Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şeremet Victor, doctor habilitat, conferenţiar universitarŞeremet Victor, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1411
Specialităţi abilitate: 01.04.27 - Mecanica corpului solid deformabil

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Construirea matricelor Green prin metoda elementelor incompresibile de influenţă 01.04.27 UASM conducător 31.03.2011
DH Contribuţii teoretico-experimentale la studiul fiabilităţii pieselor şi îmbinărilor utilajului agricol recondiţionate cu compozite pe bază de polimeri 05.20.03 consultant 22.09.2005