Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Moraru  Vasile , doctor, profesor universitarMoraru Vasile , doctor, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:8 iulie 2011, nr.1149
Specialităţi abilitate: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Analiză şi recunoaştere de forme pentru aplicaţii cu imagini digitale 01.05.04 UTM conducător 09.07.2019
D Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor 01.05.04 UTM conducător 07.10.2015