Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Moraru  Vasile , doctor, conferenţiar universitarMoraru Vasile , doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:8 iulie 2011, nr.1149
Specialităţi abilitate: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program