Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Instituţii cu activitate de doctorat


 1. Studiile prin doctorat se organizează şi se desfăşoară:
  1. în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior şi al instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (în continuare – instituţie), acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (în continuare – CNAA), care dispun:
   • de un potenţial ştiinţific calificat: cel puţin un doctor habilitat sau doi doctori în ştiinţe la specialitatea vizată, titulari ai instituţiei, care au efectuat pe parcursul ultimilor 5 ani cercetări recunoscute de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională, avînd fiecare cel puţin 5 articole publicate la specialitatea dată, şi care realizează proiecte şi programe de cercetare ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – C.S.Ş.D.T.), ale ministerelor respective şi/sau ale unor organizaţii/fundaţii naţionale şi internaţionale;
   • de o bază tehnico-ştiinţifică şi suporturi didactice necesare pregătirii teoretice şi de specialitate a cadrelor ştiinţifice;
  2. în cadrul Centrului de instruire universitară şi postuniversitară al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – Centrul) care;
   • elaborează anual proiectul planului de admitere la doctorat şi postdoctorat;
   • organizează înmatricularea şi exmatricularea doctoranzilor şi postdoctoranzilor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare -A.Ş.M);
   • efectuează pregătirea generală a doctoranzilor;
   • monitorizează procesul de organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat la nivel naţional;
   • controlează activitatea secţiilor de doctorat din cadrul instituţiilor cu
   • activitate de doctorat.

 2. Studiile de doctorat se organizează în instituţiile cu activitate de doctorat, conform hotărîrii C.S.Ş.D.T.

 3. Abilitarea cu dreptul de instituţie cu activitate de doctorat se face pentru fiecare specialitate în parte, prin hotîrărea C.S.Ş.D.T, cu avizul C.N.A.A., pe un termen de 6 ani.

 4. Pentru a obţine calitatea de instituţie cu activitate de doctorat, instituţia depune la C.S.Ş.D.T, o cerere, la care se anexează:
  1. argumentarea capacităţii de a fi instituţie cu activitate de doctorat, în conformitate cu pct. 3 al prezentului Regulament;
  2. programele examenelor de admitere la doctorat, elaborate în baza programelor universitare;
  3. programele examenelor de doctorat la specialitate;
  4. lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducător de doctorat.