Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.01.05 – Teoria probabilităţilor şi statistica matematică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Fizică – matematică

Formula specialităţii:
Teoria probabilităţilor şi statistica matematică – domeniul ştiinţei care se ocupă de construirea şi analiza modelelor matematice ale evenimentelor aleatoare.

Domenii de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Rezolvarea unui şir de probleme formulate în cercetările pe specialitatea 01.01.05 cere atragerea modelelor evenimentelor aleatoare şi a metodelor de analiză ale lor din alte disciplini megieşe: „matematica discretă şi cibernetica matematică”, analiza sistemei, dirijarea şi prelucrarea informaţiei, sisteme de telecomunicaţie şi reţele de calculatoare, modelarea matematică, metode numerice şi complexele de programe, şi metodele matematice şi instrumentale ale economiei.

În acelaşi timp în specialitatea 01.01.05 obiectul de cercetare este nu modelele ca atare ale specialităţilor enumerate, dar metodele statistico-probabiliste şi teoriile de cercetare ale lor.

Elaborările în domeniul matematicii discrete şi cercetările ....ţionale, teoriei de optimizare şi dirijare se referă la specialitatea matematică discretă şi cibernetica matematică.

Cercetările în teoria sistemelor, elaborarea sistemelor de dirijare şi sistemelor de prelucrare a informaţiei se atribuie la specialitatea analiza sistemelor, dirijarea şi prelucrarea informaţiei.

Cercetările în domeniul elaborării şi analizei sistemelor telecomunicaţiei şi reţelelor de calculatoare se atribuie la specialitatea „sistemele de telecomunicaţie şi reţele de calculatoare”.

Cercetările în domeniul aplicării metodelor modelării matematice, metodelor numerice şi complexelor de programe în diferite domenii de aplicaţiei se atribuie la specialitatea modelarea matematică, metodele numerice şi complexele de programe.

Cercetările pe rezolvarea problemelor aplicaţiei din economie şi finanţe cu metodele teoriei probabilităţilor, teoriei proceselor aleatoare şi statisticii matematice se atribuie la specialitatea metodelor matematice şi instrumentale ale economiei.

Tezele, temele cărora .... specialităţii teoria probabilităţilor şi statistica matematică şi specialităţilor enumerate, pot fi prezentate la susţinere la două specialităţi prin introducerea în componenţa consilierilor specialiştilor de profil.

Ele pot fi prezentate la susţinere şi în consiliul de profil megieş prin introducerea o singură dată în componenţa lui a cercetările pe specialitatea 01.01.05 în ordinea stabilită.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Soltan Petru: doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician, conducător ştiinţific al laboratorului „Optimizare Discretă” din cadrul catedrei „Informatică şi Optimizare Discretă”, USM (rector – prof. univ., membru– corespondent al AŞ din Moldova Gh. Rusnac).
  2. Cataranciuc Sergiu: doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, şeful catedrei „Informatică şi Optimizare Discretă”, USM (rector – prof. univ., membru–corespondent al AŞ din Moldova Gh. Rusnac).

Recenzenţii:

  1. Lozovanu Dumitru: doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, şeful secţiei „Matematica Aplicată” din cadrul Institutului de Matematică şi Informaticăa AŞ din Moldova (director – prof. univ. C.Gaindric).