din privind regimul de import-export. MO nr.305/14-1996
 25. Приказ ГТК от 19 августа 1994 «Instrucţiunea privind transportarea de mărfuri sub regimul de plombă“
 26. Codul vamal al Federa’iei Ruse
 27. Codul Vamal al Marei Britanii
 28. Codul Fiscal al RM, Titlul Nr.3, art.96-104
  B. Izvoarele doctrinale
 29. Российское таможенное право под ред.Б.Н.Габричидзе, Москва, 1997
 30. Б.Н.Ноздрачев «Таможенное право России», Москва 1998
 31. Коментарии к Таможенному Кодексу России под редакции Шнур Л.В. Москва 1997
 32. «Таможенное законодательство» Б.Н.Габричидзе. Москва 1994
 33. Зоборов В.Е., Габричидзе Б.Н. «Таможенная служба в России», Москва 1993
 34. Вардаиский А.А «Транзит», «Внешняя торговля», №37/48, 1998
 35. Попова И.Н. «Коментарий к таможенному кодексу», Специальная публикация, 1996
 36. А.А.Санталова “Таможенное право в капиталистических странах”, Москва 1939
 37. Козырин А.Н. Таможенное право России, Москва 1995
 38. Gh.Caraiani, C.Cazacu “Vamuirea marfurilor de export-import, Bucuresti 1997
 39. E.Dragnea “Reglementări vamale”, Oradea 1994
 40. Toma Georgescu “Tehnici de comert exterior”, Universitatea Romana Americana“ 1995
 41. Conventia Vamala relativa la importul temporar de material stiintific, Bruxelle-68
 42. A.Mangelschotz “La perfectionnement”, Paris 1992
 43. Colectia ziarului “Capitalul-Drawback”, Consiliul de cooperare Vamala - 1968
 44. M.C.Selhterlang “Le regim diplomatique “Duty-Free”, Bruxelle – 1988
 45. “Operatiuni de compensatie” de E. Sebe, Bucuresti 1995.
 46. Anghel T. “Le system fiscal Francais stabilite et adaptabilite”, Paris 1994
 47. Andre Sallon “Le regime astensichz”, Bruxelle 1988.
 48. Cornel Baicoianu “Istoria regimurilor vamale- ca politica comerciala, Bucuresti 1994
 49. Gh.Caraiani, C.Cazacu “Vamuirea marfurilor de export-import, Bucuresti 1996
 50. Попова И.Н. «Коментарий к таможенному кодексу», Основная часть, 1996
 51. Gh.Caraiani “Vamuirea marfurilor de export-import”, Bucuresti 1996
 52. Ghid de utilizare a Tarifului Vamal de import al Romaniei, MO nr.3, 1997
 53. Terard Schifo “Nomenclatura de import” Bruxelle – 1998
 54. N.Reichesse “reexporturile in tarile dezvoltate” Vitess, 1992
 55. C.Cazacu “Vamuirea marfurilor de import-export”, Bucuresti 1996
 56. I.Popa “Tranzactii internationale”, Bucure;ti, 1992,
 57. Ph.Kahn “La vente commerciale international”, Paris 1984
 58. Br.Deacourg “Reimportul in structuri de comert”, Viena, art.114
 59. Andrei Hermans “Les Zone Liberalisment”, Paris 1991, Nr.37-XI/56
 60. Gh.Caraiani “Operatii de tranzit in comertul international” In “Tineretul liber” Nr.435
 61. Jean-Raimond Nasset “La reglementations douaniere transit”, Paris 1989
 62. Iu. Petrov, I.Cudreavţev “Практика таможенного регулирования” М.1994
 63. Zobov V.E. “Таможенное право” Moscova 1993
 64. Bucov E.A., Galanji E.F. “Учебное пособие в помощь слушателям изучающим таможенное дело” Moscova 1994.