Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gărbălău Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarGărbălău Nicolae, doctor habilitat, profesor universitarTeze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Compuşi complecşi ai cuprului(ii) cu carbohidrazona aldehidei salicilice şi derivaţii ei 02.00.01 conducător
consultant
Revenco Mihail
01.10.2009
D Sinteza şi studiul complecşilor unor metale de tip 3d cu acizi mono- şi dicarboxilici 02.00.01 conducător
consultant
Timco Grigore
24.01.2008
D Sinteza templată şi studiul compuşilor coordinativi ai unor 3d-elemente cu liganzi tetradentaţi în baza tiosemicarbazidei alchilate 02.00.01 conducător
consultant
Revenco Mihail
20.09.2007
D Sinteza şi studiul compuşilor 3d-elementelor cu baze Schiff pe baza compuşilor carbonilici bifuncţionali 02.00.01 conducător 18.01.2007