Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Remunerarea muncii conducătorului de doctorat, membrilor comisiilor de examinare şi a membrilor consiliilor ştiinţifice specializate


  1. Pentru îndrumarea ştiinţifică a doctorandului cu învăţămînt la zi/postdoctorandului conducătorului/consultantului i se stabileşte o normă de 120 de ore academice pe an pentru fiecare persoană, iar pentru îndrumarea doctoranzilor de la învăţămîntul cu frecvenţa redusă – 80 de ore academice pe an. Numărul total de ore prevăzut unui conducător pentru îndrumarea doctoranzilor nu poate fi mai mare de 50 la sută din sarcina didactico-ştiinţifică anuală a acestuia.
  2. În cazul în care doctorandul beneficiază de un conducător şi de un consultant în probleme adiacente, cele 120 (80) de ore anuale prevăzute pentru un doctorand se împart între îndrumători, în proporţie de 3/2 sau în baza unei înţelegeri reciproce, aprobate de instituţia cu activitate de doctorat.
  3. Remunerarea orelor se efectuează de către instituţia cu activitate de doctorat cu plata pe ore doar pentru numărul de persoane îndrumate prevăzute în pct. 11.
  4. Pentru examenele de admitere la doctorat şi examenele de doctorat fiecărui membru al comisiei de examinare i se stabilesc două ore academice pentru o persoană examinată, care sînt remunerate de instituţia cu activitate de doctorat.
  5. Cheltuielile ce ţin de susţinerea tezei, remunerarea membrilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a referenţilor oficiali sînt suportate de instituţiile cu activitate de doctorat în cazul în care foştii doctoranzi susţin teza pe parcursul a doi ani după absolvirea doctoratului.

    Persoanele care nu susţin teza în termenele indicate suportă cheltuielile din cont propriu.

  6. Mijloacele obţinute în urma pregătirii doctoranzilor care îşi fac studiile prin contract se utilizează pentru remunerarea conducătorului/con-sultantului de doctorat, a examinatorilor, pentru stimularea materială a persoanelor implicate în pregătirea acestora, pentru înzestrarea tehnico-materială a catedrelor/secţiilor/laboratoarelor respective, în conformitate cu actele normative în vigoare.