Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Admiterea la postdoctorat


  1. Postdoctoratul constituie o formă de aprofundare a cunoştinţelor teoretice şi a cercetărilor ştiinţifice ale persoanelor ce deţin gradul ştiinţific de doctor şi o modalitate de pregătire a tezei pentru obţinerea gradului de doctor habilitat.

    Postdoctoratul se organizează pe un termen de pînă la doi ani în cadrul instituţiilor cu activitate de doctorat, conform locurilor prevăzute în planul de admitere.

  2. La postdoctorat se admit persoane cu grad ştiinţific de doctor, care activează în instituţii de învăţămînt superior/instituţii de cercetare şi inovare, au lucrări ştiinţifice, brevete ce conţin rezultate de pionierat pentru ştiinţă şi practică, implementări de valoare, realizate după susţinerea tezei de doctorat (deosebite şi net superioare acesteia) şi care constituie cel puţin 2/3 din rezultatele care pot sta la baza unei teze pentru obţinerea gradului de doctor habilitat.

  3. Decizia de admitere la postdoctorat o ia senatul universitar/consiliul ştiinţific al instituţiei cu activitate de doctorat în baza recomandării catedrei/secţiei/laboratorului/grupului de creaţie în care va fi elaborată teza şi a prezentării listei publicaţiilor ştiinţifice în reviste de specialitate.

  4. Înmatricularea la postdoctorat se efectuează în cadrul instituţiilor cu activitate de doctorat, în baza hotărîrii senatului universitar/consiliului ştiinţific al instituţiei.

  5. Persoana înmatriculată la postdoctorat are calitatea de postdoctorand.

  6. Persoana înmatriculată la studii de postdoctorat din contul bugetului de stat este eliberată din serviciu, în baza ordinului de înmatriculare, pe perioada studiilor, cu păstrarea locului de muncă.

  7. Bursa postdoctorandului se achită de către instituţia care l-a înmatriculat.

  8. Postdoctorandul, la locurile cu finanţare de la bugetul de stat, beneficiază anual de o vacanţă de 30 de zile calendaristice.