Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale


Aprobat
Hotarârea Prezidiului CSA a RM
Din 14 octombrie 2004

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Fizică şi matematică.

Formula specialităţii:
Ecuaţiile diferenţiale este domeniul ştiinţei matematice care se ocupă de cercetarea diferitor ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale, la baza căruia stau metodele analizei matematice şi analizei funcţionale, algebrice, geometrice, topologice şi totodată se ocupă şi de elaborarea lor.

Direcţii de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 01.01.01 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: algebră, analiză matematică, fizica matematică, geometrie, algebra computaţională etc.

Pentru ecuaţii diferenţiale sunt importante nu numai metodele disciplinelor enumerate şi eficienţa utilizării lor, dar şi elaborarea unor metode noi care pot fi aplicate şi în specialităţile adiacente.