Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.02 – Programa examenului de doctorat : Organizarea si functionarea institutiilor de drept


Organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept

Obiectul disciplinei “Organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept” şi importanţa acesteia pentru studierea altor discipline juridice Structura şi sistemul disciplinei “Organele de ocrotire a normelor de drept”.

Conceptul legalităţii, ordinii legale şi ordinii publice.

Funcţia de ocrotire a dreptului şi activitatea de ocrotire înfăptuită. Carcateristica generală a diferitor forme de activitate de ocrotire a normelor de drept şi organelor ce o desfăşoară.

Izvoarele legislative ale disciplinei “Organele de ocrotire a normelor de drept”.

Interacţiunea organelor puterii judecătoreşti cu organele puterii legislative şi executive. Principiul separării puterilor în stat la etapa actuală.

Justiţia şi principiile democratice

Noţiune de justiţie şi particularităţile ei.

Principiile justiţiei, noţiunea, importanţa şi clasificarea.

Sistemul Judiciar

Noţiunea de sistem judiciar şi particularităţile caracteristice.

Aspecte istorice a evoluţiei sistemului judiciar în Republica Moldova.

Noţiunea de verigă a sistemului, competenţă judiciară şi instanţă juridică. Corelaţia acestor noţiuni.

Caracteristica generală a sistemului judiciar al Republicii Moldova.

Gradele de jurisdicţie şi modalităţile examinării cauzei judiciare.

Judecătoriile (raionale, de sector)

Componenţa şi competenţa judecătoriei.

Preşedintele judecătoriei, drepturile şi obligaţiile.

Aparatul auxiliar al judecătoriei, structura şi atribuţiile.

Executorul judiciar. Modul de numire în funcţie şi atribuţiile lui. Organizarea activităţii judecătoriei.

Curţile de Apel

Componenţa şi competenţa Curţii de Apel. Preşedintele Curţii de Apel, drepturile şi obligaţiile.

Curtea Supremă de Justiţie

Structura şi componenţa Curţii Supreme de Justiţie.

Atribuţiile Curţii Supreme de Justiţie.

Competenţa Colegiilor Curţii Supreme de Justiţie.

Instanţele judecătoreşti militare

Judecătoria militară.

Competenţa Curţilor de Apel şi a Curţii Supreme de Justiţie în cauze militare.

Instanţele judecătoreşti economice

Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău.

Curtea de Apel Economică.

Competenţa Curţii Supreme de Justiţie în cauze privind litigii economice.

Administrarea judecătorească şi organele chemate să asigure realizarea politicii de stat în sfera justiţiei

Corpul magistraţilor, persoanele asimilate acestora şi vechimea în magistratură. Drepturile şi obligaţiile magistraţilor.

Modul de numire în funcţie a judecătorilor. Condiţiile necesare pentru numire.

Clasele de calificare şi atestarea judecătorilor.

Răspunderea disciplinară a judecătorilor.

Suspendarea, eliberarea din funcţie şi demisia judecătorului.

Consiliul Superior al Magistraturii. Componenţa şi atribuţiile.

Colegiul de calificare şi Colegiul disciplinar, modul de formare, componenţa, durata mandatului şi atribuţiile.

Ministerul Justiţiei şi funcţiile principale.
Structura aparatului central al Ministerului Justiţiei şi atribuţiile sale.

Curtea Constituţională

Curtea Constituţională, sarcinile şi atribuţiile ei.

Modul de formare şi componenţa Curţii Constituţionale.

Statutul de judecător al Curţii Constituţionale.
Judecătorii-asistenţi şi atribuţiile lor.

Temeiurile şi subiecţii cu drept de sesizare. Actele Curţii Constituţionale şi acţiunea hotărîrilor.

Procuratura

Rolul organelor Procuraturii în mecanismul de stat. Aspecte istorice privind apariţia şi dezvoltarea organelor Procuraturii.

Direcţile principale de activitate ale procuraturii.

Principiile de organizare şi funcţionare a Procuraturii.

Sistemul organelor Procuraturii şi modul de formare.

Controlul exercitat de procuror.

Contribuirea procurorului la înfăptuirea justiţiei.

Cadrele Procuraturii. Cerinţele înaintate faţă de procurori.

Gradele de calificare şi gradele speciale militare ale colaboratorilor operativi din Procuratură. Atestarea cadrelor.

Stimularea şi răspunderea disciplinară a procurorilor.

Organele de urmărire penală
Noţiuni introductive privind urmărirea penală.
Interacţiunea procurorului cu organele de urmărire penală.

Organele poliţieneşti din Republica Moldova

MAI, sarcinile, funcţiile, structura şi sistemul.

Poliţia, sarcinile, funcţiile şi structura.

Trupele de carabinieri (trupele interne) ale MAI.
Sarcinile şi funcţiile principale.

Organele securităţii statului, sarcinile şi principiile de activitate.

Atribuţiile organelor securităţii statului.

Sistemul organelor securităţii statului şi organizarea activităţii acestora.

Gradele speciale ale colaboratorilor organelor poliţieneşti din stat. Modul de acordare şi temeiurile retrogradării.

Avocatura

Aspecte istorice cu privire la organizarea şi activitatea avocaţilor.

Avocatura şi dobândirea calităţii de avocat.

Organizarea profesiei de avocat.

Asistenţă juridică acordată de avocat şi formele ei.

Statutul avocatului.

Relaţiile Avocaturii cu Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, organele procuraturii şi organele de urmărire penală.

Alte organizaţii şi persoane ce acordă asistenţă juridică cetăţenilor.

Arbitrajul

Natura juridică a arbitrajului.

Judecătoriile arbitrale, modul de formare şi componenţă.

Competenţa arbitrilor aleşi şi modul de soluţionare a litigiilor.

Arbitrajul Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, principiile de activitate şi competenţa arbitrilor.

Arbitrajul Comercial Internaţional, principiile de activitate şi competenţa artbitrilor.

Notariatul

Notariatul în sistemul organelor de ocrotire a normelor de drept. Aspecte istorice privind organizarea notariatului.

Modul de organizare şi sistemul organelor notariatului.

Cerinţele înaintate faţă de candidaţii în notari.

Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea notarului.

Modalităţile (felurile) actelor notariale.

Alte instituţii şi organizaţii ce îndeplinesc funcţii notariale.

Avocatul parlamentar

Natura juridică a instituţiei avocatului parlamentar (avocatului poporului)

Statutul avocatului parlamentar. Modul de numire şi eliberare din funcţie.

Atribuţiile avocatului parlamentar.

Organele nestatale şi persoanele fizice care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază

Caracterul şi genurile activităţii particulare de detectiv şi de pază.

Modul de eliberare şi retragere a licenţei pentru desfăşurarea activităţii particulare de detectiv şi de pază

Statutul juridic al organizaţiilor şi persoanelor care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază.

Interacţiunea şi controlul organizaţiilor şi persoanelor care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază.

Bibliografie selectivă:

  A. Izvoarele formale
 1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94 MO al R.M. nr. 1 din 12.08.94.
 2. Codul Penal al R.M. nr. 985-XV din 18.04.2002, MO al R.M. nr. 128-129/102 din 13.09.2002.
 3. Codul de procedură penală al R.M., nr. 122-XV din 14.03.2003, MO R.M. nr. 104-110/447 din 07.06.2003.
 4. Codul Civil, MO al R.M. nr. 1107-XV din 06.06.2002 MO al R.M. nr. 82-86/661 din 22.06.2002.
 5. Codul de procedură civilă al R.M., nr. 225-XV din 30.05.2003, MO al R.M. nr. 111-115/451 din 12.06.2003.
 6. Legea R.M. cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nr. 789-XIII din 26.03.96, MO al R.M. nr. 32-22/323 din 30.05.1996.
 7. Legea RM cu privire la Curtea Constituţională, nr. 317-XIII din 13.12.1994, MO al R.M. nr. Republica Moldova nr. 8/86 din 07.02.1995.
 8. Codul jurisdicţiei constituţionale, nr. 502-XIII din 16.06.95, MO al R.M. nr. 53-64/597 din 28.09.1995.
 9. Legea R.M. privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 06.07.95 MO al R.M. nr. 58/641 din 19.10.95.
 10. Legea RM cu privire La statutul judecătorului, nr. 544-XIII din 20.07.95, MO al R.M. nr. 59-60/664 din 26.10.1995
 11. Legea RM Contenciosului administrativ, nr. 793-XIV din 10.02.2000 MO al R.M. nr. 57-58/375 din 18.05.2000.
 12. Legea RM Cu privire la instanţele judecătoreşti economice, nr. 970 din 24.07.96, MO al R.M. nr. 77/742 din 28.11.1996.
 13. Legea RM cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare, nr. 836
 14. Legea RM cu privire La statutul judecătorului, nr. 544-XIII din 20.07.95, MO al R.M. nr. 59-60/664 din 26.10.1995.
 15. Legea RM cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor, nr. 950-XIII din 19.07.96, MO al R.M. nr. 61-62/607 din 20.09.1996
 16. Legea RM cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr. 947-XIII din 19.07.1996, MO al R.M. nr. 64/641 din 03.10.1996.
 17. Legea R.M. cu privire la procuratură, nr. 118-XV din 14.03.2003, MO al R.M. nr. 73-75/328 din 18.04.2003.
 18. Legea R.M. privind stimularea procurorilor şi anchetatorilor din Procuratură şi răspunderea lor disciplinară, nr. 921-XIII din 11.07.96, MO al R.M. nr. 59-60/589 din 12.09.1996.
 19. Legea RM privind activitatea particulară de detectiv şi de pază, nr. 283-XV din 04.07.2003, MO al R.M. nr. 200-203/769 din 19.09.2003.
 20. Legea RM cu privire la colegiul de calificare şi atestare judecătorilor, nr. 949 – XIII din 19.07.1996 MO al R.M. nr. 61-62/605 din 20.09.1996.
 21. Legea RM cu privire La Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, nr. 1104-XV din 06.06.2002, MO al R.M. nr. 91-94/668 din 27.06.2002.
 22. Legea RM privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.M., nr. 753-XIV din 23.12.99, MO al R.M. nr. 156/764 din 31.12.1999.
 23. Legea RM cu privire la avocatură, nr. 1260-XV din 19.07.02 MO al Republica Moldova nr. 126-127/1001 din 12.09.2002.
 24. Legea RM privind organele securităţii statului nr. 619-XII din 31.10.95, MO al R.M. nr. 10-11/115 din 13.02.1997.
 25. Legea RM cu privire la Serviciul de protecţie şi Pază de Stat, nr. 1457-XIII din 28.01.98, MO al R.M. nr. 12-13/54 din 19.02.1998.
 26. Legea RM privind organele securităţii statului nr. 619-XII din 31.10.95, MO al R.M. nr. 10-11/115 din 13.02.1997.
 27. Legea RM cu privire la Serviciul de protecţie şi Pază de Stat, nr. 1457-XIII din 28.01.98, MO al R.M. nr. 12-13/54 din 19.02.1998.
 28. Legea RM cu privire la judecata arbitrară (arbitraj) nr. 129-XIII din 31.05.94, MO al R.M. nr. 2/12 din 25.08.1994.
 29. Legea RM cu privire la avocaţii parlamentari, nr. 1349-XIII din 17.10.97, MO al R.M. nr. 82-83/671 din 11.12.1997.
 30. Legea RM cu privire la notariat, nr. 1453-XV din 08.11.2002, MO al Republica Moldova nr. 154-157/1209 din 21.11.2002.
  B. Izvoarele doctrinale
 31. D. Roman, T. Vîzdoagă, A. Cerbu, S. Ursu, Organizarea şi activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept, Cartdidact, Chişinău, 2004.
 32. Ioan Leş, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii şi a activităţii materiale, Bucureşti, 1997.
 33. Gh. Amihalachioaie, Accesul la justiţie, (Culegere), Chişinău, 1999.
 34. E. Herovanu, Principiile procedurii judiciare, Vol. I, Bucureşti, 1932.
 35. Gh. Nistoreanu, M. Apetrei, L. Nae, Asistenţa juridică în procesul penal, Editura Ministerului de interne, Bucureşti, 1993.
 36. St. Tomulescu, Drept privat roman, Universitatea Bucureşti, 1973.
 37. Valentina Coptileţ, “Organizarea judecătorească în Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova.
 38. М.А.Чельцов-Бебутов, Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных государствах. Москва 1957.
 39. A.Barbăneagră, I.Lozovanu, Concepţia reformei judiciare în Republica Moldova, Legea şi Viaţa, nr. 9,19,1992.
 40. Vasile Creţu, Principiul şi criteriile privind diferenţierea organelor judiciare de celelalte organe ale statului. Coraportul justiţiei cu alte funcţii statale în Republica Moldova, Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, nr.3, Chişinău, 1999.
 41. Statutul Asociaţiei judecătorilor din Republica Moldova //Themis, Ediţie Specială, Buletin informativ, nr.3, 2000.
 42. V. Duculescu, C. Calinoiu, G. Duculescu, Drept constituţional comparat, Lumina-Lex, 1996.
 43. F. Popovici, Unele aspecte ale eticii judiciare şi responsabilitatea judecătorului în Republica Moldova, Chişinău, 2000.
 44. Mihai Bădescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 45. Valeriu Zubco, Curtea Constituţională – unica autoritate publică politico-jurisdicţională, Chişinău, 2000.
 46. Elena Aramă, Controlul constituţionalităţii legilor istorice şi actualitate, Chişinău, Museum, 2000
 47. V.Barbu, Întroducere în dreptul poliţienesc român, Cosmos, Societatea anonimă Oradea, 1927.
 48. Guceac I. Statul şi poliţia, Cartier, Chişinău, 1997.
 49. I. Stelian, I. Tudor, Drept poliţienesc, Bucureşti, Romfel, 1993.