Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Drepturile şi obligaţiile doctoranzilor


 1. Doctorandul are dreptul să utilizeze baza materială, didactică şi experimentală a instituţiei, să efectueze cercetări ştiinţifice, să participe la expediţii ştiinţifice, la conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale.
 2. Doctorandul de la învăţămîntul la zi este asigurat cu bursă, din data înmatriculării şi prezentării carnetului de muncă.
 3. Doctorandul care activează în condiţii nocive de muncă beneficiază de compensaţii, stabilite în conformitate cu actele normative pentru cercetătorii ştiinţifici din acest domeniu.
 4. Doctoranzii de la învăţămîntul la zi beneficiază anual de vacanţă cu o durată de 30 de zile calendaristice.
 5. Doctorandul care beneficiază de bursă are dreptul să lucreze prin cumul.
 6. Anii de studii la doctorat se includ în vechimea în muncă ştiinţifică/ştiinţifico-didactică.
 7. Concediul academic şi concediul de maternitate pentru doctorande se acordă în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
 8. Doctorandul de la învăţămîntul cu frecvenţă redusă, care îndeplineşte programul individual de activitate, beneficiază anual de un concediu suplimentar neplătit, conform legislaţiei în vigoare.
 9. În perioada studiilor, doctorandul, inclusiv de la învăţămîntul cu frecvenţă redusă, beneficiază anual de delegări cu caracter ştiinţific pe o durată de pînă la 30 de zile, dacă aceasta este prevăzut în programul individual de activitate al doctorandului, cu acoperirea cheltuielilor conform actelor normative în vigoare.

  Cheltuielile ce ţin de delegarea doctorandului de la învăţămîntul la zi le suportă instituţia în care acesta îşi face studiile, iar a celui cu frecvenţă redusă le suportă doctorandul sau instituţia în care activează.

 10. Transferarea doctorandului de la o formă de studii la alta se efectuează în baza deciziei senatului/consiliului ştiinţific, iar în cazul doctorandului cu destinaţie specială – a instituţiei care a delegat persoana la doctorat, doar după încheierea cu succes a anului de studii şi promovarea în următorul an.
 11. În caz de transferare de la învăţămîntul la zi la cel cu frecvenţă redusă, doctorandul pierde dreptul la bursă.
 12. Instituţia poate să scutească de plata taxei de studii doctorandul înmatriculat în bază de contract care realizează programul de studii, obţine succese deosebite în domeniul de cercetare şi susţine cu note de 9 şi 10 examenele de doctorat. Scutirea se face din contul alocaţiilor de la bugetul de stat, prevăzute pentru doctoranzii care au abandonat studiile.
 13. Persoana care a absolvit doctoratul are dreptul de a reveni în funcţia deţinută anterior sau de a fi reangajată, în condiţiile prevăzute de Codul muncii.
 14. Doctorandul care beneficiază de o bursă sau de un grant pentru specializare în străinătate pe un termen de pînă la doi ani are dreptul să întrerupă programul de studii pe perioada respectivă, cu menţinerea statutului de doctorand.
 15. Doctorandul exmatriculat pînă la expirarea doctoratului din alte motive decît cele ale neatestării poate fi restabilit la studii pe parcursul a cel mult cinci ani.